Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Геронтисса»

Тропарь, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Тво́й, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в но́щи скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и на́м, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бе́д,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,/ спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́, бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше, заступле́нием Твои́м изба́вишася от злы́х, но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га и на́с свободи́ от лю́тых обстоя́ний, вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти́: ра́дуйся Изба́вительнице на́ша от все́х бе́д.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.