Шрифт

4 января

Канон предпразднству Рождества Христова на 4 января.

Канон предпразднству Рождества Христова на 4 января
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Гото́вися, Вифлее́ме,/ отве́рзися всем, Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не я́коже Ада́м у́мрем./ Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

Кано́н предпра́зднства, глас 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здие стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Из де́вственнаго о́блака вели́кое нам возсия́ со́лнце, Иису́с Просвеще́ние,/ су́щии во тьме пое́м ему́,/ озаря́еми све́тло сего́ сия́ньми.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Язы́ков ча́яние, Царь ми́ра гряде́т ра́тника уби́ти./ Сре́сти потщи́мся того́,/ ражда́ема в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́честии соверша́ются Боже́ственнии гла́си,/ стра́шное явле́ние прознаменова́вше Христо́во:/ А́гница бо приближа́ется роди́ти А́гнца/ и Изба́вителя и всех Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, Чи́стую Влады́чнюю голуби́цу,/ честну́ю, и непоро́чную, и до́брую в жена́х,/ я́ко всех ро́ждшую Бо́га, ублажа́ем ве́рно, Богоблаже́нная.

Пе́снь 3.

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сло́вом простры́й небеса́, вхо́дит в верте́п/ и в безслове́сных восклони́тися я́слех Христо́с,/ безслове́сия нас за милосе́рдие хотя́ изба́вити.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Вопие́т проро́к я́вственно:/ Бог наш Сей, не вмени́тся у́бо ин кто к Нему́./ Изобре́те всяк путь худо́жества, челове́ком соедини́вся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не терпи́т зре́ти Херуви́м,/ и ка́ко стерпя́т Тя я́сли, невмести́маго естество́м,/ за милосе́рдие мно́гое ражда́ема нас ра́ди от Де́вы,/ Го́споди Человеколю́бче?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прови́дя Тя го́ру иногда́ Дании́л проро́к,/ из нея́же ка́мень отсече́ся, Богоро́дице,/ тре́бища и́дольския истни́в и разори́в, Всечи́стая Богоневе́сто.

Седа́лен, гла́с 8:

Рождества́ Христо́ва предпра́зднственная соверша́юще,/ ве́рнии, торжеству́им и досто́йне вси предусря́щим,/ я́ко волсви́, даронося́ще доброде́тели, воспе́ти а́нгельскую песнь но́вую/ от Де́вы Богоотрокови́цы в Вифлее́ме без се́мене ро́ждшемуся Бо́гу на́шему,/ его́же славосло́вят вся́ческая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Се возсия́ звезда́ издале́ча,/ я́же предвозвести́ся дре́вле из Иа́кова;/ Челове́к быв необъе́млемый Бог,/ и зри́тся, пелена́ми повива́емь.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Всех Госпо́дь избавле́ние зри́тся Младе́нец, в де́вственных не́дрех седя́й,/ и́же в не́дрех О́тчих, я́ко Сын, почива́яй.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еде́ме, заключи́вшийся мне окраде́нием сне́ди иногда́, отве́рзися:/ ны́не бо в Вифлее́ме ражда́ется Облеки́йся в мя,/ отлучи́вый мя твоего́ безболе́зненнаго наслажде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Проро́к Авваку́м Ду́хом прови́дя Тя, Де́во,/ го́ру Бо́жию, доброде́тельми приосене́нную,/ из нея́же яви́ся нам Просвеща́яй ду́ши на́ша.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Евфра́фов доме, Вифлее́ме,/ Нача́льник изы́дет из тебе́ во Изра́или,/ призыва́я язы́ки отринове́нныя,/ я́коже предрече́,/ Ду́хом Михе́я озаря́емь.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Па́ствити па́ству Свою́ еди́ный кре́постию Иису́с из Де́вы роди́тся,/ до коне́ц же земли́ возвели́чится,/ проро́к Богоглаго́ливый дре́вле провозвести́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дух прему́дрости, Дух Бо́жий,/ Дух кре́пости и сове́та, зна́ния же и ра́зума,/ Дух Боже́ственнаго стра́ха/ из ложе́сн Твои́х Сы́на вопло́щшагося, Де́во, испо́лни.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жия вся вра́жия, Пречи́стая Всенепоро́чная, Чи́стая,/ и́стинно в коне́ц оскуди́ла еси́:/ Ты бо всех Бо́га родила́ еси́,/ копие́м низложи́вшаго сего́ свире́пство.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Се во Своя́ прихо́дит Христо́с,/ присво́имся ему́ благода́тию, доброде́тельми Боже́ственными, ве́рнии,/ и сего́ прии́мем, душа́ми и сердцы́ просвеща́емы.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ко́рень прозябе́ Иессе́ев,/ и из него́ проше́д Бог наш,/ наде́жда язы́ков, упокое́ние и честь,/ я́коже дре́вле прорече́ Иса́ия, Боже́ственно просвеща́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Плени́цы моя́ разреша́я мно́гих грехо́в пеле́нным пови́тием,/ обогаща́я же мя, лю́те зло́бою обнища́вшаго,/ Иису́се мой, обнищава́еши воплоща́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обурева́ет зима сопроти́вных помышле́ний смире́нное се́рдце мое́/ лука́вых духо́в наве́тами, благолюби́вая Влады́чице:/ укроти́ сию́ хода́тайством Твои́м.

Конда́к, гла́с 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во/ в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно;/ лику́й, вселе́нная, услы́шавши,/ просла́ви со А́нгелы и па́стырьми хотя́щаго яви́тися/ Отроча́ мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Икос:

О, ужа́снаго вои́стинну и па́че сло́ва чудесе́!/ Е́же бы́ти дая́й всем ра́ди бла́гости/ во чре́во Святы́я Де́вы вни́де,/ и в верте́пе роди́тися гряде́т, и в я́слех положи́тися./ Звезда́ же сего́ пропове́дует свы́ше волхво́м,/ иду́щим на поклоне́ние его́ с да́ры, издале́ча привлача́щи,/ со тща́нием после́дующия Валаа́ма прорече́нию, ре́кшаго:/ звезда́ хо́щет провозвести́ти Отроча́ мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Всесоверше́нный ражда́ется, я́ко Младе́нец пелена́ми повива́емь,/ и Безнача́льный от Де́вы прие́млет нача́ло, обожи́ти прия́тие иски́й:/ да ра́дуется Не́бо, и да весели́тся земля́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Я́ко ца́рскою багряни́цею, обло́жся пло́тию,/ ны́не предгряде́т от ложе́сн Твои́х ми́ра, Отрокови́це, Царь,/ сокруши́в враги́, я́ко си́лен,/ и умири́в на́шу бори́му бы́вшую жи́знь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

С на́ми Бог яви́тся, воплоща́емь,/ разуме́йте, язы́цы проти́внии,/ и покори́теся, на́шея удали́вшиися жи́зни:/ се воззва́ние на́ше,/ Младе́нец в я́слех Вифлее́мских возлещи́ хо́щет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От всех Тя родо́в избра́, пала́ту нескве́рну,/ всели́выйся Царь во утро́бу твою́, Отрокови́це,/ ему́же песнопое́м ны́не благоче́стно:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Проро́к Богоглаго́ливых рече́ния ны́не испо́лнишася:/ Де́ва приближа́ется роди́ти Го́спода./ Вся земля́ да весели́тся, лику́ющи,/ и да ра́дуется во вся веки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Заря́ми светя́ся Боже́ственныя благода́ти,/ зако́на сень уставля́я, Светода́вец Иису́с возсия́;/ омраче́ннии, у́зрите свет вели́к.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бы́вша мя верте́п разбо́йников,/ Го́споди, рожде́йся в верте́пе, храм покажи́ Твой,/ и Отца́, и Боже́ственнаго Твоего́ ду́ха,/ да сла́влю Тя во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Небе́сная из чре́ва Твоего́ звезда́ возсия́,/ звездосло́вцы подвиго́шася сию́ ви́дети,/ ра́зумом тоя́ просве́щшеся Ду́хом, Пречи́стая Де́во,/ при́сно Благослове́нная.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Се всех прии́де воззва́ние, очище́ние, Христо́с, спасе́ние и си́ла,/ сокро́вище многоце́нное кры́ется внутрь верте́па,/ и́мже обогати́вшеся, волсви́ зла́то я́ко Царю́ прино́сят.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Христо́вы па́стырие, побди́те,/ и умно во град Вифлее́м прииди́те,/ и Бо́гу в вы́шних возопи́йте:/ сла́ва и вели́чие благоволи́вшему Младе́нцу яви́тися нас ра́ди за благосты́ню.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пло́тию пелена́ми повива́емь,/ повива́яй мгло́ю зе́млю, песко́м же мо́ре,/ соу́з зол мои́х расто́ргл еси́ и пра́вдою вся связа́л еси́,/ разсла́бленныя прило́гми борца́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Черто́же и престо́ле Ца́рствующаго,/ Горо́ Бо́жия, и гра́де избра́нный,/ и раю́, со́лнца о́блаче всесве́тлый,/ просвети́ ду́шу мою́,/ о́блак отгоня́щи беззако́ний мои́х мно́гих, Богора́дованная.

Свети́лен:

Да ра́дуется Не́бо, и земля́ да весели́тся./ Верте́пе, просвети́ся,/ я́сли же, подъими́те Созда́вшаго челове́ка руко́ю я́ко Младе́нца, ражда́ющася от Де́вы./ А́нгелов мно́жество, возопи́йте ясно:/ сла́ва Бо́гу в Вы́шних.

Молитва ко Господу:

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же страстьми́ Свои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Свои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щего Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели: я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́ и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон предпразднству Рождества Христова на 4 января