Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобному Ахиле, диакону Печерскому

Тропарь, глас 8:

По́стническое житие́ облобыза́в/ и мно́гими труды́ от млады́х ногте́й себе́ обложи́в,/ на степе́нь диа́конства произведе́н быв, всече́стне,/ в ко́ем служи́л еси́ в це́ркви Бо́жия Ма́тере непоро́чне,/ Е́йже моли́ся,// во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Ве́лие име́л еси́ вои́стинну воздержа́ние, сла́вне,/ и мно́гое показа́л еси́ поще́ние, о Ахи́ло,/ зане́ едва́ еди́ною в седми́цы,/ и се еди́ну ма́лу просфору́ снеда́ше/ и бде́нным стоя́нием к Нему́ вы́ну друча́шеся,/ тем тя, я́ко по́стника и преподо́бным соо́бщника// чту́ще, ублажа́ем.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Ахи́ло, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.