Шрифт

3 января.

Канон второй праведному Прокопию Вятскому, Христа ради юродивому

праведному Прокопию Вятскому, Христа ради юродивому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́ся,/ и ми́ра сего́ красо́ты отню́д возненави́де,/ и плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждою/ и на земли́ лега́нием,/ от зимы́ студе́нию и мра́зом,/ и от зно́я со́лнечнаго и дождя́/ и про́чия тяготы́ никогда́ же уклони́ся под кров,/ и на те́ле свое́м не име́я одея́ния,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́ем,/ и ду́шу очи́стил еси́ доброде́тельми свои́ми, я́ко зла́то в горни́ле,/ Проко́пие прему́дре,/ с ве́рою творя́щим па́мять твою́ че́стно/ и усе́рдно притека́ющим к моще́м твои́м,/ прославля́юще твое́ свято́е успе́ние,/ Христу́ Бо́гу моли́ся, благою́роде,/ да изба́вит ны Госпо́дь от ва́рварскаго наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни/ и ми́р ми́рови да́рует/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, гла́с 4:

Ве́лию любо́вь ко Го́споду в себе́ име́я,/ все претру́дное житие́ твое́/ во гра́де Хлы́нове, юро́дствуя, прове́л еси́, блаже́нне Проко́пие,/ зной и мраз, глад и жа́жду благоду́шно терпя́,/ бие́ние и поноше́ние от люди́й безбо́жных/ ра́достно принима́л еси́, подви́жниче добропобе́дный,/ любо́вию же и добро́м ве́лиим за зло возда́вая,/ мно́зем предрека́л еси́ их ожида́ющее/ и от неду́гов исцеля́л еси́, беззло́бне,/ тем же, наслажда́яся ны́не в со́нме святы́х,/ моли́ Го́спода поми́ловати град и лю́ди, тя почита́ющия.

Тропа́рь, гла́с 8:

А́нгельски живя́ на земли́ богоуго́дно,/ мно́гия ско́рби и труды́ терпели́во неся́,/ доброде́тельми и дарова́ниями от Бо́га украси́вся,/ предвеща́я гряду́щая и исцеля́я боле́зни,/ безмо́лвно, непреста́нно моля́ся,/ юро́дствуя, скрыв дарова́ния своя́,/ ны́не наслажда́лся в селе́ниих святы́х,/ святы́й блаже́нне Проко́пие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный Проко́пие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н иной, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

От любве́ душе́вныя воспое́м Отца́ Небе́снаго,/ созда́вшего челове́ка по о́бразу Своему́,/ сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Госпо́дни за́поведи исполня́я, свя́те,/ ра́йския жи́зни сподо́бился еси́ во оби́телех Небе́сных, ве́чных, воспева́я:/ сла́вно Бог просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ада́мово непослуша́ние отверг, Проко́пие,/ Спа́сову после́довал еси́ смире́нию,/ послу́шен быв во́ле Отца́ Небе́снаго до сме́рти,/ в тебе́ бо, блаже́нне, Госпо́дь сла́вно просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кра́сную и избра́нную и всечестну́ю разуме́в Тя Сын Бо́жий, Пренепоро́чная,/ Сын Твой бысть,/ сы́ны сотвори́ благода́тию, Богоро́дице, чту́щия Тя.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Ра́зум чист име́я, блаже́нне Проко́пие,/ услы́шав слова́ апо́стола Христо́ва Па́вла:/ мы бу́и Христа́ ра́ди, –/ восприя́л еси́ на ся по́двиг юро́дства о Христе́,/ но Бо́жию Прему́дрость – Сы́на Бо́жия, всегда́ разу́мно воспева́я, велича́л еси́.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Его же возлюби́ душе́ю и те́лом, Бо́га своего́,/ его́ же ра́ди всего́ отре́клся еси́ земна́го и тле́ннаго,/ да с Ним Еди́ным пребыва́еши и бесе́дуеши, разу́мно в се́рдце поя́:/ Свят еси́, Го́споди, и поет Тя дух мой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зе́млю Вя́тскую босы́ми нога́ми зимо́ю и ле́том освяща́я,/ естество́ же челове́ческое име́я, блаже́нне Проко́пие,/ А́нгельски на земли́ пожи́л еси́./ О преблаже́нне Проко́пие!/ помоли́ся за нас приле́жно Бо́гу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избавля́ющего челове́ки преслуша́ния лю́таго паде́ния,/ всему́ Вино́внаго, Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

Седа́лен, гла́с 6.

На́ша ра́досте, Проко́пие блаже́нне,/ ты, пред отше́ствием из земны́я жи́зни те́ло твое́ свято́е сне́гом омы́в,/ причасти́вся Боже́ственных Та́ин Те́ла и Кро́ви Христо́вых,/ зе́мно помоли́вся у хра́мов святы́х,/ ру́це крестообра́зно сложи́в, та́ко почи́л еси́./ Умоли́ Бо́га сподо́бити нас христиа́нския кончи́ны,/ да, испове́даем грехи́ на́ша, покая́нными слеза́ми омы́емся, примири́мся со все́ми,/ Боже́ственныя же Та́йны прии́мем и та́ко в ми́ре оты́дем на Суд Госпо́день.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесена́ Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Лю́дем послужи́л еси́ во спасе́ние, блаже́нне Проко́пие,/ предвеща́я им знака́ми и де́йствиями гряду́щая и обраща́я к покая́нию и за́поведем Бо́жиим,/ да вси сла́ву си́ле Госпо́дней пое́м.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

А́нгельски пожи́в на земли́ в телеси́,/ зной и мраз, глад и жа́жду, бие́ние и поруга́ние, я́ко же Безпло́тный, претерпе́вая, блаже́нне,/ Бо́жией си́ле, укрепля́ющей тя, сла́ву воспева́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жи́знь ве́чную восхоте́в насле́довати,/ всю жи́знь твою́ Ева́нгельским за́поведем покори́, блаже́нне Проко́пие,/ и жи́знию свое́ю Бо́га просла́вил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Седя́й на престо́ле превознесе́нне Херуви́мстем,/ я́ко престо́л Тя име́я, Мари́е Богоневе́сто,/ на рука́х Твои́х почи́ препросла́вленный Бог наш.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в ми́р прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

На по́двиг юро́дства благослове́ние Бо́жие чрез преподо́бнаго Три́фона испроси́в, блаже́нне Проко́пие,/ дру́гом был еси́ ему́ на земли́ и во оби́телех Небе́сных,/ и по сме́рти явля́ешися ку́пно с ним:/ моли́теся всегда́, да Госпо́дь пода́ст ми́р лю́дем Свои́м.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

На земли́ вся́ческия уте́хи лиши́вся, блаже́нне Проко́пие,/ в Небе́сных же селе́ниих стори́цею награ́ду восприя́в сокро́вищ духо́вных, ве́чных,/ ны́не ра́дуешися, Го́спода воспева́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́нгельски непреста́нно возноси́л еси́ хвалу́ Бо́гу и моли́твы, живя́ на земли́,/ и ны́не на Небеси́ пред престо́лом Влады́ки Христа́ предстоя́,/ моли́ся о нас, Проко́пие блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рече́ние преста́ тле́нное,/ Де́ва бо нетле́нно роди́ Бо́га Сло́ва,/ па́че естества́ и сло́ва Де́ва пребыва́ет.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

О Го́споди, спаси́ нас, погиба́ем, потопля́еми грехо́м!/ Моли́твенно возде́тыми к Тебе́ о нас рука́ми блаже́ннаго Проко́пия,/ Изба́вителю, и нас спаси́.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Проко́пие блаже́нне, ты еси́ ди́вный и святы́й,/ мы же гре́шни и не́мощни,/ моли́ся Изба́вителю от гее́нны спасти́ нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дость спасе́ния и нам испроси́ у Бо́га, блаже́нне Проко́пие,/ дерзнове́ние име́я пред Ним, Изба́вителем и Спаси́телем на́шим,/ да с тобо́ю воспое́м его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Усты́, и по́мыслы, и се́рдцем, Пресвята́я Богоро́дице, Тя пропове́дуем:/ Тобо́ю Бо́гу примири́хомся,/ отринове́ннии преступле́нием пе́рвее пра́отца.

Конда́к, гла́с 8:

Мно́гою любо́вию к Бо́гу пламене́я,/ любви́ и смире́нию люде́й безмо́лвно учи́л еси́,/ дея́нием бу́дущая явля́я,/ неду́ги и боле́зни цели́л еси́./ На путь спасе́ния нас наста́ви,/ от я́зв грехо́вных исцели́,/ Проко́пие блаже́нне,/ о всех нас Христа́ Бо́га моли́.

И́кос:

И́же от Бо́га просла́влен, Проко́пие святы́й,/ и дар благода́ти прия́л еси́ от него́,/ мо́лим тя мы смире́нною душе́ю и си́це сла́вим тебе́ от се́рдца на́шего всего́:/ ра́дуйся, Хлы́нова гра́да уго́дниче святы́й;/ ра́дуйся, от Вя́тския земли́ почте́нный похвало́ю./ Ра́дуйся, зде подвиза́выйся терпе́нием, моли́твою, посто́м;/ ра́дуйся, в ра́йских селе́ниих просла́вленный Христо́м./ Ра́дуйся, и́бо моля́щихся тебе́ слы́шиши всегда́;/ ра́дуйся, прибега́ющих к тебе́ не отве́ргший никогда́./ Ра́дуйся, блаже́нне Проко́пие, о нас Христа́ Бо́га на́шего моли́.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Кто нам путь к Бо́гу освети́т,/ кто научи́т пла́мень страсте́й погаси́ти, кроме́ вас, святи́и,/ проше́дшии по пути́ жи́зни спаси́тельно?/ Помози́те нам, да и мы с ва́ми воспое́м:/ отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

О́бщую со все́ми святы́ми и А́нгелами-храни́телями/ вознеси́ о нас моли́тву, блаже́нне Проко́пие,/ к Бо́гу Отцу́ Небе́сному.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проко́пие блаже́нне, святы́й,/ моли́ся о лю́дех, соверша́ющих святу́ю па́мять твою́,/ лобыза́ющих ико́ну твою́ и прославля́ющих Бо́га отце́в на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Яви́ся о́браз воздержа́ния, моли́твы и любве́, блаже́нне Проко́пие,/ да и мы, подража́юще тебе́, сподо́бимся Ца́рствия Небе́снаго,/ да, спасе́ннии, хва́лим и благослови́м Бо́га во ве́ки.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Сла́ва Бо́гу, созда́вшему нас;/ сла́ва Спа́сшему нас;/ сла́ва Да́рующему жи́знь ве́чную святы́м Свои́м./ Хва́лим его́ и превозно́сим во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лю́дие вси,/ чрез блаже́ннаго Проко́пия вознесе́м хвалу́ Бо́гу на́шему,/ благослови́м его́ и воскли́кнем:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся веки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избавля́яй нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая,/ его́же моли́, Влады́чице, просвети́ти пою́щия Тя,/ и обстоя́ния нас изба́вити, вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Ви́дим любо́вь Бо́жию к нам, гре́шным,/ ви́дим и ответную любо́вь святы́х к Нему́,/ возлюби́м и мы его́ во ве́ки.

Припев: Святый праведный Прокопие, моли Бога о нас.

Име́я ми́лость и благода́ть от Бо́га, блаже́нне Проко́пие,/ с Богоро́дицею и Предте́чею моли́ся о нас, гре́шных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мир, согла́сие, любо́вь, ве́ру и доброде́тельную жи́знь/ испроси́ чрез Влады́чицу ми́ра Богоро́дицу, святы́й блаже́нный Проко́пие,/ от Христа́ Бо́га всем лю́дем земли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, ро́ждшая всех Изба́вителя и Благоде́теля,/ разори́ души́ мое́й о́блаки,/ Све́та о́блаче, Свята́я Влады́чице,/ и си́льна соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.

Свети́лен:

И́же Свет ми́ру, Христе́, просвети́вый святы́я со́лнца светле́йше,/ моли́твами блаже́ннаго Проко́пия и на́ши се́рдца́ освети́/ благоразу́мием и све́том благода́ти Твоея́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Му́дрость составну́ю, и Сло́во пресу́щное, и Врача́ всех поро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́,/ лю́тыя и многовре́менныя, и стра́стная утоли́ се́рдца моего́ помышле́ния.

Моли́тва.

О подви́жннче многотру́дный и кро́ткий, моли́твенниче усе́рдный и любвеоби́льный целе́бниче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Гра́да Хлы́нова украше́ние, Вя́тския земли́ Небе́сный моли́твенниче! Ки́я похвалы́ принесе́м тебе́, свя́тче Бо́жий? Ка́ко воспое́м тя? То́кмо, моля́щеся тебе́, воспомина́ем ди́вныя по́двиги твоя́. Ты из де́тства Богоуго́дно пожи́л еси́, послуша́ние роди́телем и трудолюби́е явля́я. В во́зраст прише́д и услы́шав словеса́ Спаси́теля: а́ще кто хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́, и во́змет крест свой, и по Мне гряде́т, – и: Кто люби́т ина́го па́че Мене́, недосто́ин есть Мене́, – ты, блаже́нне, послу́шен быв Христо́ву сло́ву, де́лом и жи́знию отвеща́вая на за́поведи его́,и ра́ди любви́ к Нему́ всего́ отре́клся, возлюби́л еси́ чистоту́ и целому́дрие, молча́нием уста́ загради́в, да непреста́нно умо́м с Бо́гом бесе́ду твори́ши и мо́лишися ему́, и по сло́ву апо́стола Па́вла: Мы бу́и Христа́ ра́ди, вы же му́дри о Христе́, – по́двиг особый и многотру́дный восприя́л еси́ на ся, явля́я себе́, я́ко безу́мна и юро́дива пред людьми́, ра́зум же соверше́н име́я, почита́я всех лу́чшими себе́ и в сем по́двизе до сме́рти пребы́л еси́. Ты, ра́нее всех к Боже́ственным слу́жбам приходя́, после́дним исходи́л еси́ из хра́ма; обходя́ хра́мы гра́да, на па́пертех моли́лся еси́ днем и но́щию. Гла́дом и жа́ждою томя́ся, зной и мраз зи́мний терпя́, ма́ло прикрыва́я наготу́ свою́, босы́ми нога́ми по сне́гу ходи́л еси́, посмея́ние и бие́ние от люде́й неразу́мных терпя́, за оби́дчики моля́ся, с кля́твою преща́я духо́внику своему́, да не откры́ет бесе́ду и по́двиг лю́дем. За таковы́я по́двиги Госпо́дь Бог просла́ви тя да́ром исцеле́ния боле́зней и неду́гов и предве́дения гряду́щаго: мно́гим бо предрека́л еси́ о́бразами гото́витися покая́нием к сме́рти, други́я же ра́достно воздвига́л еси́ от одра́ боле́зни, темни́чное заключе́ние или́ от него́ избавле́ние и о́бщия бе́дствия предвеща́я, призыва́л еси́ к покая́нию. Пред кончи́ною твое́ю, ю́же откры́ тебе́ Бог, те́ло твое́ сне́гом отира́я, омы́л еси́ и, мно́го моли́вся, почи́ от трудо́в пра́ведных, душе́ю же в Небе́сныя оби́тели от Бо́га прия́тый, отту́ду явля́лся еси́ с преподо́бным Три́фоном, да́руя исцеле́ния.

Мо́лим тя, святы́й Проко́пие: я́ко име́я дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ нам жи́знь мирную, от собла́знов и ко́зней диа́вольских изба́ви; храм сей, град наш и всю страну́ на́шу сохрани́ в ми́ре, от враго́в защити́; земли́ плодоно́сие, во́здуха благорастворе́ние, вод освяще́ние, изоби́лие плодо́в и вся потре́бная для жи́зни сей да́руй лю́дем, чту́щим тя и моля́щимся тебе́; нам и всем правосла́вным христиа́ном испроси́ у Спаси́теля Христа́ Бо́га в христиа́нских доброде́телех пребыва́ти, ве́ру и любо́вь к Бо́гу всегда́ име́ти, с наде́ждою стреми́тися к жи́зни ве́чней; смире́ния и терпе́ния, кро́тости и воздержа́ния испо́лнитися; моли́тве неразсе́янней и непреста́нней научи́тися, христиа́нския кончи́ны жи́зни на́шея, безболе́зненны, ми́рны с покая́нием и приобще́нием Христо́вых Та́ин сподо́битися, та́кожде и до́браго отве́та на стра́шнем суди́лищи Христо́вем, да, твои́ми моли́твами огражда́еми и сопу́тствуеми, дости́гнем вожделе́нный жи́зни ве́чныя в Ца́рствии Бо́жием, да та́мо вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веков. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведному Прокопию Вятскому, Христа ради юродивому