Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобному Авраамию, архимандриту Ростовскому

Тропарь, глас 1:

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию,/ неве́рныя лю́ди наста́вил еси́ к све́ту Богоразу́мия:/ и по сме́рти сия́я све́тлостию жития́ твоего́,/ источа́еши исцеле́ния притека́ющим с ве́рою к тебе́,/ Авраа́мие о́тче наш,// Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

И́го Христо́во прие́м, Авраа́мие,/ и Того́ крест на ра́мо взем,/ после́довал еси́ Ему́,/ насажде́н быв в дому́ Госпо́дни/ и процве́л еси́, я́ко фи́никс и я́ко кедр, и́же в Лива́не,/ умно́жил еси́ ча́да твоя́, муж жела́ний духо́вных:/ от возлю́бленнаго же апо́стола Иоа́нна Богосло́ва благода́ть восприи́м,/ жезло́м сокруши́л еси́ и́дола/ и рассы́пал еси́ его́, я́ко прах,/ и чудотво́рец у́бо ве́лий яви́лся еси́, преподо́бне./ Тем же Христа́ Бо́га моли́// непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче наш Авраа́мие! Не забу́ди нас, но помина́й всегда́ во святы́х твои́х богоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же сам и пасл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́да твоя́, и моли́ за ны, о́тче свяще́нный, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду: не мним бо тя ме́ртва су́ща, а́ще и преста́вился еси́ от нас, па́стырю наш до́брый! Се мо́щи твоя́ святы́я пред очи́ма на́шима: свята́я же твоя́ душа́ с а́нгельскими безпло́тными ли́ки у Престо́ла Всех Царя́ предстоя́щи досто́йно весели́тся. Испроси́ у́бо нам вре́мя на покая́ние, е́же невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дниками бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка благоугоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.