Шрифт

Канон Божественным Страстям Христовым.

Начало канона

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, (12 раз).

Канон. Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Волно́ю морско́ю Скры́вшего дре́вле гони­́теля мучи́теля, под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы: но мы я́ко отрокови́цы Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Приклони́л еси́ коле́не моля́ся, Ему́же покланя́ется вся́кое коле́но небе́сных, зем­ны́х и преиспо́дних. Приклони́ся к моле́нию моему́ и услы́ши мя, я́коже Оте́ц моля́щася Тя услы́ша.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

О́тче, в моле́нии глаго́лал еси́, да Тебе́ и́стиннаго Сы́на пока́жеши, на ра́ны гото́в есмь, а́ще и еди́наго зла не сотвори́х: мене́, Иису́се мой, мно́га зла сотво́риша, мно́гих изба́ви муче́ний.

Слава: В по́те лица́ твоего́ хлеб твой сне́­си, рекл еси́ па́дшему челове́ку: те́мже, я́ко вторы́й Ада́м, егда́ моли́лся еси́, пот Кро́ве излива́шеся из Пречи́стаго Те́ла Твоего́: бра́шно бо Твое́ во́лю О́тчу твори́ти. Ни еди́ну у́бо за́­поведь Твою́ сотво́ршаго, Иису́се Христе́, по­́том Кро́ве Твоея́ ка́плющим омы́й мя.

И ныне: Не ктому́ земля́ проклята́ есть, Кро́вию бо Сы́на Твоего́ благословля́ется: земле́ благослове́нная, Пречи́стая Де́во, воздвигни мя, прах и пе́пел, на славосло́вие Христа́, Бо́га на́шего.

Песнь 3

Ирмос: Тебе́ на вода́х пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо, тварь ви́девши на ло́бнем ви́сима, у́жасом мно́гим содрога́шеся, несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Отягче́ни бы́ша сном Апо́столи, егда́ отше́л еси́ от о́чию их на моли́тву в вертогра́де Гефсима́нстем: лени́ваго мя и уны́лаго на Твое́ поклоне́ние воздви́гни.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Я́ко и́стинный Па́стырь, ви́дев во́лка Иу́­ду гряду́ща, Аз есмь, дру́же, глаго́лал еси́ уче­нику́ лука́вому, к покая́нию наставля́я па́дшаго. Мене́, всегда́ согреша́юща и николи́же в чу́вство приходя́щаго, напра́ви, Го́споди мой, на путь пра́вый, и от че́люстей мы́сленнаго во́лка си́лою Твое́ю изба́ви.

Слава: Се ору́жием и дреко́льми я́ко на разбо́йника прихо́дят, Его́же я́ко же́ртву нескве́рну в це́ркви иска́ти подоба́ше: о мои́х гресе́х же́ртву приноси́мую Тебе́, Го́споди, не пре́зри.

И ныне: Косну́вся у́ха усече́ннаго, изцели́ раба́ архиере́ова Сын Твой, Врач душ и теле́с: вся моя́ душе́вныя и теле́сныя, Де́во, изцели́ боле́зни, Цели́теля ро́ждшая.

Песнь 4

Ирмос: На кресте́ Твое́ Боже́ственное истоще́ние прови́дя Авваку́м, ужа́сся вопия́ше: Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же, приобща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Не отвеща́л еси́ словесе́ безсту́дному И́родови, сы́нови поги́бели, усе́кнувшему уже́ Иоа́нна Предте́чу, и глас Твой: до́браго отве́та при кончи́не мое́й сподо́би мя, Христе́.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Зна́мения иска́ше И́род чуде́снаго, не разу́мея ве́лия чу́да, я́ко Бог тва́ри предстои́т: зна́менай мя све́том лица́ Твоего́, Христе́ мой, и даждь весе́лие се́рдцу моему́ боле́з­ненному.

Слава: Закрыва́ху лице́ Твое́ бию́ще, На́ньже Херуви́ми зре́ти не мо́гут, крила́ми закрыва́ющеся: покры́й мя Твои́м заступле́­нием.

И ныне: Измени́ся лице́ Твое́, Де́во, егда́ узре́ла еси́ Сы́на Твоего́ я́ко злоде́я ведо́ма от иуде́ев. Мно́гое вои́стинну долготерпе́ние Твое́, Сы́не и Бо́же Мой, – со воздыха́нием ре́кла еси́.

Песнь 5

Ирмос: К Тебе́ у́тренюю, милосе́рдия ра́ди Себе́ ис­тощи́вшему непрело́жно и до страсте́й безстра́стно прекло́ншемуся, Сло́ве Бо́жий: мир пода́ждь ми, па́дшему, Человеколю́бче.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Земля́, подно́жие ног Твои́х, израсти́ на главу́ Твою́ те́рние, Иису́се мой. Изыди́те, дще́ри Иерусали́мския, и зри́те Царя́ сла́вы в венце́ терно́вом, и́мже венча́ Его́ неблагода́рный род евре́йский.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех: Тебе́, всем вся су́щаго, три́десятию сре́брени­ков оцени́ша, и село́ кро́ве купи́ша, Кровь Твою́ излия́вше, Е́юже испери́ ри́зы моя́, я́же по креще́нии и обеща́нии покая́ния оскверни́х.

Слава: Повину́тися подоба́ше Бо́гу, а не иуде́ом, судие́ безу́мный, и не осужда́ти на смерть Влады́ку и Судию́ вся́ческих. Мене́, повину́вшася скве́рным страсте́м, к покая́нию наста́ви, Го́споди, да не в смерть осуж­де́н бу́ду.

И ныне: Заклина́ете Бо́гом Живы́м Бо́га Жива́го, пребезу́мнии: но не́бо и земля́ отвеща́ют, я́ко Бог есть, сия́ пострада́вый, и Сын мой, – Де́ва ма́терски веща́ше.

Песнь 6

Ирмос: Ят бысть, но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на: Твой бо о́браз нося́, страда́вшаго и погребе́нию да́вшагося, я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де, приглаша́ше же кустоди́и, храня́щии су́етная и ло́жная. Ми́лость сию́ оста́вили есте́.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Изше́л еси́, Иису́се, нося́ крест Твой. Да я́коже А́вель от Ка́ина, от иуде́ев постра́ждеши, изы́ди и ны́не и взыщи́ мене́ заблу́ждшаго.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Гряде́ши я́коже Исаа́к и́стинный, на ра́мо Твое́ крест восприе́м. Да на нем же́ртву от мои́х гресе́х принесе́ши Отцу́, в воню́ благо­уха́ния.

Слава: Ви́де Иа́ков ле́ствицу утвержде́ну до Небе́с: се есть Крест Твой, и́мже возведи́ ум мой от ни́жних к го́рним оби́телем.

И ныне: Не пла́читеся Мене́, непови́нна, дще́ри Иерусали́мския, не пла́чи Мене́, Мари́е, Ма́ти Моя́: вско́ре бо возра́дуешися, егда́ воста́ну и просла́влюся.

Седален, глас 6-й

Не отвеща́л еси́ ничто́же власть на Тебе́ мне́вшему име́ти, го́рдым противля́яйся: но мно́гою лже́ю безсту́дных утружде́н, молчи́ши, да мя многоглаго́лания изба́виши и вся терпе́ти научи́ши.

Слава, и ныне, Богородичен: Премени́ скорбь мою́ на ра́дость, Де́во Богоро́дице, Я́же мно́ги ско́рби претерпе́ла еси́, зря́щи многостра́ждуща Сы­́на Твоего́, мене́ ра́ди осужде́ннаго.

Песнь 7

Ирмос: Неизрече́нное чу́до: в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене, во гро́бе мертв, бездыха́­нен полага́ется, во спасе́ние нас, пою́щих: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

И́стинный Ты еси́ Дави́д, восприя́в бо крест, я́ко псалти́рь красе́н, на го́ру Голго́фскую возше́л еси́, да гне́ва Бо́га Отца́ нас свободи́ши пою́щих: благослове́н еси́, А́гнче Бо­́жий, во ве́ки, сотвори́вый ве́чное ми́рови из­бавле́ние.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Я́ко до́брый до́му Отца́ Твоего́ строи́тель, Христе́ Бо́же, све́щник Крест Твой всем, на нем Сам я́ко свети́ло возсия́л еси́ ми́рови, да пое́м Тебе́: благослове́н еси́, А́гнче Бо́жий, во ве́ки, сотвори́вый ве́чное ми́ру избавле́ние.

Слава: Я́ко кади́ло в воню́ благоуха́ния, от растерза́ния Пло́ти Твоея́, Кровь Бо́гу От­цу́ прине́сл еси́, да приведе́ши мене́ к Нему́ пою́ща: благослове́н еси́, А́гнче Бо́жий, во ве́­ки, сотвори́вый ми́рови ве́чное избавле́ние.

И ныне: Егда́ узре́ла еси́ на Кресте́ Христа́, Сы́на Твоего́, Его́же безсе́менно родила́ еси́, Чи́стая, удиви́лася еси́ неизрече́нному Его́ долготерпе́нию: те́мже Тя с Ним прославля́ем.

Песнь 8

Ирмос: Ужасни́ся боя́ся, не́бо, и да подви́жатся ос­нова́ния земли́: се бо, в мертвеце́х вменя́ется в вы́шних Живы́й и во гроб мал странноприе́млется: Его́же, о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, пре­возноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Се есть Сын Твой возлю́бленный, Бо́же О́тче, Его́же креща́ема от Иоа́нна и преобразу́ющася на Фаво́ре, послу́шайте, рекл еси́: послу́шай ны́не Его́ жа́ждуща моего́ спасе́ния, Ему́же, мене́ ра́ди уме́ршему, пою́: иску́пленнии кро́вию Его́ вси язы́цы и вся племена́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Се есть Сын Твой, Бо́же О́тче, Его́же по́­слана уничижи́ша, я́ко зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словесе́м Его́, досажде́нием и му­́кою испыта́ша, аз же зову́: ро́ди родо́в, иску́пленнии Кро́вию Его́, Го́спода по́йте и пре­возноси́те Его́ во ве́ки.

Слава: Се есть Сын Твой, Бо́же О́тче, рожде́нный не име́ ме́ста во оби́тели, живу́щь на земли́, друг мытаре́м и гре́шником, и ху́льник нарече́ся, на смерть поно́сную осуди́ся, да мене́, грехо́вною тягото́ю обремене́нна, в небе́сных селе́ниих упоко́ит, пою́ща: вся вну́тренняя моя́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И ныне: Се есть Соломо́н на Свое́м Пре­сто́ле, се Архиере́й на Свое́м олтари́, се есть Вождь, дая́й ору́жие непобеди́мое, се есть Сын Твой, Де́во, и Сын Бо́жий. Его́же Отец мене́ ра́ди не пощаде́, но на смерть предаде́, да Ему покланя́яся пою́: вси от ве́ка пра́веднии и гре́шнии, иску́пленнии Кро́вию Его, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во веки.

Песнь 9

Ирмос: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну бо и просла́влюся и вознесу́ со сла́вою непреста́нно, я́ко Бог, ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Вем, кто вино́вен стра́сти Твоея́ на Гол­го́фе: аз, Го́споди, аз невоздержа́нием распя́х Тя, но не поста́ви мне греха́ сего́ ка́ющемуся.

Сла́ва Страсте́м Твои́м, Го́споди.

Не ктому́ Херуви́м храни́т врат Еде́мских, се бо, на дре́ве Живо́т мой Ты пове́шен еси́, Христе́. О, любве́ Твоея́ неизглаго́ланныя! Научи́ мя досто́йно благодари́ти Тя.

Слава: И́маши надписа́ние, Христе́ мой: Иису́с Назаряни́н, Царь Иуде́йский. Свиде́тельство сие́ есть ко Отцу́, я́ко до́бре во́лю Его́ сотвори́л еси́: в кни́ги живо́тныя напиши́ мя, молю́ Ти ся.

И ныне: Не оста́ви Мене́ еди́ну, печа́ли испо́лнену, но вско́ре уте́ши Мя, утеше́ние Мое́, – Де́ва рече́. Аз же что возда́м Тебе́, Иису́се мой? Вни́ди в се́рдце мое́, да не ктому́ аз, но Ты во мне живе́ши, и аз в Тебе́.

Светилен

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, укра́шенный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: п­росвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спа­си́ мя.

Слава: Разбо́йника благоразу́мнаго во еди́нем часе́ ра́еви сподо́бил еси́, Го́споди: и мене́ дре́вом кре́стным просвети́ и спаси́ мя.

И ныне: Черто́же одушевле́нный, Де́во, несмь досто́ин черто́га небе́снаго, грехо́вныя ра́ди вины́, но молю́ Тя приле́жно, ра́ди обнаже́ннаго на кресте́ сладча́йшаго Твоего́ Сы́на и блага́го моего́ Го́спода, покры́й студ лица́ моего́ и спаси́ мя.

Молитва

Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, Творче неба и земли, Спасителю мира, се аз, недостойный и паче всех грешнейший, смиренно колена сердца моего пред славою величества Твоего преклонив, воспеваю крест и страдания Твоя, и благодарение Тебе, Царю всех и Богу, приношу, яко благоизволил еси вся труды и всякия беды, напасти и мучения, яко человек, понести, да всем нам во всяких печалях, нуждах и озлоблениих состраждущий Помощник и Спаситель будеши. Вем, всесильне Владыко, яко вся сия Тебе убо не быша потребна, но человеческаго ради спасения, да всех нас искупиши от лютыя работы вражия, Крест и страдания претерпел еси. Что убо воздам Тебе, человеколюбче, о всех, яже пострадал еси мене ради грешнаго; не вем, душа бо и тело, и вся благая от Тебе суть, и вся моя Твоя суть, и аз Твой есмь. Точию на безчисленное Твое, благоутробне Господи, милосердие надеяся, пою Твое неизреченное долготерпение, величаю неисповедимое истощание, славлю Твою безмерную милость, покланяюся пречистым Страстем Твоим и, вселюбезно лобызая язвы Твоя, вопию: помилуй мя грешнаго, и сотвори, да не безплоден будет во мне Крест Твой святый, да причащаяся зде с верою страданиям Твоим, сподоблюся видети и славу Царствия Твоего на небеси! Аминь.

Окончание канона

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди поми́луй, (трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.