Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Себежской», называемой «Умиление»

Тропарь, глас 8:

Взы́дем, правосла́внии наро́ди гра́да Опо́чки,/ на ту́чную го́ру, я́ко на Фаво́рскую,/ в дом Спаси́теля своего́, в честь боголе́пнаго Преображе́ния Его́,/ оби́лующу чуде́с и стокра́тный клас израсти́вшую,/ и у́зрим сла́ву чудесе́ от чудотво́рнаго о́браза/ Пресвяты́я Богома́тере Умиле́ния Се́бежския:/ я́ко мо́ре пролия́ся и Евфра́т, теки́й из рая́,/ та́ко сле́зы Ея́ бы́ша, из обою́ оку́ пролиты́я,/ о наше́дшем гне́ве Созда́теля Своего́ за на́ше согреше́ние,/ припаде́м, каменносерде́чнии, и возрыда́ем, прося́ще:/ о, Влады́чице, умоли́ Сы́на Своего́ и Го́спода на́шего/ си́ми пресвяты́ми Свои́ми слеза́ми,/ да изба́вит нас от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ и о́гненнаго запале́ния, и междоусо́бныя бра́ни,/ от мо́ра и гла́да,/ и наше́ствия иноплеме́нных в гряду́щия времена́,/ и, ра́дующеся, со Гаврии́лом благове́стником возопие́м Ти:// ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 4:

Притеце́м, лю́дие, бога́тии и убо́зии,/ си́рии и вдови́цы, ста́рии и ю́нии,/ в ти́хое приста́нище,/ под покро́в цельбоно́снаго исто́чника Богома́тере./ Сле́зы бо, я́ко ре́ки, источа́ет/ из обою́ оку́ чудотво́рнаго о́браза Се́бежския/ о находя́щем гне́ве за на́ша зла́я согреше́ния/ и укрепля́ет град, его́же возлюби́ла еси́, на сопроти́вныя,/ утвержда́ет ве́ру правосла́вных христиа́н/ и избавля́ет от вся́каго зла// моли́твами Свои́ми.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты ми уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.