Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Благоверной княгине Анне Новгородской

Тропарь, глас 1:

От за́пада возсия́вши, я́ко звезда́ небосве́тлая,/ прия́ти Правосла́вную ве́ру сподо́билася еси́,/ в не́йже плод благосла́вный Ру́сской земле́ прине́сши,/ свята́я благове́рная княги́не А́нно,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́ла еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи;/ те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,// грехо́в оставле́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 4:

Днесь в све́тлой па́мяти твое́й/ Вели́кий Но́вград весели́тся,/ созыва́я всех ве́рных све́тло пра́здновати па́мять твою́,/ и мы ны́не, духо́вно ликовству́юще,/ ра́достно сла́вим тя и мо́лим:/ свята́я благове́рная княги́не А́нно,/ предстоя́ Святе́й Тро́ице/ моли́ изба́вити Вели́кий Но́вград и всю зе́млю Ру́сскую// от вся́ких бед и обстоя́ний и всем нам спасти́ся.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти А́нно,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.