Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Толгской»

Тропарь, глас 8:

Днесь све́тло сия́ет на То́лге/ о́бpаз Твой, Пpечи́стая Де́во Богоpо́дице,/ и, я́ко со́лнце незаходи́мое,/ всегда́ ве́pным подаде́ся,/ его́же ви́дев на возду́се,/ неви́димо А́нгелы, я́ко ники́м, деpжи́ма,/ пpеосвяще́нный епи́скоп гpа́да Росто́ва Тpи́фон/ тече́ ко явле́нному светя́щемуся столпу́ о́гненну,/ и по вода́м, я́ко по су́ху, пpе́йде,/ и моля́щеся Ти ве́pно о па́стве и о лю́дех./ И мы, к Тебе́ пpитека́юще, зове́м:/ Пpесвята́я Де́во Богоpо́дице,/ ве́pно Тя сла́вящих спаса́й,/ стpану́ на́шу, аpхиеpе́ев/ и вся Росси́йския наpо́ды от всех бед избавля́й // по вели́цей Твоей ми́лости.

Кондак, глас 8:

Чу́дное и богоприя́тное светоно́снаго зра́ка Твоего́ явле́ние, Пречи́стая Де́во,/ с ве́рою взира́ющим быва́ет изве́стное ча́яние спасе́ния,/ столпо́м бо о́гненным явля́ющи предста́тельство,/ неусы́пное и те́плое за ны к Бо́гу возсыла́еши моле́ние,/ и́мже страну́ Росси́йскую от вся́ких бед изба́ви, мо́лимся,/ да ра́достными усты́ вопие́м Ти вси́:// ра́дуйся, Предводи́тельнице ве́чнаго блаже́нства.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́шшая Херуви́мов и Серафи́мов и святе́йшая всех святы́х! Ты, Всеблага́я, на То́лге ико́ну Твою́ многоцеле́бную блаже́нному святи́телю Три́фону огневи́дно яви́ти благоволи́ла еси́, и е́ю мно́гая и неизрече́нная чудеса́ соде́лала еси́, и ны́не содева́еши, по Твоему́ неизрече́нному к нам милосе́рдию. Тебе́ пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́даем и мо́лимся, Преблагослове́нная ро́да на́шего Засту́пнице: в стра́нствии сем земне́м, многоско́рбнем и многомяте́жнем, не лиши́ нас Твоего́ заступле́ния и покро́ва держа́внаго. Спаси́ и защити́ нас, Влады́чице, от разжже́нных стрел лука́ваго врага́ спасе́ния на́шего. Укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́лая сердца́ на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним на́шим, да́руй нам сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да, очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, возмо́жем принести́ Творцу́ благоуго́дныя Ему́ плоды́ до́брых дел и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и отве́та пра́ваго на стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Его́. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! В час гро́зный сме́ртный наипа́че яви́ нам Твое́ многомо́щное заступле́ние, ускори́ тогда́ на по́мощь к нам, безпо́мощным, и держа́вною руко́ю Твое́ю исхити́ нас из вла́сти лю́таго мироде́ржца, и́бо вои́стину мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред лице́м Го́спода, и ничто́же невозмо́жно хода́тайству Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже, на святы́й о́браз Твой умиле́нно взира́юще и пред ним, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, покланя́ющеся, с упова́нием благи́м са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Тебе́ по Бо́зе моли́твенно предае́м и Тя велича́ем с ро́ждшимся от Тебе́ Спаси́телем на́шим, Го́сподом Иису́сом Христо́м, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.