Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобноисповеднику Александру (Уродову)

Тропарь, глас 5:

В страда́ниях ве́ры ра́ди Христо́вы му́жески подвиза́лся,/ изгна́ние, заточе́ние и лише́ния претерпе́л еси́,/ сего́ ра́ди свети́льник Прему́дрости Бо́жия яви́лся еси́./ Мы́ же я́ко испове́дника тя́ почита́ем,/ Алекса́ндре преподо́бне,/ и уми́льно взыва́ем ти́:/ Го́сподеви моли́ся// о спасе́нии ду́ш на́ших.

Кондак, глас 4:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы я́ко копие́ вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вския ополче́ния, Алекса́ндре о́тче на́ш, моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Алекса́ндре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.