Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобномученику Анастасию, диакону Печерскому

Тропарь, глас 4:

Плотско́е, я́ко безпло́тный А́нгел, возненави́девши препита́ние,/ духо́вную во и́ноческом чи́ну возлюби́л еси́ пи́щу,/и в нем Богови́дцу на Сина́и Моисе́ю/ до́брым жития́ твоего́ по́двигом уподобля́яйся,/ мно́гими на горе́ Бо́жией Пече́рской возвы́сился еси́ доброде́тельми,/ иде́же в моле́нии к Вы́шннему непреста́нно пребыва́л еси́,/ ны́не же со отцы́ преподо́бными Пече́рскими,/ а́ки би́сер многоце́нен, мощми́ нетле́нными/ в пеще́ре твои́ми пресве́тло сия́еши,/ а душе́ю со А́нгелы пред Престо́лом Бо́жиим,/ святы́й преподобному́чениче Анаста́сие, предстои́ши,/ о нас всегда́ моля́ся ко Го́споду// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

По́стническим пло́ти твое́й умерщвле́нием/ ду́шу оживи́л еси́,/ и́бо твоего́ ра́ди презе́льнаго воздержа́ния/ и привре́меннаго терпе́ния,/ жизнь непрее́мная и диади́ма неувяда́емая/ от пострада́вшаго за ны пло́тию/ и из ме́ртвых воскре́сшаго Христа́ Бо́га на́шего,/ тебе́, свя́те, преподобному́чениче Анаста́сие,/ я́ко злочести́вых победи́телю/ несумне́нно и вои́стинну угото́вася,/ зане́же Бо́жие тридне́вное Воскресе́ние/ всем, живу́щим на земли́,/ тобо́ю, я́коже иногда́ от отроко́в Ефе́сских правосла́вно воспропове́дася,/ и сего́ ра́ди, о́тче, днесь к тебе́ вси вопие́м немо́лчно:/ святы́й преподобному́чениче Анаста́сие Пече́рский,/ моли́ приле́жно воста́вшаго Христа́ тридне́вно из ме́ртвых,// да изба́вит от сме́рти ве́чныя ду́ши на́ша.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Анаста́сие, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.