Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Преподобномученице Евгении Римской

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Евге́ния/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Благоро́дия нра́вом тя честноподо́бне украси́в обожи́вый Госпо́дь,/ в ра́бии о́бразе от Де́вы нам соедини́ся,/ И́же тя в лик дев свещено́сиц вчини́/ и с му́ченики сочета́, Евге́ние,// я́ко вои́стинну благоро́дия Боже́ственныя сла́вы вене́ц улучи́.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице свята́я Евге́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва святой преподобномученице Евгении Римской

Де́вственниц похвало́ и му́чениц сла́во, Евге́ние преподо́бная! К тебе́ во умиле́нии серде́ц припа́даем и заступле́ния твоего́ у Го́спода про́сим! Ты́ бо, преподобному́ченице пресла́вная, ве́лие дерзнове́ние ко Влады́це все́х стяжа́ла еси́, я́ко просла́вившая Его́ в чи́стой душе́ твое́й и телеси́ твое́м страда́льчестем, зане́, вся́ прельще́ния врага́ и преще́ния мучи́теля презре́вши, вся́ терпя́щи, вопия́ла еси́: «Христо́с е́сть бога́тство мое́ и похвала́!» Те́мже от того́ бога́тства и на́шей нищете́ духо́вная пода́ждь дарова́ния и от безме́рных прегреше́ний на́с предста́тельством твои́м огради́, дру́г ко дру́гу на́с в послуша́нии и братолю́бии наста́ви и ко Го́споду о́чи серде́ц на́ших всегда́ возводи́, во е́же при́сно сла́вити на́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ те́плое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.