Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобному Антонию Леохновскому

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел, богоно́сец показа́лся еси́, поще́нием и бде́нием о́тче на́ш Анто́ние, небе́сный да́р прия́л еси́: исцеля́еши неду́жныя и души́ притека́ющих с ве́рою к ра́це честны́х моще́й твои́х. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

Жития́ треволне́ния, и мяте́ж мирски́й, и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вмени́в, пусты́нный граждани́н показа́лся еси́, мно́гих бы́в наста́вник, Анто́ние преподо́бне: мона́хов собра́тель и моле́бник ве́рен, чистоты́ рачи́тель, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние! И́же от ю́ности твоея́ путе́м креста́ ше́ствовати возлюби́л еси́, в моли́твах и труда́х, в поще́ниях и бде́нии, в безмо́лвии и му́дрости словесе́х на вся́кий де́нь же и ча́с неусы́пно подвиза́лся, и ве́рный о́браз вруче́нней тебе́ от Го́спода бра́тии быва́я; те́мже и всего́ себе́ прине́сл ему́ в же́ртву жи́ву, свя́ту и благоуго́дну, толи́ких чуде́с дарова́ния от Него́ сподо́бися еси́, я́ко и стихи́ям повелева́ти, боле́зни теле́сныя и душе́вныя отгоня́ти, о Це́ркви и Оте́честве на́шем во благо́е прозира́ти и промышля́ти; по кончи́не же твое́й, егда́ возлю́бленное тобо́ю и благоустро́енное ме́сто сие́ злоде́йствием враго́в безбо́жных разоре́нию и запусте́нию пре́дано бы́сть, хра́м и оби́тель огне́м сожжены, бра́тия же мече́м посечены бы́ша, ты́ ве́лие дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному име́я, па́ки хода́тайством твои́м возсозда́тися хра́му сему́, еще́ же и моще́м твои́м святы́м, я́ко сокро́вищу многоце́нному, в не́м положи́тися сотвори́л еси́; те́мже мы́ с ве́рою мо́лим тя́, изве́стный хода́таю на́ш, не преста́й моля́ся ко Го́споду Бо́гу на́шему о соверша́ющих па́мять твою́, да погаси́т О́н росо́ю благода́ти Своея́ пла́мень страсте́й на́ших, да укрепи́т и препоя́шет ны́ си́лою Свое́ю свы́ше на ви́димые и неви́димые враги́ на́ша, избавля́я и исцеля́я от вся́ких неду́гов душе́вных и теле́сных и от все́х зо́л сохраня́я; па́че же да укрепи́т и да возвы́сит благослове́нную страну́ на́шу, ве́рою и благоче́стием утвержда́я, и́стиною и пра́вдою устроя́я, изоби́лием бла́г и сла́вою венча́я, ми́ром и благосостоянием огражда́я ю́; и та́ко вси́, ми́рно и безмяте́жно пребыва́я во вся́ком благоче́стии и чистоте́, вку́пе просла́вим пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное о на́с хода́тайство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.