Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Мученице Евдокии Шейковой

Тропарь, глас 4:

Дре́вним подви́жником уподо́билася еси́ и долготерпе́ние многострада́льное стяжа́ла еси́, пло́ть твою́ боле́зньми, посто́м, нището́ю и хо́лодом изнури́вши, блаже́нная ма́ти на́ша, му́ченице Евдоки́е, страда́ния и сме́рть за Христа́ претерпе́ла еси́ и ны́не в го́рнем Иерусали́ме у Престо́ла Бо́жия предстои́ши, помози́ и на́м до конца́ ве́рным Го́споду бы́ти и твои́ми моли́твами спасти́ся.

Кондак, глас 8:

И́стинныя ве́ры пропове́днице безбоя́зненная, му́ченице ма́ти на́ша Евдоки́е, непреста́нною моли́твою, бде́нием и смире́нием благода́ть Свята́го Ду́ха стяжа́ла еси́ и души́ мно́гия ко Христу́ привела́ еси́, до́блестно страда́ния лю́тая прия́ла еси́, моли́ Ми́лостиваго Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва Евдоки́е,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва мученицам Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной:

О, ди́вныя подви́жницы и засту́пницы на́ша му́ченице Евдоки́е, Да́рие, Да́рие и Мари́е – дре́вних оте́ц подража́тельницы и́стинны, в тесноте́ послуша́ния без разсужде́ния, бде́ния и поста́ изнури́тельнаго пожи́вшия – ны́не к ва́м прибега́ем и, к моще́м ва́шим припа́дающе, мо́лим ва́с: о, страстоте́рпицы святы́я, незло́бивыя а́гницы, свое́ю кро́вию Христа́ ра́ди обагре́нныя и жесто́кими предателями тридне́вно му́чимыя и закланныя; о, прозорливицы, мно́гия души́ от ги́бели ве́чныя исхи́тившия и о страда́ниях пре́жде кончи́ны от Го́спода извеще́нныя, о, исцелительницы и чудотво́рицы не то́кмо в земли́ Нижегоро́дстей, но и во все́й стране́ Росси́йстей просия́вшия, – не оста́вите на́с во греха́х и беззако́ниих поги́бнути, но помози́те в покая́нии и́стиннем житие́ на́ше сконча́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.