Шрифт

Тропарион / Святые на Б

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Б

Бутовским новомученикам. Собору новомучеников, в Бутове пострадавших

Тропарь, глас 4:

Всу́е шата́ется богоотсту́пных собо́рище,/ на Христа́ возстае́т дре́вней лю́тостию,/ устреля́нием у́бо тщи́тся де́рзостне, христоно́сных в Бу́тове му́ченик одоле́ти,/ но всесла́вное те́х Серафи́мово во́инство,/ всеору́жие восприи́м Креста́,/ утвержда́ет ве́ру ре́вностию, упова́ние страстоте́рпчеством,// водворя́яся в Ца́рстве всепобежда́ющия любве́.

Кондак, глас 6:

Ру́сская Голго́фа Бу́тово-село́ показа́ся,/ я́ко дре́во спасе́ния воздви́гше Солове́цкий кре́ст,/ я́ко гро́б святы́й яви́вше пребезмо́лвныя рвы́ –// громогла́сныя свиде́телие страсте́й и воскресе́ния.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Молитва Собору новомучеников, в Бутове пострадавших:

О, святи́и бу́товстии му́ченицы и вси́ испове́дницы и новому́ченицы Це́ркве Ру́сския, во вся́ком во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии, ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии и вене́ц жи́зни от Него́ прия́вшии. Вы́ во дни́ гоне́ния лю́таго, зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго, на суди́щех, в заточе́ниих и про́пастех земны́х в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественно яви́ли есте́. Ны́не же в раи́ сла́дости наслажда́ющися, пред престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстоите́ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со а́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите. Сего́ ра́ди мы́ недосто́йнии мо́лим ва́с: святи́и сро́дницы на́ши, не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего, грехо́м Ка́иного братоуби́йства, поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго. Умоли́те Го́спода Си́л, да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре се́м многомяте́жном и лука́вом. Да возроди́т в земли́ на́шей ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х свя́тости и стра́ха Бо́жия, ду́х братолю́бия и ми́ра, да па́ки бу́дем мы́ ца́рское свяще́ние, ро́д Бо́жий, избра́нный и святы́й, при́сно с ва́ми сла́вящи Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.