Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Апостолу от 70-ти Анании Дамасскому

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Ана́ние,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

В моли́твах тепле́йший засту́пниче/ и прося́щим скоре́йший послу́шателю,/ приими́ моле́ние, Ана́ние, на́ше/ и Христа́ моли́ поми́ловати ны,// Еди́наго во святы́х Почива́ющаго.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Ана́ние,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.