Шрифт

Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского. Среда 1 седмицы Великого поста

Адаптирован для домашнего (келейного) чтения

Начало канона

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Великий канон. Глас 6

Песнь 1.

Ирмос: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́ и вознесу́ Его́, / сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

От ю́ности Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, / всестра́стно небреги́й, / уны́нием преидо́х житие́. / Те́мже зову́ Ти, Спа́се: / поне́ на коне́ц спаси́ мя.

Пове́ржена мя, Спа́се, пред враты́ Твои́ми, / поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во ад тща, / но пре́жде конца́, я́ко Человеколю́бец, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́в в блуде́, / пуст есмь плодо́в благочести́вых, / а́лчен же зову́: / О́тче щедро́т, предвари́в / Ты мя уще́дри.

В разбо́йники впады́й аз есмь, / помышле́ньми мои́ми, / весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран, / но Сам ми предста́в, / Христе́ Спа́се, исцели́.

Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де, / и леви́т ви́дя в лю́тых на́га презре́, / но из Мари́и возсия́вый Иису́се, / Ты предста́в уще́дри мя.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Преподобныя: Ты ми даждь светоза́рную благода́ть / от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния, / избежа́ти страсте́й омраче́ния, / и пе́ти усе́рдно, твоего́, Мари́е, жития́, / кра́сная исправле́ния.

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, / во Еди́нице покланя́емая, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна / даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко Влады́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от Де́вы пло́тию прише́дшаго.

Поползо́хся, я́ко Дави́д блу́дно, и оскверни́хся, / но омы́й и мене́, Спа́се, слеза́ми.

Ни слез, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния, / Сам ми сия́, Спа́се, / я́ко Бог да́руй.

Погуби́х первозда́нную добро́ту / и благоле́пие мое́, / и ны́не лежу́ наг, и стыжду́ся.

Дверь Твою́ не затвори́ мне тогда́, / Го́споди, Го́споди, / но отве́рзи ми сию́ / ка́ющемуся Тебе́.

Внуши́ воздыха́ния души́ моея́, / и о́чию мое́ю приими́ ка́пли, Спа́се, / и спаси́ мя.

Человеколю́бче хотя́й всем спасти́ся, / Ты воззови́ мя, / и приими́ я́ко Благ ка́ющагося.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Всепе́тая, / моли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, / десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопию́ща, / и удали́ся пре́жняго греха́, / и бо́йся я́ко неумы́тнаго, / и я́ко Судии́ и Бо́га.

Кому́ уподо́билася еси́ многогре́шная душе́, / то́кмо пе́рвому Ка́ину, и Ламе́ху о́ному, / каменова́вшая те́ло злоде́йствы, / и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.

Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́! / Си́фу не уподо́билася еси́, / ни Ено́са подража́ла еси́, / ни Ено́ха преложе́нием, ни Но́я, / но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва, / Бо́га твоего́, душе́ моя́, / и потопи́ла еси́ всю, я́коже зе́млю плоть, и дея́ния и житие́, / и пребыла́ еси́ вне спаси́тельнаго ковче́га.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Преподобныя: Всем усе́рдием и любо́вию / притекла́ еси́ Христу́, / пе́рвый греха́ путь отвра́щши, / и в пусты́нях непроходи́мых пита́ющися, / и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, / неразде́льная Еди́нице, / ка́ющася мя приими́, / согреши́вша спаси́, / Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, / но пощади́ и изба́ви / о́гненнаго мя осужде́ния.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, / наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, / и приста́нище су́щих в бу́ри, / Ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ / уми́лостиви и мне / моли́твами Твои́ми.

Песнь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х / подви́гшееся се́рдце мое́, / я́ко Еди́н свят еси́ и Госпо́дь.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́, душе́ окая́нная, / ни простра́нное одержа́ние, / я́коже Иа́фет име́ла еси́ на земли́ оставле́ния.

От земли́ Харра́н, / изы́ди от греха́, душе́ моя́, / гряди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, / е́же Авраа́м насле́дствова.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, / дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, / и бы́вша прише́льца, / сего́ произволе́нию подража́й.

У ду́ба Мамври́йскаго / учреди́в патриа́рх а́нгелы, / насле́дствова по ста́рости / обетова́ния лови́тву.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, / разуме́вши но́вую же́ртву, / та́йно всесожже́нную Го́сподеви, / подража́й его́ произволе́нию.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, / изгна́на, я́ко рабы́нино отрожде́ние, / виждь, да не ка́ко подо́бно что / постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Содержи́мь есмь бу́рею, и треволне́нием согреше́ний, / но сама́ мя, ма́ти, ны́не спаси́, / и к приста́нищу Боже́ственнаго покая́ния возведи́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Марии: Ра́бское моле́ние и ны́не, преподо́бная, / прине́сши ко благоутро́бней моли́твами твои́ми Богоро́дице, / отве́рзи ми Боже́ственныя вхо́ды.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, / безнача́льное Естество́, / в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, / спаси́ ны ве́рою покланя́ющияся / держа́ве Твое́й.

И ныне, Богородичен: От Отца́ безле́тна Сы́на, / в ле́то Богороди́тельнице / неискусому́жно родила́ еси́, / стра́нное чу́до, / пребы́вши Де́ва доя́щи.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся, / весь острупи́хся, / но я́ко врач, Христе́, / обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, / омы́й, очи́сти, / покажи́, Спа́се мой, / па́че сне́га чисте́йша.

Те́ло Твое́ и кровь распина́емый о всех / положи́л еси́, Сло́ве: / те́ло у́бо, да мя обнови́ши; / кровь, да омы́еши мя; / дух же пре́дал еси́, / да мя приведе́ши, Христе́, / Твоему́ Роди́телю.

Соде́лал еси́ спасе́ние / посреде́ земли́, Ще́дре, / да спасе́мся. / Во́лею на Дре́ве распя́лся еси́. / Еде́м затворе́нный отве́рзеся, / го́рняя и до́льняя тварь, / язы́цы вси спасе́ни / покланя́ются Тебе́.

Да бу́дет ми купе́ль, / кровь из ребр Твои́х, / вку́пе и питие́, / источи́вшее во́ду оставле́ния, / да обою́ду очища́юся, / помазу́яся и пия́, / я́ко пома́зание и питие́, Сло́ве, / живото́чная Твоя́ словеса́.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, / ре́бра Твоя́ живоно́сная, / из ни́хже сугу́быя нам источи́ то́ки, / оставле́ния и ра́зума, / во о́браз дре́вняго и но́ваго / двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.

Наг есмь черто́га, / наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери, / свети́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, / черто́г заключи́ся мне спя́щу, / ве́черя снеде́ся: / аз же по руку́ и но́гу свя́зан, / вон низве́ржен есмь.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы, / богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, / и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва, / Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, / утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо, ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́се, / твори́ти во́лю Твою́.

Я́ко тя́жкий нра́вом, / фарао́ну го́рькому бых, Влады́ко, / Ианни́, и Иамври́, душе́ю и те́лом, / и погруже́н умо́м, но помози́ ми.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, / омы́й мя, Влады́ко, ба́нею мои́х слез, / молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду / убели́в я́ко снег.

А́ще испыта́ю моя́ дела́, Спа́се, / вся́каго челове́ка превозше́дша греха́ми себе́ зрю, / я́ко ра́зумом му́дрствуяй согреши́х, / не неве́дением.

Пощади́ пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́, / согреши́х, осла́би ми, / я́ко естество́м чи́стый Сам сый еди́н, / и ин ра́зве Тебе́ / никто́же есть кроме́ скве́рны.

Мене́ ра́ди Бог сый, / вообрази́лся еси́ в мя, / показа́л еси́ чудеса́, исцели́в прокаже́нныя, / и разсла́бленнаго стягну́в, / кровоточи́выя ток уста́вил еси́, Спа́се, / прикоснове́нием риз.

Припев: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Преподобныя: Струи́ Иорда́нския преше́дши, / обрела́ еси́ поко́й безболе́зненный, / пло́ти сла́сти избежа́вши, / ея́же и нас изми́ / твои́ми моли́твами, преподо́бная.

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га, / Свят, Свят, Свят еси́ / О́тче, Сы́не, и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нетле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой.

Воста́ни и побори́, / я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, / и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы / при́сно побежда́ющи.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, / я́ко пре́жде ковче́г, / и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния, душе́, / Бог повелева́ет.

Я́ко спасл еси́ Петра́ возопи́вша, / спаси́, предвари́в мя, Спа́се, / от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, / и возведи́ из глубины́ грехо́вныя.

Приста́нище Тя вем ути́шное, / Влады́ко, Влады́ко Христе́, / но от незаходи́мых глуби́н греха́, и отча́яния / мя предвари́в изба́ви.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́льна Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́нна по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запове́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же.

Манасси́ева собрала́ еси́ согреше́ния изволе́нием, / поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, / и умно́живши душе́ негодова́ние, / но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, / стяжи́ умиле́ние.

Ахаа́вовым поревнова́ла еси́ / скве́рнам, душе́ моя́, увы мне, / была́ еси́ плотски́х скверн пребыва́лище, / и сосу́д сра́млен страсте́й, / но из глубины́ твоея́ воздохни́, / и глаго́ли Бо́гу грехи́ твоя́.

Заключи́ся тебе́ не́бо, душе́, / и глад Бо́жий пости́же тя, / егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в, / не покори́ся словесе́м иногда́, / но Сара́ффии уподо́бився, / напита́й проро́чу ду́шу.

Попали́ Илия́ иногда́ два́щи / пятьдеся́т Иезаве́линых, / егда́ сту́дныя проро́ки погуби́, / во обличе́ние Ахаа́вово, / но бе́гай подража́ния двою́, душе́, / и укрепля́йся.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щная, и Естество́ еди́но, / Све́тове и Свет, и Свя́та три: и еди́но Свя́то / пое́тся Бог Тро́ица. / Но воспо́й, просла́ви Живо́т и Животы́, душе́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразде́льныя Тро́ицы, / породила́ еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, / и Сама́ отве́рзла еси́ нам / су́щим на земли́ небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Правосу́де Спа́се, поми́луй, / и изба́ви мя огня́, и преще́ния, / е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти, / осла́би ми пре́жде конца́, / доброде́телию и покая́нием.

Я́ко разбо́йник вопию́ Ти: помяни́ мя. / Я́ко Петр пла́чу го́рце: / осла́би ми, Спа́се. Зову́ я́ко мыта́рь, / слезю́ я́ко блудни́ца. / Приими́ мое́ рыда́ние, / я́коже иногда́ ханане́ино.

Гное́ние, Спа́се, исцели́ / смире́нныя моея́ души́, еди́не Врачу́, / пла́стырь мне наложи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния, / умиле́ние со слеза́ми.

Ханане́ю и аз подража́я, / поми́луй мя, вопию́, Сы́не Дави́дов, / каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая, / пла́чу, я́ко Ма́рфа и Мари́я над Ла́зарем.

Слава, Троичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / Отца́ безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждяй, / Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́стая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся, / те́мже Богоро́дицу / вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

Неду́ги исцеля́я, / ни́щим благовествова́ше, Христо́с Сло́во, / вре́дныя уврачева́, с мытари́ ядя́ше, / со гре́шники бесе́доваше, / Иаи́ровы дще́ре ду́шу предуме́ршую / возврати́ осяза́нием руки́.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца целому́дрствоваше, / и фарисе́й хваля́ся осужда́шеся, / ов у́бо, очи́сти мя, / о́ва же, поми́луй мя. / Сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, благодарю́ Тя, / и про́чия безу́мныя глаго́лы.

Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся, / и фарисе́й Си́мон соблажня́шеся, / и блудни́ца приима́ше оста́вительная разреше́ния, / от Иму́щаго кре́пость оставля́ти грехи́, / ю́же, душе́, потщи́ся подража́ти.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́, / не поревнова́ла еси́, / я́же прии́мши ми́ра алава́стр, / со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове, / отре́ же власы́ / дре́вних согреше́ний рукописа́ние раздира́ющаго ея́.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие, / душе́ моя́, уве́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша. / Убо́йся указа́ния, да не бу́деши я́коже о́ны, / и́хже Содо́мляном Влады́ко уподо́бив, / да́же до а́да осуди́.

Да не го́ршая, о душе́ моя́, / яви́шися отча́янием, ханане́и / ве́ру слы́шавшая, / ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся. / Сы́не Дави́дов, спаси́ и мене́, / воззови́ из глубины́ се́рдца, / я́коже она́ Христу́.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, / Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней Еди́нице по Существу́, / я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, / животворя́щему, и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́тельнице Пречи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и утвержда́ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ние, / и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́стырю Кри́тский, / не преста́й моля́ся, о воспева́ющих тя, / да изба́вимся вси гне́ва, и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний безме́рных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

Окончание канона

И творим три поклоны великия, с молитвою святаго Ефрема, и прочих 12:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникиа.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди поми́луй, (трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших, святаго преподобнаго Андрея Критского, святыя преподобныя Марии Египетской и всех святых помилуй нас. Аминь.