Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Святителю Афанасию, патриарху Константинопольскому

Тропарь, глас 8:

Прему́дростию уче́ний твои́х ца́рствующий град просвети́в,/ тьму неве́дения ерети́ческого разгна́л еси́, преблаже́нне;/ твое́ благослове́ние земли́ Росси́йстей прине́сл еси́,/ о́тче наш, святи́телю Афана́сие,/ иде́же сконча́в тече́ние твое́,/ на кри́лех чистоты́ возлете́л еси́ в Небе́сное Ца́рство.// Моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

О, всесвяте́йший па́стырю и учи́телю вселе́нныя,/ преблаже́нне о́тче наш святи́телю Афана́сие!/ К ра́це моще́й твои́х припа́дающе, усе́рдно мо́лим тя:/ приими́ от убо́гих душ на́ших любо́вию приноси́мая тебе́ моле́ния/ и, я́ко име́я дерзнове́ние у Престо́ла Влады́чня,/ испроси́ моли́твами твои́ми чту́щим тя/ со А́нгелы и все́ми святы́ми// непреста́нно Пресвяте́й Тро́ице воспева́ти: аллилу́ия.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва святителю Афанасию, патриарху Константинопольскому:

О, святи́телю Христо́в, уго́дниче Бо́жий Афана́сие! Веле́нием Бо́жиим жре́бий служе́ния святи́тельскаго восприи́м и крест Христо́в на ра́мена своя́ возложи́в, был еси́ па́стырь до́брый, свети́льник веесве́тлый, столп непоколеби́мый, Це́ркве служи́тель ве́рный, иера́рхов нача́льник, Правосла́вия защи́тник, нече́стия искорени́тель, сего́ ра́ди и водвори́лся еси́ в дому́ Го́спода твоего́. Тебе́ у́бо про́сим: моли́ся о нас, с ве́рою и любо́вию притека́ющих к честны́м и многоцеле́бным моще́м твои́м, не отри́ни прося́щих у тебе́ по́мощи в ско́рбех и боле́знех. Моли́твою твое́ю предста́ни ко Всевы́шнему Влады́це, исхода́тайствуй я́же на по́льзу душ и теле́с на́ших и отве́рзи нам две́ри милосе́рдия Бо́жия. Хода́тайством твои́м сохрани́ Це́рковь Святу́ю тве́рду и непоколеби́му от наве́т вра́жиих. Моли́ Го́спода и Влады́ку, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Соблюди́ храм сей, в не́мже всели́лся еси́, от вся́ких бед и напа́стей и от всех враг ви́димых и неви́димых, и, я́коже в жи́зни кри́тския лю́ди от непра́веднаго ага́рянскаго убие́ния изба́вил еси́, та́ко и ны́не на Небесе́х непреста́нно моли́ся ко Го́споду изба́витися нам от вся́каго зла́го обстоя́ния. Пода́ждь ру́ку по́мощи и всем правосла́вным христиа́ном, притека́ющим к честны́м и нетле́нным моще́м твои́м и в моли́твах свои́х тя призыва́ющим. Ускори́ на моли́тву и потщи́ся на по́мощь, и́миже ве́си судьба́ми, да вси, безприкла́дное Бо́жие милосе́рдие ви́дяще и ча́емую по́мощь получи́вше, сла́вят пода́вшаго тебе́ си́лу и сла́ву Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во Еди́нем Существе́ сла́вимаго Бо́га, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.