Шрифт

В воскресенье по Рождестве Христовом

Канон на память святых праведных Иосифа Обручника, и Давида царя, и Иакова, брата Господня

святых праведных Иосифа Обручника, и Давида царя, и Иакова, брата Господня
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь пра́здника, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щий/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Ели́цы рожде́ственная сотворя́ем Вопло́щшагося на́с ра́ди, ра́достию воспои́м Иа́кова богобра́та и Дави́да богоотца́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Сла́ва в вы́шних, — ли́цы Ангельстии в Вифлее́ме Ио́сифу предста́ша, глаго́люще, с ни́миже Благоизво́лившаго воплоти́тися воспои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дави́де богоо́тче, с гу́сльми, от ко́рене Иессе́ова вопло́щшася Го́спода, Иа́кова пра́веднаго привле́к, воспо́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко роди́лся еси́ из Ма́тере Де́вы святы́я и Сию́ показа́л еси́ наде́жду ду́ш на́ших.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́ние на Тя́ наде́ющихся, Христе́ Бо́же, в ве́ре правосла́вней Твое́й утверди́ на́с, я́ко Человеколю́бец.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Ро́ждшагося пло́тию от Де́вы без се́мене Христа́ Бо́га со Ангелы вси́ воспое́м, — сла́ва в вы́шних Бо́гу, — взыва́юще.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Всепра́зднственный на́с ра́ди Истощи́вшагося, ве́рнии, пра́здник с Дави́дом же и Иа́ковом пе́сньми по достоя́нию почти́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко жениху́ от черто́га, из ма́терних ложе́сн Дави́д рече́ Го́споду изы́ти, его́же ны́не со Иа́ковом воспое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безневе́стную и Богоро́дицу Мари́ю почти́м: Тоя́ бо ра́ди на́м возсия́ пра́вды Со́лнце.

Седа́лен, гла́с 3.

Ио́сифа пра́веднаго, Де́вы обру́чника, с Дави́дом Иа́кова достодо́лжно воспое́м: си́и бо, пра́ведною ходи́вше стезе́ю, достиго́ша небе́сныя оби́тели, досто́йно лику́юще со Ангелы, на́м про́сят согреше́ний оставле́ние.

Сла́ва, гла́с то́йже:

Де́ва роди́ Творца́ вся́ческих, и волсви́ гряду́т Сему́ пло́тию поклони́тися; челове́цы со Ангелы славосло́вят; верте́п же и я́сли дароно́сят, воспева́юще ро́ждшагося Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

И ны́не, гла́с 1.

Ли́к проро́ческий пра́зднует Боже́ственне чу́до, в Тебе́ бы́вшее, о Де́во́, Бо́га бо, вопло́щшася на земли́, породила́ еси́. Те́мже Ангели с па́стырьми пою́т, волсви́ же ве́рою со Ио́сифом вопию́т Дави́ду чудеса́, богоотцу́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Твоего́ на земли́ явле́ния, Христе́ Бо́же, пропове́дая проро́к прише́ствие, с весе́лием вопия́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

С волхвы́ Ро́ждшемуся поклони́мся и со Ангелы и Ио́сифом лику́им, боголе́пно взыва́юще: сла́ва в вы́шних Христу́ Бо́гу.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Ца́рствуяй все́ми царьми́ Христо́с, по пло́ти от се́мене Дави́дова рожде́йся, избра́ннаго Иа́кова прия́т, бра́та, я́коже изво́ли.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От Де́вы Госпо́дь яви́выйся во пло́ти, спросла́ви па́мять ва́шу, святи́и, апо́столов лу́чший, Иа́кове, и Дави́де всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Херуви́мских чино́в преиму́щи и Бо́га, на руку́ носи́ма, с пло́тию поне́сши, ра́дуйся, Богоро́дице Безневе́стная.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́вый Све́т, и просвети́вый у́тро, и показа́вый де́нь, сла́ва Тебе́, сла́ва Тебе́, Иису́се, Сы́не Бо́жий.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

От Де́вы Чи́стыя благоволи́вый роди́тися, Бо́же воплоти́выйся, сла́ва Тебе́, сла́ва Тебе́, — Ио́сиф вопия́ше.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

От Де́вы рожде́йся и па́мять уясни́вый Дави́да и Иа́кова, сла́ва Тебе́, сла́ва Тебе́, Иису́се, Сы́не Бо́жий.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Его́же проро́к Дави́д До́ждь на Руно́ нарица́ше богодохнове́нно, Иа́ков пропове́да Иису́са, Сы́на Бо́жия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ангела гла́с немо́лчно тва́рь прино́сит Тебе́, Де́во: ра́дуйся, Ма́ти Чи́стая Иису́са, Сы́на Бо́жия.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ сил.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Предстоя́ху, ужаса́ющеся, чи́ни небе́снии верте́пу и Рождество́ пречи́стое воспе́ша немо́лчно: сла́ва в вы́шних Бо́гу ро́ждшуся.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Се́л еси́ на престо́ле, я́коже кля́лся еси́, Влады́ко, проро́ку Дави́ду, от плода́ чре́ва Его́ проше́д, Иа́кову же Це́ркве пре́дал еси́ престо́л, Христе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рь у́бо Дави́д, и проро́к чу́ден, и пра́отец показа́ся Боже́ственнаго воплоще́ния, первоепи́скоп же учени́к Иа́ков Иису́сов.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мо́лимся, о рабе́х Твои́х, Де́во Богоро́дице, из Тебе́ Воплоще́ннаго моли́, я́ко Тя́ и еди́ну Предста́тельницу на́шу ве́мы.

Конда́к, гла́с 3.

Весе́лия дне́сь Дави́д исполня́ется боже́ственный, Ио́сиф же хвале́ние со Иа́ковом прино́сит: вене́ц бо сро́дством Христо́вым прие́мше, ра́дуются, и неизрече́нно на земли́ Ро́ждшагося воспева́ют, и вопию́т: Ще́дре, спаса́й Тебе́ чту́щия.

Икос:

Неизрече́нным сове́том ражда́ется пло́тию, Безпло́тный опису́ется ны́не те́лом, неопи́санный, и спаса́ет непрело́жно о́ба существа́; нача́ло прие́млет, Иже естество́м Безнача́льный и Еди́н Безле́тен; зри́тся Младе́нец, Сый всесоверше́нный; но́сится рука́ми, нося́й вся́ческая. Те́мже Того́ сро́дством почте́нныя я́ко Бог венча́ет Свои́м Рождество́м, я́же прославля́юще ве́рою, немо́лчно вопие́м: Ще́дре, спаса́й Тебе́ чту́щия.

Пе́снь 7.

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Па́че сло́ва Рождеству́ Богоро́дицы Мари́и ли́цы Ангельстии дивя́щеся, Ио́сифу вопия́ху: в вы́шних сла́ва, и на земли́ ми́р.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Невестово́дец у́бо Дави́д, черто́жник же Боже́ственныя Це́ркве Иа́ков бы́вше, глаго́лаху: воплоще́йся на́с ра́ди, Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже во проро́цех ца́рь и во царе́х проро́к, со Иа́ковом богому́дрым и на́м воспо́й: воплоще́йся на́с ра́ди, Христе́, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В неопа́льней купине́ и росода́тельней пе́щи Ты́ прописа́вшися, Ма́ти Пречи́стая, без се́мене родила́ еси́ воплоще́ннаго Бо́га, Присноблагослове́нная.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Христа́, Его́же испове́даша плене́ннии о́троцы, в пещи́, глаго́люще ве́лиим гла́сом: вся дела́, по́йте Го́спода.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Вопло́щшагося Христа́, Его́же славосло́виша небе́сныя си́лы и Ио́сиф обру́чник непреста́нно воспева́ет: вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Вопло́щшагося Христа́, Его́же прорече́ Дави́д богооте́ц, и лю́дем пропове́да Иа́ков, вопия́: вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От Де́вы ро́ждшагося Христа́ и возвели́чившаго Дави́дову и Иа́ковлю свяще́нную па́мять, я́ко друго́в Его́, вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Царя́ Христа́, Его́же нам роди́ Богоро́дица Мари́я, и по Рождестве́ пребы́сть Де́ва Чи́стая, вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Моисе́й на горе́ неопали́мую купину́ ви́де, Ио́сиф в верте́пе неизрече́нное Рождество́ слы́ша, Нескве́рная Де́во, Безму́жная Ма́ти, пе́сньми Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Ро́ждшемуся от Де́вы вся тварь тре́петом послужи́: небеса́ у́бо — звездо́ю, земля́ же — я́сльми, гора́ — верте́пом, волсви́ — дарми́, па́стырие — чудесе́м, Ангели же — сла́ва в вы́шних Бо́гу.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Ца́рь от па́стырей дре́вле у́бо Дави́д бы́сть, от коле́на же Иу́дова и ца́рскаго ты́, Иа́кове, па́стырь па́ствы показа́лся еси́ Вопло́щшагося, Агнца Вы́шняго и Сы́на Бо́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вифлее́ме, ны́не весели́ся, гра́д бы́в Но́ваго Дави́да, и Сио́не, возвеща́й Церкве́й старе́йшинство, о́бщее весе́лие, все́х Царя́, и Того́ уго́дники ны́не восприе́мши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ангельстии собо́ри Тя́, Богороди́тельнице, сла́вят, и челове́ческий ро́д Тя́ непреста́нно пе́сньми почита́ет, Ты́ бо Боже́ственным Рождество́м земны́я с небе́сными совокупи́ла еси́. Те́мже Тя́ почита́ем.

Свети́лен святы́х.

Со Иа́ковом воспои́м, сла́вным богобра́том, Дави́да богоотца́, Ио́сифа же боже́ственнаго, Богоро́дицы обру́чника: Христо́ву Боже́ственному Рождеству́ послужи́ша во гра́де Вифлее́ме боголе́пно, со Ангелы, волхвы́ же и па́стырьми Тому́ песнь пою́ще, я́ко Бо́гу и Влады́це.

Молитва святому праведному Иосифу, Обручнику Пресвятой Богородицы

О, святы́й пра́ведный Ио́сифе! Ты́ еще́ на земли́ сы́й, ве́лие име́л еси́ дерзнове́ние к Сы́ну Бо́жию, и́же благоизво́ли именова́ти тя́ Отца́ Своего́, я́ко обру́ченика Своея́ Ма́тери, и послу́шати тя́: ве́руем, я́ко ны́не с ли́ки пра́ведных во оби́телех небе́сных водворя́яся, услы́шан бу́деши во вся́ком твое́м проше́нии к Бо́гу и Спаси́телю на́шему. Те́мже, ко твоему́ покро́ву и заступле́нию прибега́юще, смире́нно мо́лим тя́: я́коже са́м от бу́ри сумни́тельных помышле́ний изба́влен бы́л еси́, си́це изба́ви и на́с, волна́ми смуще́ний и страсте́й обурева́емых: я́коже огражда́л еси́ Всенепоро́чную Де́ву от клеветы́ челове́ческия, огради́ и на́с та́кожде от вся́кия клеветы́ напра́сныя: я́коже храни́л еси́ от вся́каго вре́да и озлобле́ния воплоти́вшагося Го́спода, си́це сохраня́й твои́м заступле́нием Це́рковь Его́ правосла́вную и все́х на́с от вся́каго озлобле́ния и вре́да. Ве́си, свя́тче Бо́жий я́ко и Сы́н Бо́жий во дне́х пло́ти Своея́ в теле́сных потре́бах ну́жду име́еши, и ты́ послужи́л еси́ и́м: того́ ра́ди мо́лим тя́, и на́шим вре́менным ну́ждам благопоспеши́ твои́м хода́тайством, подая́ на́м вся́ блага́я, в житии́ се́м потре́бная. Изря́днее же про́сим тя́, исхода́тайствуй на́с оставле́ние грехо́в прия́ти от нарече́ннаго ти́ Сы́на, Единоро́днаго же Сы́на Бо́жия, Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и досто́йны бы́ти насле́дия Ца́рства Небе́снаго на́с предста́тельством твои́м сотвори́, да и мы́, в го́рних селе́ниих с тобо́ю водворя́ющеся, просла́вим Еди́наго Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва апостолу Иакову, брату Господню по плоти

О, вели́кий богоизбра́нный и богопросла́вленный Апо́столе Иа́кове, бра́те Госпо́день! Ты́ еси́ вели́кий архиере́й Гра́да Свята́го, те́плый на́ш засту́пник и хода́тай, предстоя́щий Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы. Не отри́ни на́с от твоего́ заступле́ния, но воздви́гни на́с, низве́рженных грехи́ мно́гими. Име́яй вла́сть реши́ти и вяза́ти, разреши́ зо́л на́ших соу́зы, любве́ Бо́жией причти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго прича́стники, блаже́нне, соде́лай моли́твами твои́ми. Моли́ Христа́ Спа́са, да сподо́бит непреткнове́нно соверша́ти стра́нствие на́ше земно́е, да ве́чныя и блаже́нныя жи́зни на небеси́ сподо́бившеся, с тобо́ю вку́пе возмо́жем вы́ну восхваля́ти Тро́ицу Неразде́льную и воспева́ти Еди́но Божество́ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святых праведных Иосифа Обручника, и Давида царя, и Иакова, брата Господня