Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Страстной»

Тропарь, глас 4:

Дне́сь возсия́ неизрече́нно ца́рствующему гра́ду на́шему Москве́/ ико́на Богома́тере,/ и, я́ко светоза́рным со́лнцем, прише́ствием тоя́ озари́ся ве́сь ми́р,/ Небе́сныя си́лы и души́ пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся,/ мы́ же, на ню́ взира́юще, к Богоро́дице со слеза́ми вопие́м:/ о Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́, Бо́гу на́шему,/ да пода́ст ми́р и здра́вие все́м христиа́ном// по вели́цей и неизрече́нней Свое́й ми́лости.

Кондак, глас 3:

Благода́ть прия́хом нетле́ния,/ е́же дарова́ла еси́ на́м, спаси́тельнаго Твоего́ целе́ния/ чудотво́рным Твои́м о́бразом честны́м, Богоро́дице Де́во,/ те́мже вопие́м Ти́ и с ра́достию зове́м, Госпоже́ Цари́це,/ мо́лимтися уми́льно, гре́шнии, со слеза́ми глаго́люще:/ о Пресвята́я Влады́чице,/ ско́рое на́м яви́ заступле́ние и по́мощь,/ спаси́ ны́ от супоста́т на́ших/ и от вся́кия ско́рби соблюди́,/ зе́млю на́шу ми́ром огради́,/ и вся́ лю́ди Твоя́ покры́й,/ и соблюди́ на Тя́ упова́ющия,/ потщи́ся изба́вити,/ да не поги́бнем зле́, раби́ Твои́,/ но да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих Корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние. О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй ра́б Твои́х, Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя ре́к), и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чи́н, Богохрани́мую страну́ на́шу, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство и доброхо́ты, и вся́ правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, Госпоже́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и просвети́ и́м у́м и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.