Шрифт

Канон Недели 4 Великого поста Иоанну Лествичнику

Начало канона

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел / и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость: / сла́ва Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

1В коне́ц, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафа́ну проро́ку, 2егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве, 50

3Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. 5Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. 6Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. 7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 9Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 10Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. 12Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. 13Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. 17Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 19Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 20Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. 21тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава, глас 8:

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен:

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Канон святаго. Глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Во свет невеще́ственный и у́мный, / от печа́ли веще́ственных восте́к Иоа́нне преподо́бне, / моли́твами твои́ми ко Го́споду просвети́ мя.

Я́ко воздержа́ния сла́дость ссав, / отри́нул еси́ го́ресть сласте́й, / те́мже па́че ме́да и со́та услажда́еши о́тче, чу́вства на́ша.

Возше́д на высоту́ доброде́телей, / до́ле пле́жущия поплева́в сла́сти, / сла́дость яви́лся еси́ спасе́ния, преподо́бне о́тче, ста́ду твоему́.

Богородичен: Прему́дрость и Сло́во О́тчее несказа́нно ро́ждшая, / души́ моея́ лю́тую уврачу́й я́зву, / и се́рдца боле́знь укроти́.

Песнь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние / притека́ющих к Тебе́, Го́споди, / Ты еси́ свет омраче́нных, / и пое́т Тя дух мой.

Попали́л еси́ у́глем обуче́ния пресла́вно страсте́й те́рние, / и согрева́еши мона́шествующих состоя́ния.

Ми́ро освяще́ния от по́стнических преподо́бне арома́т, / весь сложи́лся еси́ в воню́ благоуха́ния Бо́жия.

В зако́нех обуче́ния поуча́яся, стра́сти потопи́л еси́, / я́коже ины́я ны́не фараони́ты, тече́нием слез твои́х.

Богородичен: Уста́ви мое́ непостоя́нное / помышле́ний, Чистая, смущение, / Ма́ти Бо́жия, / к Сы́ну Твоему́ направля́ющи движе́ние.

Седален, глас 4.

Доброде́тельми к небеси́ возсия́вый, водруже́н я́ве, / возше́л еси́ к Боговиде́ния неизме́римой глубине́ благоче́стно, / вся у́бо победи́в де́монския ко́зни, / покрыва́еши же челове́ки от вре́да сих, / Иоа́нне, ле́ствице доброде́телей, / и ны́не мо́лишися спасти́ся рабо́м твои́м.

Слава, И ныне, Богородичен: На престо́ле херуви́мском седя́й / и в не́дрех О́тчих водворя́яйся, / я́ко на престо́ле седи́т святе́м Свое́м Влады́чице / в не́дрех Твои́х пло́тски: / Бог бо воцари́выйся та́ко над все́ми язы́ки, / и разу́мно ны́не пое́м Ему́. / Его́же и Ты, Чи́стая, моли́ / спасти́ся рабо́м Твои́м.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́, / и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко цве́тник благово́ннейший, / и доброде́телей рай одушевле́нный, / воздержа́ние процве́л еси́, / и́мже вся напита́л еси́ чту́щия тя.

Законоположи́теля обуче́ния / и мона́хов пра́вило кротча́йшее, / я́ко Моисе́а тя и Дави́да вои́стинну / стяжа́вше, о́тче, ублажа́ем.

Насажде́н на вода́х воздержа́ния, / яви́лся еси́, блаже́нне, розга́, о́тче, благоцвету́щая, / благоче́стия гро́зды произнося́щая.

Богородичен: Под ле́том быва́ема, / от Отца́ безле́тно возсия́вша, / Богома́ти нам родила́ еси́, / Его́же моли́ спасти́ пою́щия Тя.

Песнь 5.

Ирмос: Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма, окаяннаго? Но обрати мя и к свету заповедей Твоих пути моя направи, молюся.

Погаси́в вся стра́сти, / росо́ю подвиго́в твои́х, о́тче блаже́нне, / оби́льно возже́г огне́м любве́ и ве́ры, / воздержа́ния свети́льник и просвеще́ние безстра́стия, / и дне сын был еси́.

Ве́ры грозд, Боже́ственным земледе́лием твои́м, о́тче, воспита́л еси́, / и в точи́ла вложи́л еси́, / и возде́лал еси́ труды́ обуче́ния, / и ча́шу испо́лнь духо́вную воздержа́ния, / весели́ши сердца́ ста́да твоего́.

Претерпе́в до́бре прило́ги и я́звы проти́вных враго́в, / яви́лся еси́ столп терпе́ния, / утвержда́я ста́до твое́ па́лицею Боже́ственною, / на па́жити воздержа́ния, / и на воде́ воспитова́я, блаже́нне.

Богородичен: Ре́чем Твои́х усте́н, Всечи́стая, после́дующе, Тя ублажа́ем, / с Тобо́ю бо вои́стинну / вели́чия сотвори́вый Госпо́дь возвели́чи Тя, / и и́стинную Бо́жию Ма́терь, / Рожде́йся из чре́ва Твоего́ показа́.

Песнь 6.

Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо беззакония моя, и из глубины зол возведи, молюся, к Тебе бо возопих, и услыши мя, Боже спасения моего.

Прия́л еси́ в души́ Боже́ственное бога́тство Ду́ха, / непоро́чную моли́тву, чистоту́, / че́стность, бде́ние всегда́шнее, воздержа́ния труды́, / и́миже дом позна́лся еси́ Бо́жий.

Вещества́ е́же до́ле, прему́дре, прете́кл еси́ ху́дость, / невеще́ственною же моли́твою ум воспери́в, / и вы́шняго упокое́ния яви́лся еси́ насле́дник, / соверше́нства ра́ди жития́.

По́тами по́стническими / у́глие стрел вра́жиих угаси́л еси́ вои́стинну, / и огнь ве́ры возсия́в, / попали́л еси́ неве́рия, ересе́й шата́ния.

Богородичен: Возсия́ от Сио́на вы́шняго благоле́пие, / предложе́нием пло́ти по соедине́нию неизрече́нному, / из Тебе́, Неискусобра́чная, обложе́нное, и мир просвети́.

Кондак, глас 4.

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́, / я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́, / наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш.

Икос:

Дом Бо́жий я́ко вои́стинну, / самаго́ себе́ соде́лал еси́, о́тче, / боже́ственными твои́ми доброде́тельми, / я́ве украси́в я́ко зла́то све́тлое, / ве́ру, наде́жду и любо́вь и́стинную, / Боже́ственныя зако́ны излага́я, / воздержа́нием обучи́вся я́ко безпло́тный, / ра́зум, му́жество, целому́дрие стяжа́в, / смире́ние, и́мже возне́слся еси́. / Те́мже и просвети́лся еси́ / моли́твами непреста́нными, / и небе́сная прия́л еси́ селе́ния, / наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

На зла́це вы́шняго ца́рствия, / ста́до о́тче воспита́л еси́ / и жезло́м догма́т зве́ри отгна́в ересе́й, воспе́л еси́: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

В го́рний вшел еси́ и неве́стнический черто́г Ца́рства Христо́ва, / оде́ждею облече́н досто́йною зва́вшаго, / в не́мже и возле́гл еси́, вопия́: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Невла́жная грехми́, река́ яви́лся еси́ воздержа́ния о́тче, / по́мыслы потопля́я, и скве́рну очища́я, вопию́щих ве́рою: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Богородичен: Из чре́ва Твоего́ про́йде воплоти́выйся, Де́во, всех Госпо́дь: / те́мже Тя Богоро́дицу му́дрствующе правосла́вно, Сы́ну Твоему́ зове́м: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Столп тя одушевле́нный я́ко вои́стинну, / и о́браз воздержа́ния о́тче стяжа́вше, / вси твою́ па́мять почита́ем, Иоа́нне.

Мно́жество ра́дуется мона́хов, / и лику́ет преподо́бных собо́р и пра́ведных, / вене́ц бо досто́йно с ни́ми прия́л еси́.

Укра́шен доброде́тельми, / в неве́стник неизрече́нныя сла́вы соше́л еси́, / песнь воспева́я Христу́ во ве́ки.

Богородичен: По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, / пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Чи́стую сла́вно почти́м, людие, Богородицу, огнь Божества приимшую во чреве неопально, песньми величаем

Врач боля́щих в прегреше́ниих, от Бо́га, блаже́нне, / губи́тель же яви́лся еси́ и прогони́тель лука́вых духо́в, / те́мже тя ублажа́ем.

Зе́млю, я́коже тли жили́ще, оста́вил еси́, о́тче, / и в земли́ всели́лся еси́ кро́тких и с ни́ми весели́шися, / Боже́ственныя наслажда́яся сла́дости.

Днесь день пра́зднственный, / вся бо созыва́ет мона́шествующих стада́, в лик духо́вный, / на трапе́зу и снедь нетле́нныя жи́зни.

Богородичен: В Тебе́ всели́вся, Всенепоро́чная, / пре́жде родонача́льники злонра́вно прельсти́вшаго человекоуби́йцу Низложи́вый, / роди́ся и вся ны спасе́.

Ексапостиларий преподобнаго.

Ми́ра благостра́стия, я́коже вре́днаго уклони́лся еси́, / и безбра́шием плоть увяди́в, / обнови́л еси́ души́ кре́пость, преподо́бне, / и сла́вою обогати́лся еси́ небе́сною, пресла́вне. / Те́мже не преста́й моля́ся о нас, Иоа́нне.

Богородичен: Госпо́дственно Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице, Тобо́ю спасе́ни, / и́бо Бо́га родила́ еси́ неизрече́нно, разо́ршаго Кресто́м смерть, / к Себе́ же привле́кшаго преподо́бных собо́ры, / с ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.

Окончание канона

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди поми́луй, (трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших, преподобного Иоанна Лествичника и всех святых помилуй нас. Аминь.