Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Апостолам Апеллию, Урвану, Аристовулу, Амплию, Наркиссу и Стахию

Тропари, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко свяще́нная сокро́вища Всесвята́го Ду́ха/ и Со́лнца Сла́вы сия́ния, по до́лгу воспои́м му́дрыя апо́столы,/ Апе́ллия, Урва́на же и Аристову́ла,/ Ампли́я, Нарки́сса и Стахи́я,// я́же благода́ть собра́ Бо́га на́шего.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи Апеллие, Урване, Аристовуле, Амплие, Наркиссе и Стахие,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия,/ и вся концы́// ко Христу́ приве́дшия.