Шрифт

9 января.

Канон преподобному Ферапонту Можайскому, Лужецкому чудотворцу.

Преподобному отцу Ферапонту Можайскому, Лужецкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Житие́м чи́стым просвети́вся, в моли́твах и посте́х пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние и, духо́вному твоему́ учи́телю после́дствуя, у́м сво́й к небе́сным упра́вль, ста́ду твоему́ наста́вник бы́л еси́, те́м тя́ мо́лим, о́тче Ферапо́нте: моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Моли́ся, преподо́бне, спа́сшему тя́ Го́споду изба́вити на́с от ско́рбей и напа́стей, облежа́щих на́с.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

От многотру́дныя жи́зни сея́, я́ко Ангел Бо́жий Изра́иля иногда́, преподо́бне, моли́твами твои́ми приведи́ на́с в обетова́нное Ца́рство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лю́те на́с и смертоно́сно терза́ют стра́сти на́ша, умоли́ на́м от я́зв на́ших исцели́тися Кресто́м Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изми́ на́с, Ма́ти Бо́жия, от бре́мени бе́д и ско́рбей, да, изба́вленнии Тобо́ю, зове́м Бо́гу на́шему: я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́й сло́вом небеса́ и зе́млю основа́вый, Бо́же, и мене́ утверди́, вопию́ща Тебе́ пе́снь: Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Твоя́ моли́твы вознеси́ о на́с к Бо́гу, преподо́бне, и разруши́ ко́вы враго́в на́ших на на́с.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Вы́ну пода́вый на́м благопотре́бная, преподо́бне, да не изнемо́жем, а́лчуще, но да пое́м тя́ все́ю кре́постию на́шею.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умерщвле́ннии грехи́ на́шими, ны́не мо́лим тя́, преподо́бне: изба́ви на́с а́да моли́твами твои́ми и приведи́ с тобо́ю к престо́лу сла́вы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На́шего ра́ди спасе́ния ро́ждшая Бо́га, Пречи́стая, отжени́ от на́с вся́каго врага́.

Седа́лен, гла́с 4:

Ангельски пожи́в на земли́, дне́сь со Ангелы лику́ет богоно́сный Ферапо́нт и с ни́ми о на́с мо́лится ко Спа́су все́х, те́мже взыгра́ем, бра́тие, и превознесе́м чадолю́бнейшаго сего́ отца́ на́шего Ферапо́нта.

Пе́снь 4.

Ирмос: Слу́х Тво́й, Го́споди, услы́шах и убоя́хся, дела́ Твоя́ разуме́х и ужасо́хся, я́ко Бо́г, пре́жде ве́к Сы́й, от Де́вы рожде́йся, бы́сть Челове́к.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Ангел храни́тель на́м бу́ди и да́ждь отра́ду на́м в де́нь ско́рби на́шея, о́тче Ферапо́нте.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Ше́ствуй с на́ми сия́нием све́та твоего́, преподо́бне, и украси́ на́с цвета́ми до́брых де́л.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уми́льно к тебе́ припа́даем: огради́ на́с, о́тче, да не сожже́т на́с со́лнце, ниже́ ве́тр губи́тельный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К Тебе́ прибега́ем, Ма́ти Де́во Пречи́стая, бу́ди на́м тве́рдое и изве́стное заступле́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Тво́й ми́р да́ждь на́м, Сы́не Бо́жий: ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем, я́ко Бо́г живы́х и ме́ртвых еси́.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Тя́ мо́лим, о́тче: да́ждь ми́р Це́ркви, гра́ду и все́м лю́дем твои́м.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Ели́ко роса́ зла́ку, толи́ко и ты́ на́м исцеле́ние бу́ди моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бе́дне боле́знями сме́ртными стра́ждем, возве́й на на́с ду́х спасе́ния, о́тче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Седя́й на херуви́мех вочелове́чися Тобо́ю, Де́во, Его́же моли́ за стра́ждущия челове́ки.

Пе́снь 6.

Ирмос: Со Ио́ною вопие́м Ти́, Го́споди, со гла́сом хвале́ния моля́щеся: возведи́ от тли́ живо́т на́ш.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Се́ бе́здна грехо́в потопля́ет на́с, ускори́, преподо́бне, изъя́ти на́с от ни́х.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Ио́не спасе́ние да́вшего Бо́га умоли́, преподо́бне, дарова́ти на́м спасе́ние от бе́д, обыше́дших на́с.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юже в ско́рбех, и слеза́х, и в беззако́ниих иждива́емую жи́знь на́шу изведи́, преподо́бне, от истле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Помози́ на́м, Пречи́стая, греси́ бо и беды́ одолева́ют на́с и умерщвля́ют.

Конда́к, гла́с 4:

Преблаги́й Спа́с на́ш Христо́с умно́жил е́сть ми́лость Свою́ к на́м, дарова́в на́м в засту́пника и цели́теля преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта, и́же просвеща́ет на́с о́бразом свята́го жития́ своего́ и ны́не моли́твами свои́ми огражда́ет оби́тель свою́ от враго́в и от разруше́ния, страну́ сию́ от гла́да и напра́сныя сме́рти, чту́щих же па́мять его́ все́х от боле́зней и от лю́тых страсте́й.

Икос:

От младе́нчества твоего́ и да́же до престаре́ния те́лом и душе́ю рабо́тал еси́ Го́споду Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери, и се́ ны́не душа́ твоя́ ликовству́ет в Его́ небе́сных оби́телях, те́ло же твое́, зде́ почива́я, сия́ет чудесы́. Сего́ ра́ди вопие́м ти́ ра́достно: ра́дуйся, во сле́д Христа́ неукло́нно ше́дый; ра́дуйся, сло́во Его́ соблюда́вый тве́рдо; ра́дуйся, во сла́ву Христа́ Бо́га подвиза́выйся; ра́дуйся, Пречи́стую Христа́ Ма́терь неумо́лчно сла́вивый; ра́дуйся, от Христа́ и от Ма́тери Его́ просла́вленный; ра́дуйся, имы́й дерзнове́ние ве́лие ко Христу́; ра́дуйся, защи́тниче оби́тели Луже́цкия; ра́дуйся, храни́телю страны́ Можа́йския; ра́дуйся, побо́рниче кре́пкий за держа́ву Росси́йскую; ра́дуйся, добропобе́дный во́ин Правосла́вныя Це́ркве; ра́дуйся, все́м призыва́ющим тя́ подаю́щий ско́рую по́мощь от Христа́ Бо́га. Ра́дуйся, Ферапо́нте, уго́дниче Христо́в и чудотво́рче.

Пе́снь 7.

Ирмос: По мно́жеству ми́лости Твоея́, Человеколю́бче, сотвори́ с на́ми, да Тебе́ ве́рно вси́ воспева́юще, пои́м, я́коже о́троцы: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Разжже́ние страсте́й на́ших угаси́, преподо́бне, дожде́м моли́тв твои́х о на́с к Бо́гу, да зове́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Иису́са Го́спода умоли́, преподо́бне, я́ко да посра́мятся вси́, де́лающии зла́я на́м, рабо́м твои́м, мы́ же да зове́м Ему́: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Истинно благослове́нный ны́не от Отца́ Небе́снаго, помози́ и на́м бы́ти благослове́нными от Него́ и воспева́ти: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Милосе́рдая Влады́чице на́ша, соде́лай Влады́ку Го́спода ми́лостива к на́м, гре́шным, да зове́м вы́ну: Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́снь Тебе́ прино́сим безпло́тных, я́коже о́троцы в пещи́, и, пою́ще, глаго́лем: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Исцели́ на́ша неду́ги, препита́й си́рых и вдови́ц, да вси́ ра́достно Го́спода пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Опали́, я́ко мо́лния, вся́ вражды́ и нестрое́ния о́крест на́с, да единомы́сленно пое́м Го́спода и превозно́сим во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твои́м хода́тайством да́руй плодоро́дие земли́ на́шей и цельбу́ исто́чникам во́д, да благослови́м Го́спода и превозно́сим во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́ни Ангельстии Тя́ сла́вят, Пречи́стая, не пре́зри гла́сы и на́с, гре́шных, пою́щих Тя́ и превознося́щих во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Светоно́сный о́блак, в о́ньже все́х Влады́ка, я́ко до́ждь с небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся на́с ра́ди, бы́в Челове́к, Безнача́льный, велича́ем вси́, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Еди́не ще́дре Го́споди, посети́ на́с ми́лостями Твои́ми ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Ферапо́нта.

Припев: Преподобне отче Ферапонте, моли Бога о нас.

Не отступа́й от на́с, о́тче, во вся́ дни́ вре́меннаго сего́ жития́ на́шего, но огражда́й на́с ми́ром и ве́лиею ми́лостию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ада и ве́чныя му́ки изба́витися на́м моли́, о́тче, и да взы́дут ду́ши на́ша от земли́ в небе́сная селе́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Шата́ния враго́в на́ших низложи́, Всепе́тая, и ниспосли́ на́м проще́ние грехо́в и спасе́ние ве́чное.

Свети́лен, гла́с 8:

Мно́гим посто́м и моле́нием неусы́пным очи́стив сво́й у́м от вся́кия стра́сти, и сла́дость душе́вныя чистоты́ вкуси́в, все́х на́с, ча́д свои́х, о́тче, зове́ши к чистоте́, глаго́ля на́м словесы́ апо́стольскими: отложи́м, ча́да, дела́ те́мная, я́ко во дни́ благообра́зно да хо́дим, не козлогласова́нии и пия́нствы, не рве́нием и за́вистию, но облецы́теся Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м и пло́ти уго́дия не твори́те в по́хоти.

Молитва:

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Феодоре, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному отцу Ферапонту Можайскому, Лужецкому