Шрифт

Молитвослов / Молитвы святым

Молитвы святому мученику Трифону

Молитва первая

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче всем к тебе́ прибега́ющим, и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́дниче Христо́в, святы́й му́чениче и чудотво́рче Три́фоне, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́лся еси́ за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в ко́ей-ли́бо ну́жде, беде́, печа́ли и боле́зни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́ди нам тогда́ помо́щник, и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель, иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (имена), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы святым и Богородице