Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Апостолу от 70-ти Акиле, епископу Гераклейскому

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й Аки́ло,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Я́ко ве́лие со́лнце, Це́рковь тя стяжа́вши, сла́вне Аки́ло,/ светлостьми́ уче́ния твоего́ просвеща́ет ве́рно чту́щия тя,// Госпо́день апо́столе.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Аки́ло,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.