Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Черниговской-Гефсиманской»

Тропарь, глас 5:

Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице,/ упова́ние всех христиа́н,/ поне́же ина́го упова́ния не и́мамы, ра́зве Тебе́,/ Всенепоро́чная Влады́чице моя́, Госпоже́ Богоро́дице,/ Ма́ти Христа́ Бо́га моего́,/ те́мже поми́луй, и изба́ви мя от всех зол мои́х,/ и умоли́ ми́лостиваго Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́,/ да поми́лует окая́нную ду́шу мою́/ и да изба́вит мя от ве́чныя му́ки// и сподо́бит мя Ца́рствия Своего́.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Цари́це Небеси́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́: се бо, грехми́ погружа́еми и скорбми́ обурева́еми, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живу́щей Ти с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша, не и́мамы бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства и утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам, немощны́м, утоли́ ско́рбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблу́дших, уврачу́й боле́зненная сердца́ на́ша и спаси́ безнаде́жныя. Да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко Благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.