Шрифт

9 января.

Канон преподобному исповеднику Феодору Начертанному, брату Феофана творца канонов

Преподобному исповеднику Феодору Начертанному
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю и чистоты́, вселе́нныя свети́льниче, мона́шествующих богодохнове́нное удобре́ние, Фео́доре прему́дре, уче́ньми твои́ми вся́ просвети́л еси́, цевни́це духо́вная; моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, преподо́бнаго. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ти́тлу твоего́ честна́го лица́ ви́девше, херуви́ми отступа́ют от дре́ва жи́зни; пла́менное же ору́жие всеблагогове́йно плещи́ тебе́ дае́т, всему́дре Фео́доре.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ти́тла над главо́ю лежа́ше Царя́ Христа́, напи́сана на Дре́ве Кре́стнем; твоя́ же ти́тла, всему́дре, на лице́ твое́м начерта́ся, напи́сана благоле́пне.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Возвы́сися у́бо на Кре́ст Госпо́дь и прободе́н бы́сть в ре́бра; ты́ же, протяже́н на скамии́, терпели́вно боде́ния претерпе́л еси́, я́коже ове́н наро́чит, священнотаи́нниче, назна́менаемь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́дростию вся́кою украша́емь, о́тче Фео́доре, предста́теля обличи́л еси́ я́ве злы́я е́реси, терпе́нием же де́л, сего́ мудрова́ния ужаси́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрости прему́дростныя была́ еси́ прия́телище, Пречи́стая Богороди́тельнице, Еди́на ве́рных спасе́ние и пе́ние: Ты́ бо на́м родила́ еси́ дне́сь Боже́ственное избавле́ние.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Не име́я что́ твои́м уче́нием противорещи́, преподо́бне, на ра́ны обраща́ется, е́ллинскаго неи́стовства испо́лненный.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Подъя́л еси́ терпели́вно е́же на ра́мех и на пе́рсех ра́ны Христа́ ра́ди, богодохнове́нне, и по главе́ ударе́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́дростию духо́вною и усе́рдием по́мысла посрами́л еси́ злочести́ваго и беззако́ннаго свяще́ннейшими твои́ми догма́ты.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дави́д, я́коже ковче́г, в Вифлее́ме проро́ческими очесы́, Ма́ти Бо́жия, ви́дит Тя́, Младе́нца Пребоже́ственнаго нося́щу.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Просте́рт на дсце́, начерта́н бы́сть, я́ко покланя́ющся, Фео́доре, Христо́ве ико́не и Богома́тере, на́глостию свире́пства и ва́рварским суровство́м.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Служи́в от ю́ности Влады́це и к Нему́ непреста́нно жела́ние име́я, блаже́нне, воздержа́нием, му́ченическою кро́вию а́бие украси́лся еси́ светле́йше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́тел, я́ко со́лнце, богоно́се, от восто́ка устреми́лся еси́, зари́ испуща́я испове́дания твоего́ и велему́дреннаго и до́блественнейшаго противле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́н гряды́й Бо́г Сло́во в Вифлее́м, я́ко Благоутро́бен, от неискусобра́чнаго, Пречи́стая, чре́ва Твоего́. Его́же ны́не моли́ спасти́ к Тебе́ прибега́ющия.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

На земли́ стра́нней обита́яй, стра́нничество, озлобле́ние, ра́ны, заточе́ния и темни́цы люте́йшия подъя́л еси́ терпели́вно.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ны́не ра́дуешися вои́стинну, победоно́сное венча́ние прие́м в де́нь све́тлый и светоно́сный боже́ственнаго первому́ченика.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еже име́л еси́ от де́вства благоче́стия обеща́ние, соблю́л еси́ да́же до конца́, не превраще́н пребы́в, непобеди́ме Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́ по́мощь и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

По́том подвиго́в еще́ ка́пая, Подвигополо́жнику предста́л еси́, пра́ведным судо́м всю́ тва́рь пра́вящему, богоно́се всеблаже́нне Фео́доре.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ничто́же тя́ Христо́вы любве́ отлучи́, ни уране́ние те́ла, ни сме́ртнаго осужде́ния преще́ние, ни тщета́ прису́щих, всеблаже́нне Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сы́н сы́й и све́та и дне́ пресве́тлый, по́лн све́та, преста́вился еси́, к Боже́ственному сия́нию возраста́емь, дне́м и но́щию неоскудева́емь, богоприя́тне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ еди́ну посреди́ те́рния обре́т, я́ко честне́йший кри́н и удо́льный цве́т, о Богома́ти, Жени́х мы́сленный в Тя́ всели́ся.

Седа́лен гла́с 3.

Уста́ бы́л еси́ де́рзости, горды́ню мучи́телеву велему́дренно посрами́в терпе́нием страда́ний твои́х, уязвля́емь бо бы́в в лице́, Фео́доре, за Христо́ву ико́ну всечестну́ю, извести́л же еси́ чти́ти и сла́вити вся́, прося́ на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Распаля́емь правосла́вною ре́вностию, всему́дре, снеде́ние скве́рныя е́реси и лю́тыя де́рзостне отри́нул еси́, — благослове́н еси́, Бо́же мо́й, — зовя́, — и Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Сло́во му́дрости, сло́во догма́тов, сло́во зна́ния, сло́во уче́ний, о́тче, всеблагочести́вых Бо́г Сло́во тебе́ дарова́, — благослове́н еси́, Бо́же мо́й, — зову́щу, — и Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возсия́в от восто́ка, я́коже со́лнце, зарю́ благоче́стия се́ял еси́ на земли́, ико́ны поклоне́ние Христо́вы, просвеща́ющую и уча́щую, о́тче Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Укра́шена, препросла́влена, пресия́ющая све́том де́вства яви́лася еси́, Ма́ти, Бо́га те́лом ро́ждшая и пелена́ми пови́вшая, вся́ я́ве повива́ющаго.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Яко ле́в, всеблаже́нне, упова́в души́ тве́рдостию, не устраши́лся еси́ ерети́ческаго стремле́ния, неи́стовства тезоимени́таго, его́же оплева́в, лю́дем, ра́дуяся, вопия́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Украси́в му́жеством ду́шу, целому́дрием же, блаже́нне, жела́ние, у́м, ра́зума испо́лнен, стяжа́в, соверши́л еси́, пра́вдою же твоя́ смы́слы упра́вил еси́ и вопие́ши: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стремли́во теку́щий то́к е́реси, о́тче, изсуши́л еси́, твои́ми наказа́нии, преподо́бне, и всему́дрыми указа́ньми хи́трости злочести́вых разоря́я и зовя́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Созда́вый естество́ в нача́тцех челове́ческое, Бо́г в сие́ облачи́тся от пречи́стаго Твоего́, Всечи́стая, и свята́го чре́ва, дне́сь в Вифлее́ме проро́чески ражда́яся; те́м Тя́ вси́ благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Боже́ственным побежда́емь жела́нием, гоне́ний ополче́ния удо́бо претерпе́л еси́, богому́дре, и, гони́теля свире́пство низложи́в, восприя́л еси́ подвиго́в, о́тче, вене́ц.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Бога́тство небе́сное обре́л еси́ и пребыва́ющую хра́мину вме́сто го́рькаго заточе́ния, и стра́нничества, и прехожде́ния, и ны́не пита́ешися, прие́мля ве́чное наслажде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́ние Влады́це принося́, о́тче, и мольбы́, не преста́й о мое́й не́мощи, и сообита́нии, и бра́тстве, я́ко да, вку́пе пожи́вше, улучи́м вку́пе обоже́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, па́че ума́ же и сло́ва в Вифлее́ме Бо́га Сло́ва дне́сь ро́ждшую, Де́во, и в пелена́х Сего́ пови́вшую, я́ко вои́стинну Богоотрокови́цу и Богоро́дицу велича́ем.

Молитва:

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Феодоре, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному исповеднику Феодору Начертанному