Шрифт

5 января.

Канон святым десяти мученикам, иже в Крите.

Святым десяти мученикам, иже в Крите
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н святы́х. Гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Пресве́тлыя дне́сь лучи́ возсия́ша, у́мнаго возвеща́ющия Со́лнца все́м Того́ в ми́ре во пло́ти осия́ние и явле́ние.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Духо́вную дне́сь предпра́зднственную страстоно́сцы трапе́зу все́м предложи́ша, та́инственно пита́ющую ны́ блиста́ньми ражда́ющагося Христа́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Яко све́тлыя возсия́вше зве́зды, святи́и, у́мному после́довасте сла́вы Со́лнцу во вре́мя подвиго́в и, сего́ ны́не получи́вше, просвети́стеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ополче́ния вра́жия разори́ша, единоду́шствовавше, му́ченицы и победи́тельная от ро́ждшагося в верте́пе Христа́ неизглаго́ланно восприя́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́д челове́ческий хвалу́ Тебе́ предпра́зднственную прино́сит, Богоневе́стная, я́ко о́бщия ра́дости Хода́тая и Вино́вника сла́вит ро́ждшагося из Тебе́ Человеколю́бца.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Пелена́ми пови́вся, пло́тию ро́ждшееся Сло́во раздра́ ри́зы дре́вняго осужде́ния и на́с в нетле́ние облече́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со́нм, прему́дрии, безбо́жия разори́сте си́лою во пло́ти я́вльшагося Христа́ Бо́га и Сего́ любви́ связа́стеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разреши́хомся у́з осужде́ния, Зижди́телю, пелена́ми пови́вшуся, и оде́ждею облеко́хомся, Богоро́дице, пе́рвыя красоты́.

Седа́лен святы́х, гла́с 1.

Кри́тстии све́тлии и честни́и градоде́ржцы, страда́вше кре́пко, победи́ша ве́рою зми́я злонача́льнаго и зако́нне венча́ни бы́ша. Си́х дне́сь достохва́льную па́мять пра́зднуем, велегла́сно все́х сла́вяще Го́спода.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Небеса́ да ра́дуются, земля́ та́инственнаго да испо́лнится весе́лия: Христо́с бо прии́де обнови́ти вся́ческая.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Десяти́ца, провозвеща́ющи страда́льцев рожде́ние Зижди́телево, с на́ми лику́ет и сра́дуется.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христо́во соше́ствие к небеси́ возвы́си Боже́ственно до́блественныя му́ченики страда́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко о́бщую ра́дость, о Богоро́дице, вся́ тва́рь пе́сньми Тя́ почита́ет, предпра́зднствующи.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Ве́ру Христу́, я́ко зла́то, и песнопе́ние, я́ко лива́н прия́тен, и чи́стую любо́вь, я́ко сми́рну, принесе́м, ве́рнии, на́с ра́ди роди́тися пло́тию благоволи́вшему.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Защище́ние страда́льцев, в согла́сие собра́вшеся дне́сь еди́но Христо́во, враго́в многообра́зныя низложи́ ко́зни и побе́ды по́чести досто́йне прия́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во пло́ти Христо́во прише́ствие, прему́дрии му́ченицы, уве́девше я́вственно, плотску́ю любо́вь отри́нуша. Те́мже за любо́вь Его́ и пострада́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вльшеся пре́лести, Чи́стая, и́дольския, Тебе́ ра́ди позна́хом Творца́ и Еди́наго Спа́са. Те́м в Того́ рождестве́ Тя́ любо́вию почита́ем, Пречи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

С высоты́ на́м возсия́вшая за неизрече́нную ми́лость восто́чная звезда́, возвеща́ющая, привеща́ше, су́щим в ми́ре озаре́ние.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

В нощи́ жития́ светя́ще в пучи́не пре́лести ходя́щим, све́том Христо́вым упра́висте к Нему́ челове́ки, всесла́внии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Из глубины́ безбо́жия возвлече́ к богове́дения высоте́ му́ченики за неизрече́нную ми́лость в верте́пе Рожде́йся, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшагося из Тебе́, Богоневе́сто, во пло́ти Христа́ Бо́га па́че смы́сла, Боже́ственнаго возрожде́ния, земноро́днии, и че́сти сподо́бихомся.

Конда́к, гла́с 4.

Денни́ца возсия́ му́чеников честно́е страда́льчество предозаря́ющее на́м в верте́пе Ражда́емаго: Его́же Де́ва безсе́менно роди́.

Икос:

От Де́вы на́с ра́ди рожде́ннаго в верте́пе Христа́ Жизнода́вца лю́бяще, ору́жницы по́лк воздвиго́ша све́тел на велиа́ра и, победи́вше я́вственно, на зе́млю того́ низверго́ша, безме́рно сего́ дре́вле хва́лящася. Те́мже све́тят су́щим во тме́, я́ко свети́ла су́ще мы́сленнаго Со́лнца: звезда́ бо у́бо пре́жде волхво́м предста́, путеводя́щи в Вифлее́м, гра́д Иу́дов, си́и же на́м пропове́дают чрез му́ки, Его́же Де́ва безсе́менно роди́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Бога́тство Своего́ неизрече́ннаго Христо́с человеколю́бия, пло́тию обнища́в, показа́: вочелове́чився бо, отве́рзе благи́х оби́льство, немо́лчно зову́щим: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Боже́ственным Христо́вым благово́нием мы́сленне услади́вшеся, страстоно́сцы возгнуша́шася сла́дких все́х красо́т и страда́нием Сему́ после́доваша, зову́ще: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Же́ртва Христу́ предпра́зднственная, му́дрии, показа́вшеся, благоуха́ние страда́ния, я́ко мѵ́ро, Сему́ принесо́сте. Те́мже мироуха́нием чуде́с вы́ просла́ви, вопию́щия: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́дети чи́стыми мы́сли очесы́ разумева́емую, в верте́пе из Тебе́, Всечи́стая, пло́тию ро́ждшагося Бо́га на́шего, сла́ву и све́тлость Боже́ственную, Твое́ю сподо́би ны́ моли́твою, ве́рно песносло́вящия Тя́.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Вся́ тва́рь нача́тки гото́вит Тебе́, Христе́, в верте́пе от Чи́стыя Де́вы иму́щу роди́тися, и пое́т хвалу́ предпра́зднственную, Тя́ славосло́вящи, Еди́наго Благоде́теля.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Рожде́нному на земли́ после́дующе Христу́, страстоно́сцы, ве́ру предводи́теля, я́коже звезду́ све́тлую, иму́ще, ви́деша, и принесо́ша да́ры Сему́ боже́ственныя муче́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою Христо́вою укрепля́еми, прему́дрии, наси́лование вра́жие, страстоте́рпцы, побори́сте и сего́ не́мощна показа́сте, песносло́вяще Христа́ во ве́ки вся́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже в не́дрех Отчих, на дла́нех Ма́терних Твои́х, Богоро́дице, рожде́йся в верте́пе почи́ и все́м, ве́рно пою́щим Тя́, на небесе́х отверза́ет Ца́рство.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Царя́ вся́ческих прише́ствие Боже́ственное, во́инство страда́льцев предте́кшее все́й тва́ри весе́лия трапе́зу возвеща́ет и вся́ прие́млет ве́рныя, своя́ до́блести предложи́в, я́коже сне́ди.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас.

Якоже звезду́, ве́ру, страстоте́рпцы Госпо́дни, зря́ще и держа́ще тве́рдо к невече́рнему Со́лнцу, тоя́ ра́ди непреткнове́нно ко Христу́ наста́вистеся, му́дрии, и кро́ви Сему́ я́ко да́ры принесо́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От нетле́нных злачнико́в, страстоно́сцы, цве́ты поже́нше ра́зума Христо́ва, благово́ния Его́ напо́лнистеся, пострада́вше, и мѵ́ра благово́ннейшая Тому́ муче́нием са́ми себе́ принесо́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Излия́ся благода́ть, Богоро́дице Де́во, во все́х роде́х земноро́дных, и чуде́с Твои́х бога́тство истека́ет оби́льно во све́тлей Рождества́ Твоего́ ра́дости и богати́т ве́рою и любо́вию Тя́ сла́вящия.

Свети́лен.

С Феоду́лом венча́ем Зо́тика, Агафопо́да и Саторни́на, Помпи́я, вку́пе Евникиа́на, сла́внаго Васили́да, Евпо́ра же боже́ственнаго, и сла́внаго Гела́сия, и Ева́реста пе́сньми ра́достно, я́ко да моли́твами те́х изба́вимся прегреше́ний и венцы́ прии́мем от Христа́ Спаси́теля.

Стихира, гла́с 3.

До́блии му́ченицы и́стины, ва́с ни ну́жда мучи́тельская, ни ласка́ние преле́стное, ни уде́с отсече́ния, ниже́ сме́ртная преще́ния от Боже́ственныя любве́ разлучи́ти возмого́ша. Те́м, дерзнове́ние иму́ще ко Христу́, Иже над все́ми Бо́гу, сие́ воздая́ние боле́зненных страда́ний проси́те от Христа́ прия́ти моли́твами ва́шими и ве́лию ми́лость.

Молитва

Святи́и му́ченицы! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым десяти мученикам, иже в Крите