Шрифт

Молитвослов

Месяцеслов - тропари и кондаки праздников

СЕНТЯБРЬ

8. Празднество в честь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии ради Сретения Ея Владимирския иконы (1395).

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́, / я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице, / чудотво́рную Твою́ ико́ну, / к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це: / о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице! / Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему, / да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския / невреди́мы от всех наве́т вра́жиих / и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых / прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице, / све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

11. Усекновение честныя главы святаго славнаго пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.

Тропарь, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 5:

Предте́чево сла́вное усекнове́ние / смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное, / да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие. / Да рыда́ет у́бо Ироди́я, / беззако́нное уби́йство испроси́вши: / не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́, / но притво́рный, привре́менный.

12. Пренесение мощей святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго (1724).

Тропарь, глас 4:

Позна́й свою́ бра́тию, росси́йский Ио́сифе, / не в Еги́пте, но на Небеси́ ца́рствующий, / благове́рный кня́же Алекса́ндре, / и приими́ моле́ния их, / умножа́я жи́та лю́дем плодоно́сием земли́ твоея́, / гра́ды влады́чествия твоего́ огражда́я моле́нием / и правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя спобо́рствуя.

Кондак, глас 4:

Я́коже сро́дницы твои́ Бори́с и Глеб / яви́шася тебе́ с Небесе́ в по́мощь, / подвиза́ющемуся на Ве́лгера Све́йскаго и во́ев его́, / та́ко и ты ны́не, / блаже́нне Алекса́ндре, / прииди́ в по́мощь твои́м сро́дником / и побори́ борю́щия ны.

13. Положение честнаго пояса Пресвятыя Богородицы (ок. 395–408).

Тропарь, глас 8:

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве, / ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́, / держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́, / безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи, / о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя. / Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́ дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Благоприя́тное Твое́ чре́во, Богоро́дице, / объе́мший по́яс Твой честны́й / держа́ва гра́ду Твоему́ необори́ма / и сокро́вище есть благи́х неоску́дно, / еди́на ро́ждшая, Присноде́во.

Ин кондак, глас 4:

Честна́го по́яса Твоего́ положе́ние / пра́зднует днесь Твой, Препе́тая, храм / и приле́жно взыва́ет Ти: / ра́дуйся, Де́во, / христиа́н похвало́.

14. Начало индикта, сиречь новаго лета.

Тропарь, глас 2:

Всея́ тва́ри Соде́телю, / времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый, / благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди, / сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой / моли́твами Богоро́дицы и спаси́ ны.

Богородичен, глас 1:

Ра́дуйся, обра́дованная Богоро́дице Де́во, / приста́нище и предста́тельство ро́да челове́ческаго, / из Тебе бо воплоти́ся Изба́витель ми́ра: / Еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва, присноблагослове́нная и препросла́вленная, / моли́ Христа́ Бо́га, / мир дарова́ти всей вселе́нней.

Кондак, глас 2:

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́, / всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю, / И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый, / благослови́ ны́не вене́ц ле́та, / соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́, / Многоми́лостиве.

20. Предпразднство Рождества Пресвятыя Богородицы.

Тропарь, глас 4:

От ко́рене Иессе́ева и от чресл Дави́довых / Богоотрокови́ца Мариа́м ражда́ется днесь нам, / ра́достию бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются. / Сра́дуйтеся ку́пно, Не́бо и земля́, / восхвали́те Ю́, оте́чествия язы́ков! / Иоаки́м весели́тся, и А́нна торжеству́ет, зову́щи: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь и Богоро́дица Мари́я, / черто́г безконе́чный Небе́снаго Жениха́, ражда́ется / от непло́дове, Бо́жиим Сове́том, / колесни́ца Сло́ва благоукраша́ется: / на сие́ бо преднарече́ся боже́ственная дверь / и Ма́ти су́щия Жи́зни.

21. Рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, / ра́дость возвести́ всей вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, / и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, / и, упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Кондак, глас 4:

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства / и Ада́м и Éва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, / во святе́м рождестве́ Твое́м. / То пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, / внегда́ зва́ти Ти: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

26. Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение Словущее) (335). Предразднство Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.

Тропарь, глас 4:

Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, / утверди́ сие́ во век ве́ка / и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, / всех Животе́ и Воскресе́ние.

Кондак, глас 2:

Обновле́ния Ду́ха в сердца́х / и просвеще́ние вну́тренним да́руй / ве́рою соверша́ющим свяще́нная обновле́ния хра́ма до́му Твоего́, / ему́же благоволи́л еси́ созда́тися в Твое́ Боже́ственное и́мя, / Еди́не во святы́х Прославля́емый.

27. Всемирное Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня.

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

Православный молитвослов