Шрифт

Тропарион / Святые на Е

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Е

Преподобномученику Ефрему Новому, Неа-Макринскому

Тропарь, глас 1:

На горе́ Непоро́чных я́ко со́лнце возсия́л еси́,/ и му́ченически, богоно́сне, к Бо́гу изше́л еси́,/ ва́рварское наше́ствие претерпе́л еси́,/ Ефре́ме великому́чениче Христо́в,/ си́м при́сно источа́еши благода́ть все́м благоче́стно вопию́щим ти́./ Сла́ва да́вшему ти́ кре́пость,/ сла́ва просла́вльшему тя́,// сла́ва подаю́щему тобо́ю все́м исцеле́ния!

Кондак, глас 3:

На горе́ Непоро́чных подвиза́лся еси́, богому́дре,/ и на се́й проше́л еси́ му́ченичества пу́ть,/ сего́ ра́ди сугу́бым венце́м Живодавец досто́йно тя́ венча́л е́сть,/ священному́чениче Ефре́ме,// приле́жно прося́ща поми́ловати славосло́вящих тя́.

Величание

Ублажа́ем тя,/ священному́чениче Ефре́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва преподобномученику Ефрему Новому, Неа-Макринскому:

О, пресла́вный священному́чениче Ефре́ме! и ско́рый помо́щниче Христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода да́р боля́щия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, а́з немощны́й прибега́ю и, тво́й досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне́ боля́щему исцеле́ние от удруча́ющия мя́ боле́зни, а́ще бо и недосто́ин е́смь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты́, бы́в подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя́ досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злы́х де́л к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми́ здра́вие и спасе́ние и во все́м благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.