Шрифт

8 января.

Канон священномученику Евфимию, епископу Сардийскому.

Святому священномученику Евфимию, епископу Сардийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Евфи́мие,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н священному́ченику, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Рожде́нному присносу́щему Го́споду и пелена́ми пови́тому спови́вся я́звенными ра́нами, благоче́стно поклони́лся еси́, и к Нему́, Евфи́мие, со благоду́шием отше́л еси́.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

В я́слех поло́жся, Госпо́дь, да́р Рождества́, твои́х крове́й, о́тче, ка́пли и ра́н твои́х я́звы па́че зла́та, и лива́на, и па́че сми́рны прия́т.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Зла́то у́бо от волхво́в прие́млет ро́ждся Госпо́дь, е́же к Нему́ любо́вь твою́, святи́телю, приле́жную, и тве́рдость, и кре́пость при́снаго терпе́ния твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сме́ртию сме́рти Влады́чней подо́бяся, Влады́чни возгласи́л еси́ гла́сы, о убива́ющих тя́ све́тло моля́ся, священноявле́нне всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́, Благослове́нная, дне́сь все́х Творе́ц пло́тию ражда́ется по на́м и пелена́ми повива́ется, пови́вый мо́ре мгло́ю, Ма́ти Присноде́во.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Гное́ния му́ченическая вме́сто лива́на, и зла́та, и сми́рны же я́ко святи́тель прине́сл еси́ в Вифлее́ме ро́ждшемуся Христу́.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Стефа́на подо́бник, первому́ченика Христо́ва, бы́л еси́, о спасе́нии убива́ющих тя́ моля́ся, Евфи́мие.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Тве́рдостию ума́ и до́блестию души́ обличи́л еси́ злочести́ваго Ле́онта, на Спа́са шата́ющагося.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соблю́л еси́ приле́жно Спа́сову за́поведь, преподо́бне, и ду́шу положи́л еси́ по твои́х друзе́х, Евфи́мие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Село́, вмести́мое Невмести́маго Соде́теля, была́ еси́, Сего́ пло́тию вмести́вши, Обра́дованная Всенепоро́чная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Зауша́емь по лицу́, от Боже́ственныя благода́ти просвети́ся и слове́с му́дростию бы́л еси́ соприча́стник Христу́, всеблаже́нне, на́с ра́ди зауше́нному пло́тию.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нства че́сти не постыде́вшеся, и седи́н честны́х не усра́мльшеся, и ста́рости твоея́ не почествова́вше, безу́мнии неми́лостивно тя́ ураня́ху.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пелена́ми пови́тому и в я́слех возлежа́щему Изба́вителю, Евфи́мие, многоце́нен да́р, о́тче, прине́сл еси́: честну́ю кро́вь твою́, любо́вию за Него́ излия́нную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Невеще́ственная существа́ соде́лавый, пло́тию я́ко Челове́к из Тебе́, Богома́ти, дне́сь ражда́ется. Тому́ воспое́м: сла́ва в вы́шних Христу́ Бо́гу.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Тебе́ одушевле́н о́браз, Спа́се, прино́сится, поче́тший о́браз честна́го те́ла Твоего́ и воображе́ние теле́сное.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Тебе́, Влады́ко, па́стырь благоду́шия тезоимени́т, ра́ны телесе́ Твоего́ нося́ на свое́м те́ле, прино́сится.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огнь погаси́л еси́ я́рости беззако́нных, Евфи́мие, излия́нием непра́ведно пролия́нных твои́х крове́й, свяще́ннейший преблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тече́ние ста́ тле́ния, Де́ва бо нетле́нно родила́ е́сть, истле́вшее челове́ческое естество́ от тли́ Свобо́ждшаго.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Обнаже́нием все́х, Спа́сове наготе́ уподо́блься, о́тче, и ра́нам, боле́зни претерпе́в, твою́ кро́вь Того́ Кро́ви спролия́л еси́.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Любо́вь, и наде́жду, и ве́ру богому́дренну, во ве́ки пребыва́ющую, доброде́тельми обогати́вся, Рожде́нному от Де́вы дароно́сиши, всеблаже́нне Евфи́мие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нно Христу́ служи́в, боже́ственное священноде́йство Сло́ва, мзду́ Сего́, о́тче богоглаго́ливе, прия́л еси́, е́же тебе́ сконча́тися кро́вию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Созда́вый по о́бразу Своему́ челове́ка, за мно́гое благоутро́бие обновля́ет сего́, из Тебе́, Де́во Богома́ти, соверше́нно в того́ оде́явся.

Седа́лен, гла́с 1.

Прине́сл еси́ Христу́, от Де́вы рожде́нному, Евфи́мие му́дре, я́ко волсви́ да́ры, пострада́в терпели́внейше, святи́телю, кро́вь твою́. Те́мже прия́л еси́ сугу́б вене́ц побе́ды и предстои́ши Всесвяте́й Тро́ице, моля́ спасти́ся на́м.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Свяще́нства, свяще́ннейше, богода́нное пома́зание, смеси́в с кро́вию твое́ю, свяще́ннее показа́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же мо́й, зовы́й, в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Поста́вив но́ги на ка́мени ве́ры, все́ми прило́ги, всеблаже́нне, искуше́ний непревраще́н пребы́л еси́, благослове́н еси́, Бо́же мо́й, зовы́й, в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Спривле́кл еси́ благода́ть боже́ственнаго первому́ченика, его́же показа́лся еси́ изря́днейший подража́тель, благослове́ньми возме́здия дая́ убива́ющим тя́ неми́лостивно, всеблаже́нне Евфи́мие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся: Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Ста́л еси́ на суди́щи, кре́пко подвиза́яся, о́тче Евфи́мие: соверше́ннейшему бо преде́лу любве́ поучи́лся еси́, я́ко изво́лил еси́ умре́ти за дру́ги твоя́, вопию́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Све́тел и сло́вом и умо́м, све́тлу стяжа́л еси́ ду́шу, све́тло лице́, ны́не же светле́е бы́л еси́ да́же до кро́ве, Евфи́мие, царе́м богоненави́стным проти́влься и вопия́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нападо́ша, блаже́нне, на тя́ кре́пции земли́, умертви́ти тя́ беззако́ннейшая де́лающии; но ты́, простира́яся к ро́ждшемуся Изба́вителю от Де́вы Чи́стыя, взыва́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ ны́не оскуде́ я́ве от Иу́дова коле́на кня́зь и игу́мен: Ты́ бо, Всенепоро́чная, родила́ еси́, я́же Тому́ пе́рвее угото́вана, ча́яние язы́ков, Христа́, Ему́же пое́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

К тиша́йшему приста́нищу преста́вился еси́, о́тче, от су́щих зде́: я́коже бо вра́бий, изба́вился еси́ от се́ти ловя́щих тя́, благословя́ Изба́вльшаго, священному́чениче благоду́шнейше.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Све́ту, с высоты́ я́вльшуся восто́ка, просвеще́нну, и светоявле́нием звезды́, от Иу́ды ны́не возсия́вшия, преесте́ственно сия́я, ко Влады́це изше́л еси́.

Припе́в: Священному́чениче Евфи́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́йския ны́не широты́ ликоходи́ти сподо́бился еси́, иде́же блаже́нных све́тлость и святы́х ра́дование, я́ко страда́льца, Евфи́мие, тя́ победоно́сна прия́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Име́я к Бо́гу дерзнове́ние, я́ко святи́тель же и му́ченик, ны́не от настоя́щия зимы́ Це́ркви тишину́ испроси́ и согреше́ний оставле́ние, тя́ пою́щим, всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Же́зл прозябла́ еси́ из ко́рене Иессе́ева, Богороди́тельнице, цве́т Божества́, Христа́, на́м ро́ждши, Пречи́стая, дне́сь, я́ко Бо́га невмести́маго и ны́не я́ко Младе́нца повива́емаго.

Стихи́ры, гла́с 8.

Еще́ кро́вию ка́пая / и облия́н те́плою / и па́ры испуща́я кро́ви, / Христу́ предста́л еси́, богоглаго́ливе Евфи́мие, / твои́х у́бо ра́н, о́тче, я́звы / в моли́твы ме́сто ны́не простира́я, / Тому́ моли́ся за пою́щия тя́ / и приле́жно, блаже́нне, / моли́ о па́стве твое́й.

Да́р прине́сл еси́, преподо́бне, / ро́ждшемуся Христу́ / и пло́тию младе́нствовавшу: / седи́ну че́стну, / укра́шену дарова́ньми святи́тельства, о́тче, / и кро́вию очервле́ну твоего́ страда́ния; / ве́ру правосла́вну, / и наде́жду усе́рдну и нерасте́рзну и́стинно, / и непоколе́бленну любо́вь, преподо́бне.

Язы́к, дви́жимь Ду́хом, / и веща́ющ я́ве и́стины уче́ния, / богода́нною благода́тию боголе́пно иска́пающь, / благоче́стия цевни́ца боговеща́нна, / правосла́вия основа́ние недви́жимо, / уста́ медото́чна, / сокро́вище прему́дрости, / Це́рквей труба́ велегла́сна / показа́лся еси́, преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Пло́ть прие́м от крове́й Твои́х, Преве́чный Бо́г / Тя́ Предста́тельницу показа́ челове́ком, Чи́стая, / те́мже изба́ви рабы́ Твоя́ / от вся́кия ну́жды и обстоя́ния / и сете́й вселука́ваго врага́ / и осия́ния причасти́тися сподо́би избра́нных, / вся́ сла́вящия и покланя́ющияся Тебе́.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Евфи́мие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому священномученику Евфимию, епископу Сардийскому