Шрифт

Часослов для мирян

Молитвы трапезы

Молитвословия пред утренней трапезой

Якоже пред началом коегождо молитвословия полагаем три поклона, глаголюще:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному. (Поклон.)

Созда́вый мя, Го́споди, поми́луй мя. (Поклон.)

Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя, гре́шнаго. (Поклон.)

Посем молитва пред трапезой:

О́чи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ами́нь.

По окончании трапезы:

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия: но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

С на́ми Бог, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ами́нь.

Молитвословия пред дневной трапезой

Глаголем три вышереченныя молитвы с поклоны. Таже:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ами́нь.

По окончании трапезы:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Твоего́ Ца́рствия: но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам, и спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

Благослове́н Бог, ми́луяй и пита́яй нас от свои́х бога́тых даро́в, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ами́нь.

Молитвословия пред иными трапезами

Глаголем три вышереченныя молитвы с поклоны. Таже:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ами́нь.

По окончании трапезы поем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

С на́ми Бог, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ами́нь.

Часослов для мирян