Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобному Амфилохию Почаевскому

Тропарь, глас 4:

Земли́ Волы́нския пресла́вна подви́жника/ и оби́тели Поча́евския досто́йна насельника/ люде́й правосла́вных изря́дна цели́теля/ яви́ тя́ Це́ркви Свое́й Христо́с Бо́г на́ш,/ преподо́бне о́тче Амфило́хие,/ Ему́ же усе́рдно моли́ся/ от наве́т вра́жиих свободи́тися// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Я́ко ве́ры Правосла́вныя ревни́тель и благоче́стнаго жития́ учи́тель, в боле́знех и ско́рбех изря́дный помо́щник и защи́титель, пред Го́сподом предстои́ши преподо́бне Амфило́хие, сего́ ра́ди вопие́м ти́: сохрани́ оби́тель, в не́й же подвиза́лся еси́, и спаса́й на́с моли́твами твои́ми, о́тче блаже́нне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Амфило́хие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва преподобному Амфилохию Почаевскому:

О, всеблаже́нне о́тче на́ш Амфило́хие, земны́й А́нгеле и небе́сный челове́че! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию и мо́лим ти́ ся́ приле́жно: яви́ на́м смире́нным и гре́шным свято́е свое́ заступле́ние; се́ бо гре́х ра́ди на́ших не и́мамы дерзнове́ния проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́, моли́твенника благоприя́тнаго, к Нему́ предлага́ем и про́сим тя́ со усе́рдием мно́гим: испроси́ на́м от бла́гости Его́ благопотре́бная да́ры душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́ву, любо́вь ко все́м нелицеме́рну, в злострада́ниих терпе́ние, тя́жкими боле́зньми одержи́мым – от неду́гов исцеле́ние, под бре́менем скорбе́й и напа́стей неудобоноси́мых па́дающих и жития́ своего́ отча́явшихся твои́ми моли́твами получи́ти ско́рое облегче́ние и избавле́ние. Не забу́ди, блаже́нне о́тче, и оби́тель сию́ святу́ю, в не́й же подвиза́лся еси́, при́сно тя́ чту́щую, но соблюди́ ю́ и все́х живу́щих и подвиза́ющихся в не́й и на поклоне́ние в ню́ приходя́щих невреди́мыми от искуше́ний диа́вольских и вся́каго зла́. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие, и к ве́чности преселе́ние, не лиши́ на́с по́мощи твоея́ небе́сныя, но моли́твами твои́ми все́х на́с приведи́ в приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ на́с бы́ти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ вку́пе с преподо́бным И́овом оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.