Шрифт

Канон Недели сыропустной. Воспоминание Адамова изгнания из Рая. Прощеное воскресенье.

Канон Триоди. Глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Гряди́ душе́ моя́ стра́стная, пла́чи твоя́ дея́ния днесь, / помина́ющи пе́рвое обнаже́ние во Еде́ме, / и́мже изгна́на еси́ от сла́дости, и непреста́нныя ра́дости.

От мно́гаго благоутро́бия и щедро́т, / Созда́телю тва́ри, и Тво́рче всех, / от пе́рсти оживи́в мя пре́жде, / запове́дал еси́ пе́ти Тя со а́нгелы Твои́ми.

Ра́ди бога́тства бла́гости, Ты сади́ши, Созда́телю и Го́споди, / ра́йскую сла́дость во Еде́ме, / повелева́я ми наслажда́тися кра́сных и сла́дких, / и немимотеку́щих плодо́в.

Слава: Увы́ мне душе́ моя́ окая́нная, / су́щих во Еде́ме наслажда́тися прия́ла еси́ власть от Бо́га, / не я́сти же ве́дения плода́ повеле́на была́ еси́: / вску́ю преступи́ла еси́ зако́н Бо́жий?

И ныне, Богородичен: Богороди́тельнице Де́во, я́ко Ада́мова дщи по ро́ду, / по благода́ти же Христу́ Бо́гу роди́тельница, / мене́ изгна́ннаго от Еде́ма, ны́не воззови́.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Змий льсти́вый не́когда че́сти мое́й позави́дев, / пошепта́ ле́стию Е́ве во у́ши, / от нея́же аз прельсти́вся изгна́н бых, / увы́ мне, от ли́ка жи́зни.

Ру́ку просте́р де́рзостно, вкуси́х дре́ва разу́мнаго, / его́же повеле́ мне Бог ника́коже причасти́тися, / и Боже́ственныя сла́вы отве́ржен бых го́рце.

Слава: Увы́ мне стра́стная моя́ душе́, ка́ко не позна́ла еси́ пре́лести? / Ка́ко не ощути́ла еси́ льще́ния, и за́висти вра́жия? / Но помрачи́лася еси́ умо́м, и преступи́ла еси́ за́поведь Созда́теля твоего́.

И ныне, Богородичен: Упова́ние и покро́в мой, Чи́стая, / обнаже́ние дре́вле покры́вшая, еди́на, па́дшаго Ада́ма, / Рождество́м Твои́м, Чи́стая, в нетле́ние па́ки облецы́ мя.

Седален, глас 4.

Изгна́н бысть Ада́м от ра́йския сла́дости, / сне́дию го́рькою в невоздержа́нии / за́поведи не сохрани́ Влады́чни, / и осуди́ся де́лати зе́млю, от нея́же взят бысть сам: / по́том же мно́гим я́сти хлеб свой. / Те́мже мы возлю́бим воздержа́ние, / да не вне рая́ возрыда́им, я́коже он, но в него́ вни́дем.

Слава, иный, глас 4.

Ны́не вре́мя доброде́телей яви́ся, / и при две́рех Судия́, не скорби́м, / но прииди́те постя́щеся принесе́м сле́зы, / умиле́ние и ми́лостыню, зову́ще: / согреши́хом па́че песка́ морска́го, / но осла́би всем всех Свободи́телю, / да восприи́мем нетле́нный вене́ц.

И ныне, Богородичен. Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, / си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: / а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, / кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, / кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? / Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: / Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Че́сти сподо́бихся аз стра́стный, / от Тебе́ Влады́ки во Еде́ме: / увы́ мне, ка́ко прельсти́вся, и диа́волом позави́девся / отве́ржен бых от лица́ Твоего́?

Мене́ рыда́йте а́нгельстии чи́нове, / рая́ добро́ты, и садо́в та́мошнее благоле́пие, / прельсти́вшагося злополу́чно, и Бо́га отве́ргшагося.

Лу́же блаже́нный, са́дове богосажде́ннии, рая́ красото́, / ны́не о мне сле́зы пролива́йте, / от листо́в, я́коже от о́чию, / обнаже́ннем и стра́ннем сла́вы Бо́жия.

Слава: Не ктому́ ви́жу тебе́, / ни наслажда́юся пресла́дкия твоея́ и боже́ственныя све́тлости, всечестны́й раю́: / наг бо поверго́хся в зе́млю, прогне́вая Сотво́ршаго.

И ныне, Богородичен: Свята́я Влады́чице, отве́рзшая рая́ врата́ всем ве́рным, / я́же Ада́м заключи́ преступле́нием иногда́, / врата́ ми́лости мне отве́рзи.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Позави́дев дре́вле мне враг, / в раи́ благополу́чна жития́ человеконенави́стник, / в виде́нии зми́я мне запя́т, / и сла́вы присносу́щныя стра́нна мя показа́.

Рыда́ю и пла́чу душе́ю, / и очесе́м ищу́ мно́жества слез прилага́ти, / егда́ воззрю́ и позна́ю мою́ наготу́, / ю́же име́х от преступле́ния.

Слава: От земли́ со́здан бых руко́ю Бо́жиею, / па́ки же возврати́тися в зе́млю аз стра́стный слы́шах: / кто мене́ не воспла́чет, отринове́ннаго от Бо́га, / и Еде́мом ад измени́вшаго?

И ныне, Богородичен: Черто́г сла́вы Тя та́йный вси возвеща́ем ве́рнии, Богороди́тельнице Всенепоро́чная. / Те́мже молю́ Тя, Чи́стая: / испа́дшаго мя черто́га ра́йска, сво́йственна сотвори́.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Оде́ждею мя обле́кл еси́ боготка́нною Спа́се, во Еде́ме, я́ко благоутро́бен: / аз же Твою́ преступи́х за́поведь, ве́ровав льсти́вому, / и наг ви́дехся окая́нный.

Душе́ всестра́стная моя́, удали́лася еси́ от Бо́га, / невнима́нием твои́м ра́йскаго лиши́лася еси́ наслажде́ния, / от а́нгел разлучи́лася еси́, во тлю ввела́ся еси́: / о паде́ния!

Слава: Поми́луй, уще́дри, Вседержи́телю Бо́же, / Твое́ю руку́ творе́ние, / не пре́зри мене́, молю́ся, Бла́же, / отлучи́вшаго себе́ самаго́ от ли́ка а́нгел Твои́х.

И ныне, Богородичен: Мари́е Богозва́нная, Госпоже́ вся́ческих, / я́ко ро́ждшая Го́спода Царя́ всех и Изба́вителя, / плене́на мя су́ща от ра́йския сла́вы, воззови́.

Кондак, глас 6:

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла Пода́телю, / нему́дрых Наказа́телю, и ни́щих Защи́тителю, / утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, Влады́ко. / Ты даждь ми сло́во, О́тчее Сло́во, / се бо устне́ мои́ не возбраню́, / во е́же зва́ти Тебе́: / Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго.

Икос:

Се́де Ада́м тогда́ и пла́кася, пря́мо сла́дости рая́, / рука́ма бия́ лице́, и глаго́лаше: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.

Ви́дев Ада́м а́нгела изри́нувша, и затвори́вша боже́ственнаго са́да дверь, / воздохну́в вельми́, и глаго́ла: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.

Споболи́ раю́ стяжа́телю обнища́вшему, / и шу́мом твои́х ли́ствий умоли́ Соде́теля, да не затвори́т тя: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.

Раю́ вседоброде́тельный, всесвяты́й, всебога́тый, / Ада́ма ра́ди насажде́нный, и ра́ди Е́вы заключе́нный, / умоли́ Бо́га о па́дшем: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Влады́чествуяй все́ми ве́ки, Го́споди, / созда́вый мя во́лею Твое́ю, / зави́дена мя льсти́вым зми́ем иногда́, и Тебе́ прогне́вавшаго, Спа́се, / не пре́зри, Бо́же, но воззови́ мя.

Сту́дными оде́ян оде́ждами, увы́ мне, вме́сто одея́ния светоза́рнаго, / пла́чу моея́ поги́бели, Спа́се, и ве́рою вопию́ Ти, Благи́й: / не пре́зри, Бо́же, но воззови́ мя.

Слава: Уязви́ змий вселука́вый всю мою́ ду́шу лука́вно, / ра́йския же сла́дости изгна́на сотвори́, / но о благосе́рде Спа́се, не пре́зри я́ко Бог, но воззови́ мя.

И ныне, Богородичен: Моле́бное мое́ моле́ние Всенепоро́чная приими́ ми́лостию Твое́ю, / и проще́ние прегреше́ний даждь ми, Чи́стая, / рыда́ньми вопию́щему приле́жно: / не пре́зри, Блага́я, но воззови́ мя.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Дарми́ многообра́зными дре́вле, / поче́л еси́ руку́ Твое́ю де́ло, еди́не Человеколю́бче: / змий же лю́тый свиста́нием прельсти́, увы́ мне, / настоя́щих благ обнажи́в.

Вску́ю сове́та го́рькаго послу́шала еси́, / и Боже́ственнаго повеле́ния была́ еси́ преслу́шна? / Увы мне смире́нная душе́, Бо́га оскорби́вшая: / Его́же при́сно сла́вити учине́на еси́ со а́нгелы!

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Гадо́м и звере́м влады́чица бы́вши, / га́ду душетле́нному ка́ко собесе́довала еси́, / сове́тника прии́мши я́ко пра́ваго, льсти́ваго? / О твоего́ прельще́ния, душе́ моя́ всестра́стная!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Светоно́сное селе́ние Тя Бо́жия воплоще́ния, / воспева́ем Мари́е Богоблагода́тная: / те́мже мя лю́те омраче́нна страстьми́, / просвети́ све́том ми́лости, наде́жде ненаде́жных.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Сла́док вкус плод ра́зума во Еде́ме яви́ ми ся насы́щшемуся сне́ди, / в желчь же бысть коне́ц его́. / Увы́ мне душе́ стра́стная, / ка́ко невоздержа́ние тя ра́йскаго яде́ния стра́нна сотвори́?

Бо́же всех, ми́лости Го́споди, / на мое́ смире́ние благоутро́бне при́зри, / и не дале́че посли́ мя Боже́ственнаго Еде́ма, / я́ко да зря добро́ты, отону́дуже испадо́х, / потщу́ся па́ки рыда́ньми восприя́ти я́же погуби́х.

Рыда́ю, стеню́ и пла́чу, херуви́мы с пла́менным ору́жием зря, / Еде́ма вход стрещи́ повеле́нныя, / всем престу́пником, увы́! непристу́пный, / а́ще не Ты невозбране́н Спа́се той сотвори́ши ми.

Слава: Дерза́ю мно́жеству ми́лости Твоея́, Христе́ Спа́се, / и Боже́ственных ребр Твои́х кро́ви, / е́юже освяти́л еси́ естество́ челове́ческое, / отве́рзл же еси́ врата́ Тебе́ служа́щим ра́йская, Бла́же, / пре́жде заключе́ная Ада́му.

И ныне, Богородичен: Жи́зни две́ре непроходи́мая, у́мная, / Де́во Богоро́дице Безневе́стная, / ра́йская врата́ заключе́ная ми пре́жде отве́рзи Твои́ми моли́твами, / я́ко да сла́влю Тя по Бо́зе мою́ помо́щницу, / и держа́вное прибе́жище.

Ексапостиларий

За́поведь Твою́, Го́споди, преслу́шав окая́нный, / и обнаже́н Твоея́ сла́вы, студа́ испо́лнихся, увы́ мне! / и сла́дости изринове́н есмь ра́йския благоутро́бне. / Ми́лостиве, поми́луй лиши́вшася пра́ведно бла́гости Твоея́.

Слава: И ныне, иный.

Изгна́на бы́вша Го́споди рая́ пе́рвее сне́дию дре́ва, / ввел еси́ па́ки Кресто́м и стра́стию Твое́ю, Спа́се и Бо́же мой, / и́мже нас утверди́ пост соверши́ти чистоле́пно, / и Боже́ственному воста́нию поклони́тися, Па́сце спаси́тельней, / Тя ро́ждшия моли́твами.