Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Святителю Афанасию (Сахарову), епископу Ковровскому

Тропарь, глас 4:

Сла́вы Бо́жия ревни́теля/ и благоле́пия церко́внаго блюсти́теля,/ те́сным житие́м и мно́гими по́двиги/ вели́кому иера́рху Александри́йскому подо́бника,/ святи́теля Афана́сия, испове́дника Росси́йскаго,/ усе́рдно восхва́лим, ве́рнии./ Сей бо при́сно мо́лится/ о спасе́нии земна́го Оте́чества своего́/ и о всех, живу́щих в нем,/ велегла́сно с любо́вию взыва́я:/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Кондак, глас 3:

Днесь Афана́сий святи́тель,/ Христо́в испове́дник и пра́ведник,/ в невече́рнем Ца́рстве Сла́вы/ све́тло лику́ет/ и в со́нме всех Ру́сских святы́х/ всесоста́вным гла́сом/ побе́дную песнь воспева́я,/ приле́жно мо́лит о нас// Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, многострада́льне и благоглаго́ливе святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие, па́стырю до́брый па́житей Це́ркве Ру́сския, Правосла́вия ревни́телю, покая́ния пропове́дниче, моли́твы сто́лпе, любве́ неиссяка́емый исто́чниче, цевни́це богодухнове́нная! Ты, земле́ю дре́внею и свято́ю воспита́нный, измла́да сосу́д избра́нный Бо́гу яви́лся еси́, ре́вностно служа́ Ему́ словесы́ и де́лы, моли́твою те́плою, посто́м неосла́бным, ми́лостынею нелицеме́рной. Слу́жбе Бо́жией зело́ прилежа́, тала́нт песнотво́рчества усе́рдно умно́жил еси́ и мно́гими духоно́сными пе́нии Це́рковь Ру́сскую украси́л еси́, наипа́че же потруди́лся в прославле́нии святы́х земли́ Ру́сския, и́хже пред кончи́ною ку́пно с Го́сподом зре́ти сподо́бился еси́. И́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды досто́йно пома́за тя во святи́тели Влади́мирския благода́ть Свята́го Ду́ха, е́юже просвеще́н, пропове́дал еси́ Правосла́вия преда́ния неукло́нно посреде́ безбо́жных гони́телей. А́ще и в заточе́ниих, изгна́ниях и го́рьких рабо́тах три́дцать лет пробы́л еси́, поноше́ния, озлобле́ния и ра́ны за Христа́ сла́дце претерпева́я, ты, свяще́нное испове́дание я́ко забра́ло восприи́м, богоху́льные дерзнове́нно обличи́л еси́ и безпло́тные враги́ посрами́л еси́, па́ству свою́ де́лы па́че слов поуча́я, я́ко Бо́гу подоба́ет повинова́тися па́че челове́к. Те́мже блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди сподо́бився и Престо́лу Небе́сному предстоя́, моли́ Всеблага́го Бо́га на́шего, да утверди́т Це́рковь Ру́сскую, ея́ па́стырей непозы́блемы в и́стинах ве́ры, от ересе́й и раско́лов, да пребу́дут ча́да ея́ тве́рды во испове́дании свята́го Правосла́вия, претерпева́я все напа́сти вре́мени, прославля́я еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ ди́вного во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.