Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Мученицам Агапии, Ирине и Хионии

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: имуще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Кре́пко ду́шу, Ири́но, ополчи́ла еси́ ве́рою,/ я́ве лука́ваго посрами́вши,/ и ко Христу́ привела́ еси́ тмы́ люде́й мно́жества, блаже́нная,/ и, порфи́ру от крове́й нося́щи,// со а́нгелы ны́не весели́шися.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпицы святы́я,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.