Шрифт

Тропарион / Святые на А

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: А

Преподобномученику Адриану Пошехонскому

Тропарь, глас 4:

Христо́ву му́ченику Адриа́ну тезоимени́т был еси́, преподо́бне,/ мно́гия труды́ подъя́л еси́ в жи́зни вре́менней,/ оби́тель и́ноческую созида́я в пусты́ни,/ иде́же пострада́л еси́ да́же до кро́ве от злых разбо́йник/ и му́ченическую смерть от них прия́л еси́,/ Адриа́не сла́вне,/ чуде́с благода́тию обогати́вся,/ предстои́ши всех Царю́, Христу́ Бо́гу,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Жите́йския молвы́ избежа́в, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, та́мо оби́тель и́ноков возгради́в,/ последи́ от разбо́йник му́ченически пострада́л еси́,/ и ны́не сия́еши нетле́нием и чудесы́,/ Адриа́не многострада́льне,// моли́твенниче о душа́х на́ших.

Кондак, глас 4:

Христа́ ра́ди до́блественне претерпе́л еси́/ и вене́ц нетле́ния от Него́ восприя́л еси́ страда́ния своего́,/ приходя́щим же с ве́рою к тебе́ подае́ши цельбы́,/ о преподобному́чениче Адриа́не, приснопа́мятне,// моли́твениче о душа́х на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Адриа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва преподобномученику Адриану:

Преподо́бне о́тче преблаже́нне Адриа́не, перве́йший пусты́ни Пошехо́нския просвети́телю и мона́шескаго жития́ в ней основа́телю, прише́дый в ню со А́нгелом Госпо́дним, и освети́вый ю́ Пресвяты́я Богоро́дицы чудотво́рною ико́ною и благода́тию, в не́йже и яви́лся еси́ по́двиги твои́ми пресве́тлое целому́дрия зерца́ло, прекра́сный смиренному́дрия о́бразе, одушевле́нный терпе́ния сто́лпе, изве́стное воздержа́ния пра́вило, и́стинный нестяжа́ния и нищеты́ люби́телю и всесоверше́нный Христо́в уго́дниче, се мы гре́шнии, смире́нно припа́дая, мо́лим тя. Приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я́ на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия. Испроси́ нам предста́тельством твои́м у всеми́лостиваго Бо́га на́шего: мир ми́ру, Це́ркви Святе́й утвержде́ние, согла́сие в ве́ре, преуспе́яние во благоче́стии и доброде́телех христиа́нских, да досто́йны яви́мся щедро́т и ми́лостей благосе́рдаго Бо́га: па́ству твою́ духо́вную, и оби́тель твою́ святу́ю, непреста́нно управля́ти жезло́м му́дрости духо́вныя: подвиза́ющимся помози́, разсла́бленныя укрепи́, па́дающия возста́ви, споспеши́ всем нам и́го Христо́во в терпе́нии и благоду́шии понести́, и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и со упова́нием спасе́ния пресели́тся в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х земны́х опочива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.