Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Великомученице Анастасии Узорешительнице

Тропарь, глас 4:

Победоно́снаго Воскресе́ния/ истинноимени́тая нарече́на еси́, му́ченице Христо́ва,/ побе́ды на враги́ поста́вила еси́ мук терпе́нием,/ Христа́ ра́ди, Жениха́ твоего́,/ Его́же возлюби́ла еси́./ Того́ моли́// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2.

Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии,/ к твоему́ хра́му притека́юще,/ прие́млют честна́я дарова́ния/ от живу́щия в тебе́ Боже́ственныя благода́ти, Анастаси́е:// ты бо при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.

Величание

Велича́ем тя, страстоте́рпице Христо́ва Анастасие, и чтим честно́е страда́ние твое́, е́же за Христа́ претерпе́ла еси́.

Молитва великомученице Анастасии

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты́ душе́ю на Небеси́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же да́нною тебе́ благода́тию разли́чная соверша́еши исцеле́ния; при́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред ико́ною твое́ю, прося́щия твоея́ по́мощи, простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы о на́с и испроси́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, по́мощи в труда́х милосе́рдых, укрепле́ния ду́ха в служе́нии, кро́тости, смире́ния и послуша́ния, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и во у́зах су́щим ско́рую по́мощь и заступле́ние, умоли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Свое́м, да сподо́бимся и мы́ ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.