Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Великомученице Екатерине Александрийской

Тропарь, глас 4:

Добpоде́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными,/ пpосвети́ла еси́ неве́pныя мудpецы́./ И, я́коже пpесве́тлая луна́ ходя́щим в нощи́/ неве́pия тьму отгна́ла еси́,/ и цаpи́цу уве́pила еси́,/ вку́пе же и мучи́теля обличи́ла еси́,/ Богозва́нная неве́сто блаже́нная Екатеpи́но,/ жела́нием востекла́ еси́ в Небе́сный чеpто́г/ к пpекpа́сному Жениху́ Хpисту́,/ и от Него́ ца́pским венце́м венча́лася еси́:/ Ему́же, со А́нгелы пpедстоя́щи,/ за ны моли́ся,// твоpя́щия пpечестну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 2:

Лик честны́й Боже́ственне мучениколю́бцы,/ воздви́гните ны́не, почита́юще всему́друю Екатери́ну,/ сия́ бо в три́знищи Христа́ пропове́да,// и зми́я попра́, ри́торов ра́зумы укроти́вши.

Величание

Велича́ем тя,/ великому́ченице Христо́ва Екатеpи́но,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва:

О, свята́я великому́ченице Екатери́но, избра́нный чистоты́ сосу́де, сто́лпе правосла́вия, наде́жная предста́тельнице на́ша, яви́вшая нам сама́ вину́ умоля́ти тя, подви́жнице зако́нная, свята́я на святе́й горе́ свя́то почива́ющая! Мо́лим тя: прини́кши свы́ше, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, при́зри на бе́дствие рабо́в твои́х, просвети́ омраче́ние ума́ на́шего, сотвори́ нас го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспеши́ нам моли́твами твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, пристра́стия к ми́ру и ко́зни злых духо́в, на нас зло́бно вою́ющих: да твои́м предста́тельством во дни жития́ сего́ свобо́дни бу́дем от вражде́бных их нападе́ний и по исхо́де от возду́шных их истяза́ний. О, прему́драя де́во! Да́руй нам вся, я́же к по́льзе проше́ния: мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у возлю́бленнаго Жениха́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая благоутро́бием милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, честь и благодаре́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.