Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Святителю Евфимию, архиепископу Новгородскому

Тропарь, глас 4:

Избра́н быв Бо́гови от ю́ности,/ святи́телю Евфи́мие,/ и сего́ ра́ди архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси́ лю́ди, и́же тебе́ Бо́гом вруче́нныя;/ те́мже и по преставле́нии чуде́с дарова́ния от Го́спода прия́л еси́/ исцеля́ти разли́чныя неду́ги./ Того́ моли́ о нас,/ соверша́ющих честну́ю па́мять твою́,// да тебе́ вси непреста́нно ублажа́ем.

Кондак, глас 8:

Я́ко архиере́ем сопресто́льник/ и святи́телем изря́дный побо́рник был еси́, святи́телю Евфи́мие,/ не преста́й сохраня́я оте́чество твое́,/ град же и лю́ди, и́же тебе́ ве́рою почита́ющия/ и честны́м моще́м твои́м покланя́ющияся,/ да велегла́сно тебе́ вси вопие́м:// ра́дуйся, святи́телю Богому́дре.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Евфи́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва святителю Евфимию:

О́тче святи́телю Евфи́мие! Ты от ю́ности твоея́ Христа́ возлюби́л еси́, и благода́тию Его́ укрепля́ем, вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́, чи́стым же житие́м и кро́тким нра́вом Го́сподеви угоди́л еси́, и по благода́ти Его́ на престо́ле святи́тельства был еси́, и яви́лся еси́, па́стве Христо́ве Вели́каго Нова́гра́да па́стырь изря́ден, полага́я ду́шу твою́ о ста́де твое́м. Те́мже и по сме́рти твое́й просла́ви тя Пастыренача́льник Христо́с подая́нием чуде́с, от тебе́ истека́ющих, подая́ нам тебе́ о́браз доброде́тельнаго жития́ и те́плаго моли́твенника. Те́мже и аз гре́шный и уны́лый, припа́дая к моще́м твои́м, молю́ся тебе́ усе́рдно: уго́дниче Христо́в, да́ждь ми ру́ку по́мощи, воздви́гни мя моли́твами твои́ми из глубины́ грехо́вныя. Се бо волна́ми страсте́й плотски́х и уны́ния, и ины́ми тьмочи́сленными жите́йскими треволне́нии обурева́юся и погиба́ю. Бу́ди у́бо мне, многогре́шному, те́плый ко Христу́ предста́тель и моли́твенник, да и аз, от потопле́ния грехо́внаго изба́влен, ко приста́нищу непоро́чнаго жития́ благода́тию Христо́вою дости́гну, и чи́стым житие́м просла́влю Спаси́теля моего́, Кро́вию Свое́ю мене́ искупи́вшаго, и, та́ко житие́ сконча́в, получу́ живо́т ве́чный во Ца́рствии Небе́снем, иде́же сла́вится пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.