Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобным Анатолию, в Ближних пещерах, и другому Анатолию затворнику

Тропарь, глас 3:

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние// и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак, глас 4:

Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния/ стяжа́вше мно́гими по́двиги и доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим,/ к ни́мже притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйтеся, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,// лико́в и́ночествующих похвало́ и украше́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бные отцы́,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов// и собесе́дницы А́нгелов.