Шрифт

Канон Недели Третьей (Крестопоклонной) Великого поста

Начало канона

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

1В коне́ц, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафа́ну проро́ку, 2егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве, 50

3Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. 5Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. 6Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. 7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 9Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 10Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. 12Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. 13Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. 17Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 19Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 20Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. 21тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава, глас 8:

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен:

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Канон Триоди. Глас 1.

Песнь 1.

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия.

Запев: Слава Господи Кресту Твоему Честному.

Торжества́ день, воста́нием Христо́вым, / смерть безве́стна показа́ся, / жи́зни возсия́ заря́, / Ада́м воста́в лику́ет ра́достию, / те́мже воскли́кнем, побе́дную пою́ще.

Поклоне́ния день честна́го Креста́, / прииди́те к сему́ вси, / воста́ния бо Христо́ва зари́, / светосия́яй предлага́ет ны́не, / того́ облобыза́им душе́вно ра́дующеся.

Яви́ся вели́кий Госпо́день Кре́сте, / покажи́ ми зрак Боже́ственный красоты́ твоея́ ны́не, / досто́йно покло́нника хвалы́ твоея́, / и́бо я́ко одушевле́нну тебе́, / и возглаша́ю, и облобыза́ю тя.

Да восхва́лят согла́сно не́бо и земля́, / я́ко предлежи́т всем всеблаже́ннейший Крест, / на не́мже пригвожде́н теле́сне пожре́ся Христо́с, / того́ лобыза́им душе́вно ра́дующеся.

Слава, Троичен: О Тро́ице начерта́ньми! О Еди́нице зра́ком! / О́тче, Сы́не, и Ду́ше, / единоси́льная Еди́нице, / в сове́те и хоте́нии, и держа́вы нача́ле, мир Твой сохрани́, / мир подаю́щи.

И ныне, Богородичен: Иску́са ника́коже ве́дущи му́жеска Де́во, / безсе́менно ражда́еши Младе́нца, / чи́сто но́сиши рожде́ние, / ми́ра Творца́ Христа́ Бо́га, / Того́ моли́ умири́ти вся́ческая.

Песнь 3.

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся.

Прииди́те, песнь пои́м но́ву, / разруше́ние а́дово торжеству́юще, / из гро́ба бо Христо́с воскре́се, / смерть плени́в, и спасе́ вся́ческая.

Прииди́те, почерпе́м ве́рнии, / не от исто́чника источа́ющаго во́ду тле́нную, / но от исто́чника просвеще́ния, / Креста́ Христо́ва поклоне́нием, / о не́мже и хва́лимся.

Дре́вле, его́же прообразова́ше Моисе́й дла́ньма, / Крест Твой ны́не облобыза́юще, / у́мнаго Амали́ка побежда́ем, Влады́ко Христе́, / и́мже и спаса́емся.

Очи́ма и устна́ма чи́стыма / пою́ще песнь ра́дования, / Госпо́дню Кресту́ ра́достию / поклони́мся ве́рнии, пле́щуще пе́сньми.

Слава, Троичен: Еди́наго в трех Ипоста́сех Бо́га безнача́льнаго чту: / неразде́льнаго Существа́ зра́ком, / Отца́, Сы́на, и Ду́ха Жива́го, / в ни́хже крести́хомся.

И ныне, Богородичен: В купине́ Моисе́й Твое́ обра́зно та́инство дре́вле, Чи́стая, ви́де, / я́коже бо о́ныя пла́мень, / огнь Божества́ Твою́ утро́бу не опали́.

Седален, глас 6:

Крест Твой, Го́споди, освяти́ся, / в нем бо быва́ют исцеле́ния боля́щим во гресе́х, / и́мже Тебе́ припа́даем, поми́луй нас.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, / я́ко свя́то есть.

Днесь проро́ческое испо́лнися сло́во: / се бо покланя́емся, на ме́сто, / иде́же стоя́сте но́зе Твои́, Го́споди, / и дре́ва спасе́ния вкуси́вше, / грехо́вных страсте́й свобо́ду улучи́хом, / моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Слава: То́кмо водрузи́ся дре́во, Христе́, Креста́ Твоего́, / основа́ния поколеба́шася сме́рти, Го́споди, / его́же бо поглоти́ жела́нием ад, отпусти́ тре́петом. / Яви́л еси́ нам спасе́ние Твое́, Святы́й, / и славосло́вим Тя, Сы́не Бо́жий, поми́луй нас.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице Де́во, моли́ Сы́на Твоего́ / пригво́ждшагося во́лею на Кресте́, / и воскре́сша из ме́ртвых, Христа́ Бо́га на́шего, / спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 4.

Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми, и пока́жет / светоно́сна А́нгела, / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко всеси́лен.

Се воскре́се Христо́с, / мироно́сицам жена́м а́нгел реч́е: / не рыда́йте, ше́дше рцы́те апо́столом: / ра́дуйтеся, днесь спасе́ние ми́ру, / мучи́тельство врага́ сме́ртию разруши́ся.

Живоно́снаго Твоего́ Креста́, / покло́нную ра́дость днесь Христе́ срета́юще, / предсре́тение твори́м всесвяты́я стра́сти Твоея́, / ю́же во спасе́ние ми́ра / соде́лал еси́ Спа́се, я́ко всеси́лен.

Днесь быва́ет ра́дость на небеси́ и на земли́, / я́ко Христо́во зна́мение ми́ру явля́ется Крест треблаже́нный, / сей бо предложе́н быв, / источа́ет кла́няющимся ему́ ра́дость приснотеку́щую.

Что Ти принесе́м, Христе́, / я́ко честно́му Кресту́ дал еси́ нам поклони́тися? / На не́мже всесвята́я кровь Твоя́ излия́ся, / иде́же и плоть Твоя́ гвоздьми́ водрузи́ся, / его́же облобыза́юще ны́не благодари́м Тя.

Слава, Троичен: Еди́наго Божества́ пою́ три Ипоста́си, / неразде́льно, есте́ственне про́сто пропове́дая, / Отца́ безнача́льна, Сы́на, и Ду́ха Свята́го сопресто́льна, / госпо́дство еди́но, и еди́но ца́рство, / еди́ну держа́ву присносу́щную.

И ныне, Богородичен: Еди́на в жена́х яви́лася еси́ / вещь пречу́дна Чи́стая, слы́шание стра́шное, / естество́ бо Ты обнови́ла еси́, без се́мене ро́ждши, / пребыва́ющи па́ки я́коже пре́жде Де́ва, / роди́выйся бо из Тебе́, Бог есть и́стинный.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща.

Возсия́л еси́ от гро́ба, незаходи́мый Све́те, / ми́ру облиста́я нетле́ние, / потреби́л еси́, Го́споди, сме́ртный плач от коне́ц, / я́ко благоутро́бен.

Присту́пим очище́ннии воздержа́нием, / те́пле облобыза́юще во хвале́нии Дре́во всесвято́е, / на не́мже Христо́с распина́емь, / спасе́ мир, я́ко благоутро́бен.

Лику́ют в весе́лии а́нгельстии чи́ни, / днесь Креста́ Твоего́ поклоне́нием: / тем бо низложи́л еси́ бесо́вския полки́, / спасы́й, Христе́, челове́чество.

Рай други́й позна́ся Це́рковь, / я́коже пре́жде дре́во иму́щая живоно́сное, / Крест Твой, Го́споди, / из него́же прикоснове́нием безсме́ртию причасти́хомся.

Слава, Троичен: Собезнача́льны три сла́влю, еди́наго Существа́: / Бо́га Отца́, Сы́на, и Ду́ха, / Свет еди́н трисия́тельный, / ку́пно держа́вное ца́рство, в неслия́нном то́ждестве.

И ныне, Богородичен: Родила́ еси́ естества́ зако́ном, но па́че зако́на, / Тебе́ бо еди́ныя безсе́менно Рождество́, / стра́шный и помышля́емый нрав, / и глаго́лемый рожде́ния Твоего́, Всенепоро́чная.

Песнь 6.

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба.

Воскре́сл еси́ смерть упраздни́в, Христе́, / я́коже вели́кий Царь, / от а́довых сокро́вищ воззва́л еси́ нас / в наслажде́ние Ца́рства Небе́снаго, в зе́млю безсме́ртия.

Пле́щуще пе́сньми Боже́ственными, ве́рнии, воскли́кнем Бо́гу, / Крест Госпо́день целу́юще, / освяще́ния бо источа́ет исто́чник, всем су́щим в ми́ре.

Исполня́ется песнописа́тельный глас: / се бо покланя́емся пречи́стых ног Твои́х подно́жию Всеси́льне, / Кресту́ Твоему́ честно́му, тривожделе́нному дре́ву.

Е́же ви́де дре́во в Твой хлеб вложе́ное, во проро́цех рыда́тель, / Крест Твой, Ще́дре, облобыза́юще, / воспева́ем Твоя́ у́зы, и погребе́ние, копие́ же и гво́здия.

На ра́мех его́же изво́лил еси́, Христе́, носи́ти святы́й Крест, / и на сем вознести́ся, и распя́тися пло́тию, / облобыза́юще собира́ем кре́пость на враги́ неви́димыя.

Слава, Троичен: Еди́ницу в трех начерта́ниих пою́, / и Тро́ицу во еди́ном естестве́ покланя́емую, / Бо́га тро́е ку́пно, Свет трисо́лнечный, / Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

И ныне, Богородичен: Чуде́с вели́кое чу́до в Тебе́ яви́ся нескве́рная А́гнице, / взе́млющаго бо ми́ра грех, А́гнца родила́ еси́, / Его́же моли́ приле́жно о пою́щих Тя.

Кондак, глас 7.

Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́мских, / на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з дре́во Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, / предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: / вни́дите па́ки в рай.

Икос:

Три кресты́ водрузи́ на Голго́фе Пила́т, / два разбо́йников, и еди́н Жизнода́вца. / Его́же ви́де ад, и рече́ су́щим до́ле: / о слуги́ мои́, и си́лы моя́! / Кто водрузи́в гво́здие в се́рдце мое́, / древяны́м мя копие́м внеза́пу прободе́? / И растерза́юся, вну́тренними мои́ми болю́, утро́бою уязвля́юся, / чу́вства моя́ смуща́ют дух мой, / и понужда́ются изрыга́ти Ада́ма, и су́щия от Ада́ма, дре́вом да́нныя ми: / Дре́во бо сия́ вво́дит па́ки в рай.

Песнь 7.

Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог и препросла́влен.

Воскре́сл еси́ из гро́ба тридне́вно, я́ко спяй, Го́споди, / а́довы вра́тари порази́в Боже́ственною си́лою, / и дре́вния воздви́г пра́отцы / еди́не благослове́нный / отце́в Бо́же и препросла́вленный.

Цевни́цею пе́сней лику́юще / возра́дуемся днесь лю́дие Кре́стным поклоне́нием / на сем пригвозди́вшагося Христа́ сла́вяще, / еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Показа́вый умерщвле́ния орга́н, жи́зни де́лателище, / ми́ру облобыза́тельное, Твой Крест Всеще́дре, / тому́ покланя́ющияся освяти́, / еди́не благослове́нный / отце́в Бо́же и препросла́вленный.

Еди́не ми́лостиве и благоутро́бне, просвети́, / освяти́ еди́не Иису́се, / покланя́ющияся ве́рно Твоему́ Кресту́, / и Боже́ственным страда́нием, / еди́не благослове́нный / отце́в Бо́же и препросла́вленный.

Слава, Троичен: Еди́ницу в трех Ипоста́сех, пою́ Божество́: / Свет бо Оте́ц, Свет Сын, Свет Дух, / Све́ту неразде́льну пребыва́ющу, / еди́нством есте́ственным, / и треми́ луча́ми Лиц сия́ющу.

И ныне, Богородичен: Всех проро́к многоимени́тое Ты еси́ пропове́дание, / врата́ бо Бо́жия, ру́чка злата́я, земля́ свята́я, / яви́лася еси́ Де́во Богоневе́стная, / ро́ждшая пло́тию Иису́са Христа́, / отце́в Бо́га и препросла́вленна.

Песнь 8.

Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Ми́ро в рука́х что держите́ вся́ко? / Кого́ же взыску́ете? / Ны́не явле́йся ю́ноша во гро́бе, вопия́: / воскре́се Христо́с и Бог наш, / возста́вивый естество́ челове́ков от а́довых сокро́вищ.

Ра́дуйся требога́тое дре́во и Боже́ственное, Кре́сте, / све́те су́щим во тьме, / четвероконе́чный мир сия́нием твои́м, / воста́ния Христо́ва проявле́й зари́, / сподо́би вся ве́рныя дости́гнути Па́сху.

В сий день благоуха́ют ми́ра боже́ственныя мирополо́жницы, / живоми́рственное дре́во Крест Христо́в, / обоня́им его́ Богодухнове́нныя вони́, / тому́ покланя́ющеся ве́рно во ве́ки.

Гряди́ Елиссе́е проро́че, / рцы я́ве, что дре́во о́ное, / е́же в во́ду вложи́л еси́? / Крест Христо́в, и́мже от глубины́ тли извлеко́хомся, / тому́ покланя́ющеся ве́рно во ве́ки.

Дре́вле Иа́ков прообразу́я Крест Твой, Христе́, / Ио́сиф покланя́шеся Боже́ственнаго жезла́ кра́еви, / скиптр сей стра́шный Ца́рствия Твоего́ предви́дев: / ему́же ны́не покланя́емся ве́рно во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Еди́но в трех начерта́ниих Существо́ сла́вя, / не слива́ю единоли́чно трех, ниже́ пресеца́ю зра́ка, / Отца́, и Сы́на, со Ду́хом: / Еди́н бо над все́ми Бог в Тро́ице.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Еди́на в ма́терех яви́лася еси́, / Де́ва Богоневе́сто Мари́е, / без му́жа роди́вши Христа́ Спа́са, / чистоты́ зна́мение сохрани́вши: / Тебе́ ублажа́ем ве́рнии во ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме: / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́, / лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Во гроб соше́л еси́ жизнода́вче и Бо́же, / и сокруши́л еси́ вся закле́пы же и вереи́, / и ме́ртвыя воскреси́л еси́, / сла́ва воста́нию Твоему́, вопию́щия, / Христе́ Спа́се всеси́льне.

Гроб Твой жизнь мне Христе́ источи́, содержа́й бо жизнь, / предста́в возопи́л еси́ живу́щим во гробе́х: / су́щии во у́зах разреши́теся, / Аз бо ми́ра избавле́ние приидо́х.

Пе́сньми да взыгра́ют вся древа́ дубра́вная, / тезоимени́тое дре́во Креста́ зря́ще облобыза́емое днесь: / на не́мже Христо́с вознесе́ главу́, / я́коже проро́чествует боже́ственный Дави́д.

Дре́вом уме́рый, дре́во тя обрето́х жи́зни, Христоно́сне Кресте мой, / храни́телю мой неруши́мый, / на де́моны кре́пкая держа́во, / тебе́ покланя́яйся днесь зову́: / освяти́ мя сла́вою твое́ю.

Весели́ся, ра́дуйся, Це́рковь Бо́жия, / дре́ву требога́тному покланя́ющися днесь, / всесвята́го Креста́ Христо́ва: / Ему́же слу́жат чи́нове а́нгельстии, / и со стра́хом предстоя́т.

Слава, Троичен: Тро́ице Ли́цы, еди́нице Естество́м покланя́юся, / Тебе́ Божество́ Свято́е, / Отцу́, и Сы́ну, со Святы́м же Ду́хом, / еди́ному нача́лу, еди́ному Ца́рству, / все́ми влады́чествующему.

И ныне, Богородичен: Гора́ вели́кая в ню́же всели́ся Христо́с, / Ты яви́лася еси́ Де́во, / я́коже боже́ственный Дави́д вопие́т: / Е́юже мы вознесо́хомся к небеси́, / всыни́вшеся Ду́хом Всеблаже́нная.

Ексапостиларий Креста.

Крест Христо́в честны́й / днесь предложе́нный ви́девше поклони́мся, / и ве́рно возвесели́мся, облобыза́юще любо́вию, / на сем во́лею распе́ншагося прося́ще Го́спода, сподо́бити всех нас, / и Кресту́ честно́му поклони́тися, / и дости́гнути Воскресе́ние неосужде́нно.

Слава: И ныне, Богородичен: Дре́ву, на не́мже Всечи́стая, / пречи́стеи дла́ни о нас простре́, / пригвозди́выйся Сын Твой, / ны́не благоче́стно покланя́ющимся, / даждь нам мир, и мироспаси́тельныя всечестны́я стра́сти предвари́ти, / и све́тлой мирора́достной господоимени́той Па́сце поклони́тися, и светоно́сному дню.

Поклонение Кресту

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим. (Трижды с земным поклоном)

Окончание канона

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди поми́луй, (трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящего Креста, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.