Шрифт

6 января

Канон предпразднству Рождества Христова на Повечерии 6 января.

Канон предпразднству Рождества Христова на 6 января
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом,/ я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м,/ чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние./ Наста́ же вре́мя рождества́,/ и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу,/ но, я́коже кра́сная пала́та,/ верте́п Цари́це показа́шеся./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

Кано́н предпра́зднства, глас 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле/ гони́теля мучи́теля –/ в я́слех сокрыва́емаго уби́ти и́щет И́род,/ но мы с волхвы́ пои́м:/ Го́сподеви воспои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Го́споди Бо́же мой,/ рожде́ственное пе́ние и предпра́зднственную песнь Тебе́ воспою́,/ рожде́нием Твои́м Боже́ственным возрожде́ние даю́щему мне/ и к пе́рвому мя благоро́дию возводя́щу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле в я́слех преми́рная и земна́я разуме́вше, Спа́се мой,/ дивля́хуся держа́ве Твое́й,/ яви́лся еси́ бо па́че ума́, сугу́б естество́м, Богочелове́к.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да Твоея́ сла́вы вся́ческая испо́лниши, приклони́в Небеса́, на зе́млю прише́л еси́:/ я́ко бо на руно́, низше́л еси́ дождь во чре́во де́вственное,/ из Нея́же ны́не роди́тися сугу́б гряде́ши,/ Бог же и Челове́к.

Пе́снь 3.

Ирмос: Тебе́, на вода́х/ пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь, ви́девши в верте́пе ражда́ющася,/ ужа́сно содрога́шеся,/ несть свят,/ па́че Тебе́, Го́споди, зову́щи.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

О́бразы неизрече́ннаго Твоего́ воплоще́ния проявля́я, Ще́дре,/ умно́жил еси́ виде́ния и проро́чествия вдохну́л еси́,/ я́же, ны́не прише́д, испо́лнил еси́,/ пло́тию ражда́яся из Чи́стыя Отрокови́цы во гра́де Дави́дове.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Простре́ земля́ плещи́ своя́/ и прие́м лет прие́млющаго Зижди́теля сла́ву от А́нгел,/ от Небе́с же звезду́, от па́стырей хвале́ние, от волхво́в же да́ры/ и от всего́ ми́ра позна́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Волхва, звездо́че́тца Валаа́ма, гада́ния ны́не исполня́ются, возсия́ бо звезда́ от Иа́кова/ и наста́ви к Со́лнцу сла́вы да́ры нося́щия волхвы́,/ от Перси́ды цари́.

Пе́снь 4.

Ирмос: От Де́вы прише́ствие Твое́/ прови́дяй Авваку́м,/ ужа́сся, вопия́ше:/ Ты от ю́га, воплоща́яся, прише́л еси́, Изба́вителю,/ Ада́ма отринове́ннаго воззва́ти.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Приближа́ется и прихо́дит ны́не Госпо́дь,/ жда́ние язы́ков и спасе́ние ми́ра;/ угото́ви верте́п, гра́де Вифлее́ме,/ и с волхвы́ па́стырие, теку́ще, приспе́йте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́постию Божества́ сраствори́вся челове́ком едине́нием несли́тным,/ пло́ти в подо́бии, Спа́се, Ада́ма обновля́еши/ и спаса́еши восприя́тием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сло́во, плоть яви́вся, одебелева́ет/ и вселя́ется в ны неизрече́нным про́мыслом./ Прииди́те, ве́рнии, у́зрим сла́ву его́,/ сла́ву я́ко Единоро́днаго от Бо́га и Отца́.

Пе́снь 5

Ирмос: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ е́же к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ от но́щи у́треневав, взыва́ше:/ се Де́ва во чре́ве прии́мет/ и породи́т воплоща́емое Сло́во,/ и вси земноро́днии возра́дуются.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Новотвори́ши земноро́дныя, пе́рстен быв, Зижди́телю./ Я́сли же, и пелены́, и верте́п – Твоего́ смире́ния о́бразы./ Обру́чник же Твоея́ Ма́тере, Твой мни́мый оте́ц по пло́ти,/ ро́ждшаго Тя Отца́ ны́не вообража́ет сове́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сми́рною смерть, зла́том ца́рскую держа́ву,/ лива́ном же Божества́ преиму́щество проявля́ют ца́рие язы́ков,/ нача́тки даронося́ще Тебе́, в верте́пе рожде́нному Вифлее́мстем/ из Неискусому́жныя Ма́тере.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Из безму́жныя проше́д, Отца́ соприсносу́щное Сло́во,/ плотски́ всели́лся еси́ в верте́п, я́ко Престо́л, я́сли вмени́в;/ удивля́еши же стра́шным строе́нием Твои́м волхвы́ и па́стыри,/ А́нгелы же ужаси́л еси́:/ сла́ва держа́ве Твое́й.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на:/ Твой бо о́браз нося́,/ Ро́ждшагося и пло́тию Я́вльшагося,/ я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де./ Рожде́нный бо ны́не пло́тию,/ во гроб и смерть хоте́л еси́ вни́ти,/ и па́ки воскре́снути тридне́вен.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Поги́бе ны́не и разори́ся дре́вния вражды́ средосте́ние/ плотски́м Твои́м прише́ствием, Христе́,/ и пла́менное ору́жие всем дае́т плещи́,/ живоно́снаго же Еде́мскаго дре́ва причаща́юся ве́рно,/ безсме́ртных са́дов а́бие Де́латель показу́яся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рствует со грехо́м ад, от Ада́ма да́же до Тебе́,/ но погиба́ет тех безсту́дное мучи́тельство/ пло́тию ражда́ющуся Тебе́, Изба́вителю, от пле́мене Дави́дова,/ и на Престо́ле Ца́рствия его́ посажде́ну я́ве,/ и во ве́ки ца́рствующу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Детоуби́йца, но не христоуби́йца яви́ся И́род лю́тый:/ а́ще бо и младе́нцы пожа́т го́рько, я́ко траву,/ но Кла́са жи́зни не возмо́же удержа́ти и умертви́ти,/ жи́зни бо Сый Пода́тель утаи́ся, – я́ко Бог, Боже́ственною си́лою, – гони́теля.

Конда́к, гла́с 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во/ в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно;/ лику́й, вселе́нная, услы́шавши,/ просла́ви со А́нгелы и па́стырьми/ хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Пе́снь 7.

Ирмос: Неизрече́нное чу́до:/ в пещи́ изба́вивый преподо́бный о́троки из пла́мене,/ в я́слех убо́гих Младе́нец возлеже́/ во спасе́ние нас, пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,/ благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Уязви́ся льстец враг,/ Бо́га ви́дя я́ко Младе́нца, лежа́ща в я́слех худы́х,/ и кре́пкою руко́ю Боже́ственною убива́ется во спасе́ние нас, пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блаже́нны я́сли,/ в себе́ бо прие́мше я́ко Младе́нца Соде́теля,/ я́ко Херуви́мский Престо́л показа́шася во спасе́ние нас, пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зако́ном челове́ческим в пелена́х положе́ние прие́млеши, Младе́нец я́влься,/ и́миже у́зы реши́ши прегреше́ний на́ших,/ свобо́ду да́руя вопию́щим:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо пелена́ми повива́ется вся Нося́й дла́нию/ и во я́слех ма́лех странноприе́млется,/ его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Разреши́ся свя́занный Ада́м,/ свобо́да же всем ве́рным дарова́ся, пелена́ми, Спа́се, повива́ему Тебе́/ и в верте́пе ма́лем и в я́слех безслове́сных положе́ну./ Тем Тебе́, ра́дующеся,/ предпра́зднственную песнь в Твое́м Рождестве́ прино́сим ве́рою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преста́ пре́лесть Пе́рсская,/ звездосмотри́теле бо, ца́рие восто́чнии,/ ро́ждшемуся да́ры прино́сят Христу́ Всецарю́, зла́то же и сми́рну с лива́ном./ его́же, о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, чуде́с но́вых!/ О, благосты́ни!/ О, неизрече́ннаго терпе́ния!/ Се бо я́ко Младе́нец вменя́ется в Вы́шних живы́й/ и бе́гает Бог во́лею И́рода./ его́же,/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Не диви́ся ны́не, о Ма́ти,/ ви́дящи я́ко Младе́нца,/ его́же из чре́ва пре́жде денни́цы роди́ Оте́ц:/ возста́вити бо и сопросла́вити/ челове́ческое па́дшее естество́ приидо́х я́вственно,/ ве́рою и любо́вию Тя велича́ющее.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

В стра́ннем Твое́м Рождестве́,/ боле́зней избе́гши преесте́ственно, ублажи́хся, Безнача́льне Сы́не;/ ны́не же Тя зря́щи, И́рода бе́гающа,/ ору́жием печа́ли смуща́юся душе́ю, взыва́ющи:/ спаса́й Тебе́ почита́ющия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В зе́млю у́бо иду́ Еги́петскую,/ но Еги́петская, о Ма́ти, рукотворе́нная низложу́ тру́сом;/ души́ же Моея́ всу́е и́щущия враги́ пошлю́ во ад,/ я́ко Еди́н держа́вен,/ вознесу́ и спасу́ Тебе́ почита́ющия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да ра́дуется тварь: зи́ждется бо Зижди́тель, и, пре́жде Сый,/ ны́не нов познава́ется Бог;/ с да́ры волсви́ да предсрета́ют,/ па́стырие чу́до да пле́щут ве́рне,/ и челове́цы со А́нгелы да веселя́тся.

Свети́лен:

И́же во све́те живы́й непристу́пнем и содержа́й вся́ческая/ за благоутро́бие неизрече́нное от Де́вы ражда́ется/ и пелена́ми повива́ется, я́ко Младе́нец,/ в верте́пе и в я́слех безслове́сных восклоня́ется,/ потщи́мся спе́шно приити́ в Вифлее́м на поклоне́ние его́ с волхвы́,/ плоды́ изря́днейших дея́ний нося́ще я́ко да́ры.

Сла́ва, и ны́не:

Пе́ние, ве́рнии, принесе́м Де́ве Мари́и:/ се бо ны́не предгряде́т во гра́де Вифлее́ме роди́ти Христа́ Спа́са,/ те́мже, волсви́, с да́ры со звездо́ю тецы́те с на́ми поклони́тися,/ па́стырие же, возопи́ти потщи́теся со А́нгелы ражда́емому:/ сла́ва Тебе́, в верте́пе и я́слех лежа́щему.

Молитва

Пребезначальное Начало, Боже Святый и Вечный, и всея твари Содетелю! Киими словесы возблагодарим и киими песньми возвеличим Твое нас ради человек неизреченное снизхождение, волею Божества Своего не отступльше, и недр Отчих не разлучаяся, Бог сый, яко человек, в вертепе безсловеснем ныне положился еси, Христе Боже наш! Кто исповесть неизглаголаннаго сего таинства величие и преславнаго сбытия таинство: Сын Божий - Сын Девы является, да свободит мир от клятвы законныя, и сыны греха и беззакония - чадами Божиими, наследниками вечных благ соделает, - Себе же, яко жертву непорочную и всесвятую, в залог спасения падшаго человека да принесет. Иисусе Сладчайший, Владыко Всемилостивый! Твоим Пребожественным снизхождением юдоль земная в храм Божественныя Славы Твоея освятися, и вси живущии на ней небесным веселием исполнишася. Сподоби убо и нас в день преславнаго Рождества Твоего чистым сердцем и отверстою душею исповедати Тя истиннаго Агнца Божия, услаждающаго и укрепляющаго нас надеждою грядущих благ в немеркнующем Свете Трисиятельнаго Божества, Имже вся живет и движется, Имже обновление нашего первообразнаго бытия да усовершится. Ей, Господи, всякаго благодеяния богатый Дателю, и Подателю Благий, за еже тако возлюбил еси мир, яко вся скорби и болезни наша на Себе понести изволил еси, не остави нас, дондеже суета земная скорбьми и напастьми не изсушила души наша, и не погибе путь спасения под ногама нашима, да не посмеются о нас врази наши, но даруй нам в свете Твоего Божественнаго Откровения познати путь мира, добра и истины, и воззови ненасытною жаждою по Тебе, Спасителе нашем, во еже творити волю Твою преблагую во страсе Твоем, и в похвалу неизреченному снизхождению Твоему, яко кадило благовонное, приносити Тебе житие нескверное и любовь нелицемерную, да в делех наших и во уповании веры нашея непрестанно совершается воля Твоя святая, и во веки не умолкнет под небесем слава Твоя, слава, - яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины. Яко о Тебе, ныне плотию от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии Рождшемся, вся колена небесная и земная, радости исполняющеся, велегласно исповедуют: с нами Бог, Емуже честь и поклонение подобает - Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон предпразднству Рождества Христова на 6 января