Шрифт

7 января.

Канон первый Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ ми́рови све́т ра́зума, в не́м бо звезда́м служа́щии звездо́ю уча́хуся Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Живода́вче Христе́, на́с ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Стихи́ра, гла́с 6:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ ми́р, дне́сь восприе́млет Вифлее́м Седя́щаго при́сно со Отце́м, дне́сь Ангели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят: сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ ми́р, в челове́цех благоволе́ние.

Кано́н пе́рвый. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Христо́с ражда́ется — сла́вите! Христо́с с небе́с — сря́щите! Христо́с на земли́ — возноси́теся! По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Истле́вша преступле́нием, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща, лу́чшия отпа́дша боже́ственныя жи́зни, па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́, приклони́в небеса́, схо́дит; Сего́ же от Де́вы боже́ственныя Чи́стыя всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щся, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Му́дрость, Сло́во и Си́ла, Сы́н Сы́й Отчий и Сия́ние, Христо́с Бо́г, си́л утаи́вся, ели́ко преми́рных и ели́ко на земли́, и, вочелове́чся, обнови́л есть нас, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Пре́жде ве́к от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м: вознесы́й ро́г на́ш, Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Иже дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию, Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т: Иже мене́ ра́ди по мне́ бы́в, Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Сообра́зен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, бы́в и прича́стием пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́, зе́млен бы́в, и пребы́в Бог, и возвы́сивый ро́г на́ш, Свя́т еси́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сы́й Ца́рь: Изра́иля бо пасы́й на ра́мех херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве и вознесы́й ро́г на́ш над все́ми воцари́ся.

Ипакои́, гла́с 8:

Нача́ток язы́ков не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему Младе́нцу во я́слех, звездо́ю волхвы́ призва́вый, я́же и ужаса́ше не ски́птры и престо́ли, но после́дняя нищета́: что́ бо ху́ждше верте́па? что́ же смире́ншее пеле́н? В ни́хже просия́ Божества́ Твоего́ бога́тство, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Же́зл из ко́рене Иессе́ева и цве́т от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси́, из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Его́же дре́вле прорече́ Иа́ков, язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́ и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́, лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́, му́дрыя звездоблюсти́тели, ра́дости испо́лнил еси́, звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко, язы́ков нача́ток вводи́мый прия́л же еси́ я́ве: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Яко на руно́, во чре́во Де́вы сше́л еси́ до́ждь, Христе́, и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия. Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви же, Сава́, Ми́дов всю́ зе́млю держа́щии, припадо́ша Тебе́, Спа́се: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́г Сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, вели́каго Сове́та Твоего́ Ангела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м; те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься, и на́с, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́, ве́сь же по на́м обнища́в, и пе́рстнаго от самаго́ едине́ния и обще́ния богосоде́лал еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́, во чре́ве прие́мши, родила́ е́сть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва. Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии, Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Пе́снь 6.

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Прии́де, вопло́щся, Христо́с Бо́г на́ш из чре́ва, Его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет; правле́ния же держа́ пречи́стых си́л, в я́слех ско́тиих возлежи́т и пелена́ми повива́ется, разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Юно из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сы́н и ве́рным даде́ся, бу́дущаго ве́ка Се́й е́сть Оте́ц и Нача́льник и нарица́ется Вели́каго Сове́та Ангел. Се́й кре́пок Бо́г е́сть и держа́й о́бластию всю́ тва́рь.

Конда́к, гла́с 3.

Де́ва дне́сь Пресу́щественнаго ражда́ет, и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. Ангели с па́стырьми славосло́вят, волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: на́с бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бо́г.

Икос:

Еде́м Вифлее́м отве́рзе, прииди́те, ви́дим, пи́щу в та́йне обрето́хом; прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская вну́трь верте́па: та́мо яви́ся ко́рень ненапое́н, прозяба́я отпуще́ние, та́мо обре́теся кла́дязь неиско́пан, из него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся. Та́мо Де́ва ро́ждши Младе́нца, жа́жду уста́ви а́бие Ада́мову и Дави́дову. Сего́ ра́ди к Нему́ и́дем, где́ роди́ся Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бо́г.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша: сла́ва бо Госпо́дня облиста́ и́х, и Ангел, — воспо́йте, — вопия́, — я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бо́г благослове́нный.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Внеза́пу с сло́вом Ангеловым небе́сная во́инства, — сла́ва, — вопия́ху, — Бо́гу в вы́шних, на земли́ ми́р, в челове́цех благоволе́ние: Христо́с возсия́, отце́в Бо́г благослове́нный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глаго́л что́ се́й? — реко́ша па́стырие, — прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́. Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Влече́т Вавило́ня дщи́ о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́; дароно́сцы же сле́т волхвы́ де́ти, Дави́дове богоприя́тней дще́ри моля́щияся. Тем, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни, не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы, вавило́нскую же разреша́ет ле́сть всю́ и мусики́йския соста́вы, в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с. Те́м, воспева́юще, воспои́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т, сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́, и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т. Те́м, воспева́юще, воспои́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́п; престо́л херуви́мский — Де́ву; я́сли — вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бо́г, Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Велича́й, душе́ моя́, Честне́йшую и Сла́внейшую го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Изря́дное тече́ние зря́ще волсви́ необы́чныя но́выя звезды́ новосия́ющия, небеса́ просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́, ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе

Новорожде́нное, — волхво́м, глаго́лющим, — Отроча́ Ца́рь, Его́же звезда́ яви́, где́ е́сть? Тому́ бо поклони́тися приидо́хом. — Яря́ся, Ирод смуща́шеся, Христа́ уби́ти богобо́рец шата́яся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Испыта́ Ирод вре́мя звезды́, ея́же вожде́нием волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры; е́юже, ко оте́честву наставля́еми, лю́таго детоуби́йцу оста́виша пору́гана.

Свети́лен:

Посети́л ны́ е́сть свы́ше Спа́с на́ш, Восто́к восто́ков, и су́щии во тме́ и се́ни обрето́хом и́стину, и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь.

Стихи́ры, гла́с 4:

Весели́теся, пра́веднии, небеса́, ра́дуйтеся, взыгра́йте, го́ры, Христу́ ро́ждшуся; Де́ва седи́т, херуви́мов подо́бящися, нося́щи в не́дрех Бо́га Сло́ва воплоще́нна; па́стырие рожде́нному дивя́тся; волсви́ Влады́це да́ры прино́сят, Ангели, воспева́юще, глаго́лют: непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са, упраздни́ла еси́ пе́рвую кля́тву Евину, я́ко Ма́ти была́ еси́ благоволе́ния Отча, нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во воплоще́нное. Не терпи́т та́йна испыта́ния. Ве́рою еди́ною Сию́ вси́ сла́вим, зову́ще с Тобо́ю и глаго́люще: Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову, по Рождестве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву: ра́дуйся, гра́де одушевле́нный Царя́ и Бо́га, в не́мже Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла. С Гаврии́лом воспое́м, с па́стырьми просла́вим, зову́ще: Богоро́дице, моли́ из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся на́м.

Оте́ц благоизво́ли, Сло́во пло́ть бы́сть, и Де́ва роди́ Бо́га вочелове́чшася; звезда́ возвеща́ет, волсви́ покланя́ются, па́стырие чудя́тся, и тва́рь ра́дуется.

Сла́ва, гла́с 6:

Егда́ вре́мя е́же на зе́млю прише́ствия Твоего́ пе́рвое написа́ние вселе́нней бы́сть, тогда́ восхоте́л еси́ челове́ков написа́ти имена́, ве́рующих Рождеству́ Твоему́. Сего́ ра́ди таково́е повеле́ние от ке́саря возгласи́ся, ве́чнаго бо Твоего́ Ца́рствия безнача́льное Рождество́м Твои́м обнови́ся. Те́м Тебе́ прино́сим и мы́ па́че име́ннаго данносло́вия правосла́внаго бога́тства богосло́вия, я́ко Бо́гу и Спа́су ду́ш на́ших.

И ны́не, гла́с 2:

Дне́сь Христо́с в Вифлее́ме ражда́ется от Де́вы; дне́сь Безнача́льный начина́ется, и Сло́во воплоща́ется; си́лы небе́сныя ра́дуются, и земля́ с челове́ки весели́тся; волсви́ Влады́це да́ры прино́сят, па́стырие Рожде́нному дивя́тся. Мы же непреста́нно вопие́м: сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ ми́р, в челове́цех благоволе́ние.

Молитва

Пребезначальное Начало, Боже Святый и Вечный, и всея твари Содетелю! Киими словесы возблагодарим и киими песньми возвеличим Твое нас ради человек неизреченное снизхождение, волею Божества Своего не отступльше, и недр Отчих не разлучаяся, Бог сый, яко человек, в вертепе безсловеснем ныне положился еси, Христе Боже наш! Кто исповесть неизглаголаннаго сего таинства величие и преславнаго сбытия таинство: Сын Божий - Сын Девы является, да свободит мир от клятвы законныя, и сыны греха и беззакония - чадами Божиими, наследниками вечных благ соделает, - Себе же, яко жертву непорочную и всесвятую, в залог спасения падшаго человека да принесет. Иисусе Сладчайший, Владыко Всемилостивый! Твоим Пребожественным снизхождением юдоль земная в храм Божественныя Славы Твоея освятися, и вси живущии на ней небесным веселием исполнишася. Сподоби убо и нас в день преславнаго Рождества Твоего чистым сердцем и отверстою душею исповедати Тя истиннаго Агнца Божия, услаждающаго и укрепляющаго нас надеждою грядущих благ в немеркнующем Свете Трисиятельнаго Божества, Имже вся живет и движется, Имже обновление нашего первообразнаго бытия да усовершится. Ей, Господи, всякаго благодеяния богатый Дателю, и Подателю Благий, за еже тако возлюбил еси мир, яко вся скорби и болезни наша на Себе понести изволил еси, не остави нас, дондеже суета земная скорбьми и напастьми не изсушила души наша, и не погибе путь спасения под ногама нашима, да не посмеются о нас врази наши, но даруй нам в свете Твоего Божественнаго Откровения познати путь мира, добра и истины, и воззови ненасытною жаждою по Тебе, Спасителе нашем, во еже творити волю Твою преблагую во страсе Твоем, и в похвалу неизреченному снизхождению Твоему, яко кадило благовонное, приносити Тебе житие нескверное и любовь нелицемерную, да в делех наших и во уповании веры нашея непрестанно совершается воля Твоя святая, и во веки не умолкнет под небесем слава Твоя, слава, - яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины. Яко о Тебе, ныне плотию от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии Рождшемся, вся колена небесная и земная, радости исполняющеся, велегласно исповедуют: с нами Бог, Емуже честь и поклонение подобает - Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа