Шрифт

Тропарион / Иконы Божией Матери

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ченстоховской»

Тропарь, глас 4:

Непобеди́мая Побе́до, Влады́чице Ченстохо́вская: дре́вняго и́же о на́с благоволе́ния Самозри́тельнице, бу́дущаго спасе́ния Храни́тельнице: покая́нием соде́лай ны́ но́выя но́вому Царю́.

Кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю лю́ди сия́, усе́рдно моля́щиеся Тебе́ и сотвори́ предста́тельством Твои́м и заступле́нием у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́же оты́дет от ме́ста сего́ упова́ния своего́ то́щ и посра́млен в наде́жде свое́й; но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся́ по благо́му изволе́нию се́рдца своего́, по ну́жди и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Моли́, Милосе́рдая Влады́чице, пренебе́снаго Бо́га, да при́сно це́рковь свою́ святу́ю соблюде́т, вы́шним свои́м благослове́нием архиере́ев на́ших правосла́вных укрепи́т, ми́ром огради́т и святе́й свое́й це́ркви це́лых, здра́вых, честны́х, долгоде́нствующих и пра́во пра́вящих сло́во своея́ и́стины да́рует, от все́х же ви́димых и неви́димых враго́в со все́ми правосла́вными христиа́ны ми́лостивно изба́вит и во Правосла́вии и тве́рдей ве́ре до конца́ веко́в неотсту́пно и неизме́нно сохрани́т. Призира́й благосе́рдием, Всепе́тая, и призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния на все́ ца́рство на́ше Всеросси́йское, ца́рствующия гра́ды на́ша, гра́д се́й и свято́й хра́м се́й, и изле́й на ня́ бога́тыя Твоя́ ми́лости, Ты́ бо еси́ всеси́льная Помо́щница и Засту́пница все́х на́с. Приклони́ся к моли́твам и все́х ра́б Твои́х, притека́ющих зде́ ко святе́й ико́не Твое́й се́й, услы́ши воздыха́ния и гла́сы, и́ми же раби́ Твои́ мо́лятся во святе́м хра́ме се́м. А́ще же и инове́рный, и иноплеме́нник, идя́ и проходя́ зде́, помо́лится, услы́ши, чадолюби́вая Госпоже́, и сего́ человеколю́бие и ми́лостивно соде́лай, я́же к по́мощи ему́ и ко спасе́нию. Ожесточе́нныя же и разсе́янныя се́рдцы свои́ми во страна́х на́ших на пу́ть и́стины наста́ви. Отпа́дшия от благочести́выя ве́ры обрати́ и па́ки сопричти́ святе́й Твое́й Правосла́вней кафоли́ческой це́ркви. В семе́йствах люде́й все́х и во бра́тии на́шей ми́р огради́ и соблюди́, в ю́ных бра́тство и смиренному́дрие утверди́, ста́рость поддержи́, о́трочество наста́ви, му́жество умудри́, си́рыя и вдови́цы заступи́, утесне́нныя и в ско́рбех су́щия уте́ши и охрани́, младе́нцы воспита́й, боля́щия уврачу́й, плене́нныя свободи́, огражда́я ны́ вы́ну от вся́каго зла́ бла́гостию Твое́ю и уте́ши ми́лостивным Твои́м посеще́нием и все́х благоде́ющих на́м. Да́руй же, Блага́я, земли́ плодоно́сие, возду́ху благорастворе́ние и вся́, я́же на по́льзу на́шу, да́ры благовре́менныя и благопотре́бныя, всемо́щным свои́м предста́тельством пред Всесвято́ю Живонача́льною Тро́ицею, ку́пно со святы́ми избра́нными угодниками Ея́ Кири́ллом и Мефо́дием. Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тия и сестры́ на́ша, и вся́ от ле́т дре́вних припа́давшия ко святе́й ико́не Твое́й се́й упоко́й в селе́ниях святы́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние. Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чной жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, Преблагослове́нная Де́во, и да́руй христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́йн прича́стну, да и в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́, ку́пно со все́ми святы́ми, безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.