Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Святителю Амвросию, епископу Медиоланскому

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры, и о́браз кротости,/ воздержа́ния учителя/ яви́ тя ста́ду твоему,/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нищетою бога́тая, отче священнонача́льниче Амвро́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Боже́ственными догма́ты облиста́я,/ помрачи́л еси́ Ариеву пре́лесть,/ священнотаи́нниче и па́стырю Амвро́сие,/ чудоде́йствуя же си́лою Ду́ха,/ стра́сти разли́чныя я́ве исцели́л еси́, о́тче преподо́бне,// Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Амвро́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, пресла́вный чудотво́рче, в ско́рбех ско́рый помо́щниче и усе́рдный о ми́ре к Бо́гу моли́твенниче, о́тче святы́й Амвро́сие! Ве́мы, я́ко ве́лие ко Спа́су и́маши дерзнове́ние, предстоя́ го́рнему Престо́лу Его́, и сего́ ра́ди смире́нно припа́даем ти́: моли́ся Ему́, уго́дниче Бо́жий, да пода́ст наро́ду Росси́йскому благоде́нственное и ми́рное житие́, да изба́вит от вра́г ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нных, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла́; на́м же все́м, ве́рою пра́зднующим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно хода́тайства твоего́ ча́ющим, да ниспо́слет вся́ благопотре́бная ко вре́менному и ве́чному житию́ на́шему, па́че же оставле́ние грехо́в, ми́р по́мыслов, тишину́ серде́чную, здра́вие душа́м и телесе́м на́шим. Е́й, святи́телю Бо́жий, па́стырю Христо́в ми́лостивейший, покрови́телю на́ш гото́вейший! услы́ши на́с, еще́ еди́наго от тебе́ прося́щих: бу́ди те́плый моли́твенник и предста́тель ко Го́споду о духо́вных па́стырех и отце́х на́ших (имена́), и́же не́мощи на́ша но́сят и о на́с боле́знуют, до́ндеже вообрази́тся в на́с Христо́с, да сохрани́т О́н, всеблаги́й и вся́ могу́щий Влады́ка, дража́йшия дни́ жития́ и́х в неруши́мом ми́ре и кре́пости си́л духо́вных и теле́сных, да приведе́т на́с, недосто́йных рабо́в Свои́х, и́х окормле́нием и моли́твами, твои́м же хода́йтайством и заступле́нием ко приста́нищу жи́зни несконча́емыя, иде́же херуви́ми и серафи́ми, святи́и вси́ с Богоро́дицею и с тобо́ю, покрови́телем на́шим, непреста́нными гла́сы сла́вят Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.