Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Псково-Покровской»

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется Богоспаса́емый град Псков/ и вся страна́ Росси́йская/ прише́ствием Ма́тери Бо́га Вы́шняго/ на избавле́ние гра́да сего́ от ва́рварскаго плене́ния./ Услы́ша плач и сле́зы раб Свои́х,/ ско́ро приклони́ся на мольбу́ к Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему,/ и моле́нием Свои́м гнев Бо́жий укроти́ и весь мир просвети́,/ и град сей от ско́рби на ра́дость премени́./ О, ди́вному зна́мению,/ ка́ко Пресвята́я Влады́чице прии́де на возду́се и в це́рковь Свою́/ и на забра́ло гра́да Пско́ва/ и призва́ уго́дников свои́х, благове́рных князе́й,/ и поноси́ в лю́дех беззако́ние./ И Свое́ю пречи́стою руко́ю ука́зоваше на пога́наго зла́го ва́рвара/ и его́ сове́т на разруше́ние./ Возвесели́ся, Богоспаса́емый гра́де Пско́ве/ и все Правосла́вие, име́юще такову́ Засту́пницу непобори́му./ Днесь притеце́м, ве́рнии,/ в дом спаси́тельный Влады́чицы Богоро́дицы,/ све́тло пра́зднуя,/ и ко свято́му Ея́ о́бразу со слеза́ми припаде́м, вопию́ще и глаго́люще:/ О, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дцие,/ моли́ся Сы́ну Своему́ Христу́ Бо́гу на́шему/ спасти́ правосла́вныя лю́ди и град сей изба́вити от о́гненнаго запале́ния/ и от нахожде́ния пога́ных и междоусо́бныя бра́ни,// и спасти́ ду́ши на́ша я́ко Милосе́рдая.

Кондак, глас 4:

Засту́пнице христиа́н, Предста́тельнице гра́ду на́шему Пско́ву,/ услы́ши моли́тву раб Свои́х, Влады́чице Богоро́дице,/ и ско́рым Свои́м прише́ствием светолу́чными заря́ми раб Свои́х возвесели́/ и торжествова́ти устро́и, в беде́ и в се́товании возвесели́,/ и завеща́ во гра́де моли́ти Святу́ю Тро́ицу,/ и Сама́ обеща́ся моли́ти Ю́./ О, пресла́вному чудесе́,/ ка́ко Небе́сная Цари́це к земны́м прии́де изба́вити рабы́ Своя́ погиба́ющия./ О, ди́вному зна́мению,/ ка́ко вразумля́юще рабы́ Своя́, ка́ко бы умоли́ти Святу́ю Тро́ицу./ О, Всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ а́ще не бы Ты предстоя́ла, моля́щи за ны,/ кто бы нас изба́вил от толи́кия беды́,/ я́ко не и́мамы ины́я по́мощи и наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Твои́ бо раби́, да не поги́бнем,/ и потщи́ся на умоле́ние раб свои́х при́сно,// Богоро́дице, чту́щих Тя.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты ми уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.