Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея Ватопедской, именуемой «Отрада» или «Утешение»

Тропарь, глас 4:

Яко покро́в благода́тный и спаси́тельный/ стяжа́хом честну́ю Твою́ ико́ну, Богоро́дице,/ на сию́ у́бо со умиле́нием взира́юще, Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, ниспосли́ нам отра́ду и утеше́ние,/ на Тя бо упова́ние возлага́ем, гре́шнии и смире́ннии./ На Твое́ предста́тельство наде́емся, недосто́йнии./ Ускори́ нас изба́вити от бед и скорбе́й/ и умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: // Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

Наде́жда всем конце́м земли́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, Утеше́ние и Отра́до на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем. Угаси́ пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшие сердца́ на́ша. Очи́сти ум наш от грехо́вных помышле́ний. Приими́ моле́ния от души́ и се́рдца с воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди Хода́таице о нас к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гнев Его́ от нас Ма́терними моли́твами. Укрепи́ в нас ве́ру правосла́вную, вложи́ в нас дух стра́ха Бо́жия, дух смире́ния, терпе́ния и любви́. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских. Отыми́ бре́мя грехо́в на́ших и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути. Пода́ждь нам ми́лость Твою́ и свято́е благослове́ние Свое́ всем зде предстоя́щим и моля́щимся и всегда́ пребыва́й с на́ми, подава́я приходя́щим к Тебе́ отра́ду и утеше́ние, по́мощь и заступле́ние, да сла́вим и велича́ем Тя вси до после́дняго на́шего воздыха́ния. Ами́нь.