Шрифт

5 января.

Канон первый преподобному равноапостольному Науму Охридскому

преподобному равноапостольному Науму Охридскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Ми́р оста́вил еси́, прилепи́вся Христу́, / пло́ть распя́л еси́, пожи́в Ду́ху, / Нау́ме всеблаже́нне, / потща́лся еси́ апо́стольским подвиза́тися тече́нием / и улови́л еси́ к ве́ре бо́лгарская неисче́тная мно́жества. / Те́мже моли́твами твои́ми / изба́ви на́с от искуше́ний.

Стихи́ра, гла́с 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, преподо́бне о́тче, и бы́л еси́ свети́льник Бо́лгарскаго всенасле́дия, уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную, во Еди́ном Божестве́.

Кано́н свята́го. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Пото́ков полноту́ покажи́ мя́ Свята́го Ду́ха, Нау́ме, моли́твами твои́ми, я́ко река́ Бо́жия, да провеща́ю твоя́ дела́ пе́сньми и пе́ньми.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

После́дователь бы́л еси́ верхо́вных учи́телей Бо́лгарския земли́ от ю́ности, прича́стник же споспе́шников и́х и сподви́жник.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Жи́знь твоя́ равноа́нгельна и жи́тельство па́че челове́к, страда́ния же и по́двизи твои́ вои́стину му́ченически, его́же ра́ди тя́ воспева́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возне́сся превы́ше боже́ственных ке́дров соверше́нством, Нау́ме, ди́вных исто́чниче, чудесы́ я́ве покры́л еси́ преде́лы Бо́лгарския и концы́ земны́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́терь Тя́ Де́ву еди́ну па́че естества́ естество́ позна́ от ве́ка, Всечи́стая, Яже Содержи́теля челове́ков и всего́ во чре́ве носи́вшая.

Пе́снь 3.

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, Иже над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Ле́гкое и́го Госпо́дне поне́с, преподо́бне, гоне́ния и темни́цы, ско́рби же и ра́ны на возвраще́ние ве́ры до́блественно претерпе́л еси́.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Преде́лы естества́ преступи́в и к боговиде́нию приступи́в, просвети́лся еси́ мы́слию и прия́л еси́ Ду́ха незави́стныя благода́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Люде́й бо́лгарских просвети́л еси́, во тме́ предлежа́щих нече́стия, о́тче, и хра́м соде́лал еси́ Ду́ха боже́ственными твои́ми уче́ньми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Го́ру Тя́ пропове́даша проро́цы, Де́во, ста́мну и трапе́зу, кади́льницу злату́ю и киво́т освяще́ния. Мы́ же я́ко боговмести́вшую ски́нию восхваля́ем Тя́.

Седа́лен, гла́с 4.

Апо́столов подража́тель, / архиере́ев пра́вило, / преподо́бных добро́та, / сострада́лец страда́льцев, / без кро́ве, я́ко му́ченик, венча́лся еси́, / Нау́ме преподо́бне, / лю́тыми бо скорбьми́ обраща́лся еси́, / нося́ Христа́ Боже́ственное и́мя / и дерзнове́нно всегда́ пропове́дуя Тро́ицы та́инство, / Ейже и моли́тися не преста́й о восхваля́ющих тя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́: внегда́ прибли́житися ле́том — позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени — пока́жешися. Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Се́ твоему́ пропове́данию вня́ша язы́цы каменосерде́чнии и позна́ша Бо́га, я́коже испо́лнитися всему́ ра́зума Бо́жия, я́коже пи́шет Иса́ия. Те́мже твою́ па́мять сла́вим.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Му́дрости Прему́драго по́лн яви́вся, бо́лгарских гру́бых люде́й научи́л еси́ почита́ти Тро́ицу Ли́цы, Еди́наго же Бо́га естество́м, неизме́нно и несли́тно объедине́ннаго, — сла́ва Тому́ — взыва́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мо́ре безбо́жия возмути́л еси́ по проро́ку, я́коже ко́нь богоизбра́нный, му́дре Нау́ме, и челове́ков во глубине́ неве́рия пла́вающих, я́коже ры́бы, извле́кл еси́, — сла́ва Го́споду, — вопию́щих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стину освяще́н показа́лася еси́ Бо́гу хра́м и пала́та, Де́во Мари́е. Того́ у́бо уми́лостиви ка́ла грехо́внаго на́с очи́стити, я́ко да до́м пока́жемся и жили́ще Ду́ха.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́тлый на́м возсия́й Све́т Присносу́щный, у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х, Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же на́ш.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Но́вый апо́стол бы́л еси́, о́тче, седми́десяти уподо́бленный, после́дуя Мефо́дию, я́коже Па́влу, про́поведи возвеща́ющему та́инство.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Приобре́тение благода́ти вои́стину яви́лся еси́ по избра́нию, му́дре, я́коже дре́вле проро́к богодухнове́нный, пе́рвый Нау́м, его́же и и́мя до́бре насле́довал еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возлюби́л еси́ Христа́ па́че си́лы от се́рдца твоего́, от мы́сли же и души́ твоея́, преподо́бне. Те́мже па́че ны́не Ему́ возлюби́лся еси́ и сла́вы сподо́бился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преложе́ньми наси́льными обурева́юся и обстоя́ньми и да́льними безпреде́льствии, Влады́чице. Ко приста́нищу Твоему́ приведи́ мя́, я́же безнаде́жных наде́жда.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: живо́т мо́й, Бла́же, свободи́ из тли́ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Учени́к четвери́цу испо́лнил еси́ пропове́дник Христо́вых и му́дрых тайново́дцев бо́лгарскаго ро́да, Кири́лла же и Мефо́дия.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Прогна́ни бы́сте дале́че, таи́нницы и тайново́дцы, претерпе́сте темни́цы и ра́нени бы́сте, произше́ствия ра́ди Ду́ха Свята́го бе́дствующе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Спеши́ши пути́ да́льныя с Кири́ллом и Мефо́дием от се́вера да́же до Ри́ма, трудо́м и́х обща́яся, болга́р же по́слежде просвети́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От лю́таго заблужде́ния свободи́ на́с, и страсте́й и искуше́ний и вся́ческих бе́д, Всенепоро́чная, и от вся́каго вре́да ско́ро исхи́ти.

Конда́к, гла́с 3.

Све́тлых по́двиг твои́х / всечестна́я па́мять, / я́коже ве́лие со́лнце / все́м возсия́ющи, ли́ца тя́ воспева́ющих просвеща́ет, / бе́сы же и вся́к неду́г отгоня́ет, / сего́ ра́ди соше́дшеся, / любо́вию сию́ ве́рно восхваля́ем.

Икос:

Оте́ц на́ш Нау́м, велича́йший предста́тель и свети́льник я́сный яви́ся дне́сь. Прииди́те, стеце́мся, болга́р мно́жество, тому́ возра́дуимся: се́й бо все́х на́с просвети́ и тму́ пре́лести разгна́, се́й по стопа́м Христу́ после́дова и же́ртву себе́ благоприя́тну предаде́, се́й и досточу́дную свою́ па́мять же и пра́здник учрежде́ние духо́вное все́м ве́рным ны́не предлага́ет, ю́же любо́вию вси́ ве́рно восхваля́ем.

Пе́снь 7.

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ трие́ я́ко еди́неми усты́ поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Де́йствуяй чудесы́ Бо́г спасе́ тя́ чуде́сне от ва́рварския темни́цы со стаи́нники, внеза́пу разре́шшимся у́зам ру́к и но́г.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Внуше́ньми боже́ственных уче́ний бы́л еси́ учи́тель люде́й, ко злу́ подви́жных, измене́ньми же боже́ственными си́х обде́лал еси́ вме́сто звере́й в богонауче́нная овча́та кро́ткаго Христа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Колесни́ца Госпо́дня яви́лся еси́, Нау́ме преподо́бне, и́мя Христо́во нося́ по Писа́нию пред лице́м мно́гих язы́к и царе́й, прославля́я же дея́ньми и от Него́ сла́вно прославля́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моле́бныя приими́ моли́твы ра́б Твои́х, Всесвята́я Непоро́чная Чи́стая, и злы́х обстоя́ний находя́щих изба́ви на́с моли́твами Твои́ми и соприча́стники Твоея́ боже́ственныя сла́вы соде́лай.

Пе́снь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются Ангели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Нау́ма, богодухнове́нный орга́н Ду́ха, воспои́м в словесе́х свяще́нных, ве́рнии, вопию́ще ко Го́споду: его́ моли́твами спаси́ восхваля́ющих держа́ву Твою́.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Обте́кл еси́ вся́ страны́ Бо́лгарския с Кли́ментом, твои́м совоспита́нником, всему́дре, Охрид и окре́стная вся́, лю́ди путеводя́ ко стези́ пра́вей твои́ми уче́ньми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́ст тво́й на ра́мо взе́м, Нау́ме му́дре, Христу́ после́довал еси́, еди́ному Царю́, от Него́же и побе́ды вене́ц прия́л еси́, я́ко подвиза́выйся зако́нно, богоблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отроцы прописа́ша, ника́коже опаля́еми, утро́бу Твою́, Всечи́стая, николи́же огне́м Божества́ опале́нную, Са́мым же Бо́гом вои́стину сохране́нную, Де́во, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Светоно́сный о́блак, в о́ньже все́х Влады́ка, я́ко до́ждь с небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся на́с ра́ди, бы́в Челове́к, Безнача́льный, велича́ем вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Достодо́лжно чти́т Болга́рия твою́ па́мять, ты́ бо тоя́ еси́ светово́ждь с боже́ственным Гора́здом, Кли́ментом чудотво́рцем, Ангела́рием же, всему́дрыми священнотаи́нники, ю́же моли́твами ва́шими соблюда́йте при́сно.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Ри́м ви́де тече́ние ва́ше равноапо́стольное, боже́ственне Мефо́дие и Кири́лле богоблаже́нне, и Бо́жиих я́же на ва́с устраши́ся пресла́вных. Те́мже и Нау́ма, ва́шего сказа́теля, восхваля́ем ле́тными пе́сньми.

Припе́в: Равноапо́стольне о́тче Нау́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Ликостоя́ния отце́в и апо́столов, иера́рхов, проро́ков, преподо́бных и му́чеников богоно́сных восприя́ша тя́ ны́не со сподви́жники твои́ми, житие́ бо подража́л еси́ все́х, с ни́миже на́с помяни́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́ннейший зна́юще тя́ киво́т, заве́та Бо́жия словеса́ нося́й, спаса́ющая бо́лгар мно́жества в зе́млю обетова́ния ве́чнующую, почита́ем моще́й твои́х ра́ку, к боже́ственней возводи́ми жи́зни.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От беззако́ннующих челове́к и кова́рства бесо́в, от страсте́й вся́ческих, туги́ тягча́йшия, от разли́чных искуше́ний и лю́таго одержа́ния, Всепе́тая, свободи́ все́х упова́ющих на Тя́.

Свети́лен, гла́с 3.

Посети́ ны́ Христо́с, / лю́ди преогорчева́ющия, / и от руки́ лука́ваго / и тмы́ неве́рия тобо́ю спасе́, / и земля́ вся́ Бо́лгарская, Нау́ме, / испо́лнися Боже́ственнаго ра́зума.

Сла́ва И ны́не, гла́с то́йже:

Чуде́с пото́к, / исцеле́ний исто́чник, / мона́шествующих похвала́, / иере́ев добро́та, — / Нау́м боже́ственный / да почти́тся пе́сньми досто́йно.

Молитва

Тебе, угодниче Бога Живаго, Науме чудотворче, иже исполнил еси закон Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и сподобился еси от Него живота вечнаго, покланяемся любовию, и тя благодарим со смирением, за премногия твоя чудодейства, имиже помогаеши немощным людем и прославляеши имя Господа Бога и Спаса своего. Тебе бо, верный служителю Бога и Спаса, дадеся благодать Всесвятаго Духа бесы изгоняти, болящия исцеляти, немощныя укрепляти, страждущия утешати и во всяких скорбех помогати.

Того ради мы, недостойнии, почитаем тя, яко цевницу духовную, еюже изливается сила и небесное утешение коемуждо на потребу, и славословии прославляем Творца, Иже дарова ти таковую божественную силу и достояние. К тебе припадаем, праведниче и друже aнгелов, преподобне отче наш Науме, с покаянием и умилением, не престай молитися за свой род православный пред Престолом Пресвятыя, Единосущныя Троицы, за вся притекающия и кланяющияся пред твоими святыми мощами и всечестною иконою твоею, за болящия, и в вере усопшия, за старцы и младыя, за девы и матери.

Святе отче наш Науме, человече Божий, покрый немощи наша и исцели болезни наша, молитвама твоими, скоро услыши нас и потщися в помощь нам, да никогдаже рекут невернии: где есть Бог их? О преподобне отче Науме, яви силу твою, дарованную ти от Всемогущаго Господа, на нас, грешных рабех твоих, просвети ум наш светом святаго Евангелия, еже в житии твоем проповедал еси, и сохрани ны в целомудрии, здравии душевнем и отжени от нас пакостника диавола.

Укрепи и телеса наша здравием, яко да возможем богоугодно подвизатися и ближним нашим послужити, подаждь же нам покаяние и да в доброделании и Богоугождении поживше, обрящем милость Божию на Страшнем Судищи Христове. Помолися, о преславне Науме чудотворче, за ны, да простятся нам согрешения вольныя и невольныя, и да очистит ны Господь Духом Своим Святым от всякия нечистоты, да достойни явимся Царствия Небеснаго, идеже с тобою прославим Святую Троицу, Яже тя прослави, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному равноапостольному Науму Охридскому