Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Мученику Алексию Елнатскому (Ворошину)

Тропарь, глас 4:

Христа́ ра́ди юро́дство прия́л еси́/ и му́ченическаго венца́ сподо́бился еси́,/ и да́р проро́чества от Бо́га стяжа́л еси́,/ за него́же и заключе́ние претерпе́л еси́,/ святы́й блаже́нный Алекси́е,/ моли́ ми́лостивого Бо́га// грехо́в оставле́ние на́м дарова́ти.

Кондак, глас 4:

На раскале́нные пли́нфы бы́в поста́влен еси́,/ па́че все́х Христа́ Бога возлюби́л еси́/ и се́рдце мучи́телево любо́вию свое́ю уязви́л еси́,/ о гряду́щем в его́ до́ме несча́стье уве́дев еси́,/ святы́й блаже́нный Алекси́е,/ и от на́ших домо́в моли́твою свое́ю напа́сти отгони́// и кова́рство ду́хов зло́бы разори́.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Алекси́е,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.